28. 12. 2011

Návod pro život

Po internetu se šíří 19 pravidel pro život - údajně jde o poselství Dalajlámy. pokračování článku...

05. 12. 2011

Vztah opozičních struktur k politickým stranám

Lze uzdravit už značně degenerované politické strany? pokračování článku...

01. 12. 2011

Nabídka o.s.PODNĚTY.CZ

Sdružení nabízí občanům bezplatné "vyvěšení" podnětů a žádostí o informace na webových stránkách www.podnety.cz a podává informaci o úrovni realiace projektu v místě jeho vzniku. pokračování článku...

01. 12. 2011

Tiskové prohlášení o.s.PODNĚTY.CZ

O.s.PODNĚTY.CZ trvá na průběžné a efektivní komunikaci mezi občany a jejich zaměstnanci, za které považuje politiky a úředníky veřejné správy. pokračování článku...

01. 11. 2011

Co o nás věděl šéf českých tajných služeb

Neuspořádané detaily z názorů bývalého šéfa tajných služeb Karla Randáka. pokračování článku...

27. 10. 2011

Čeští filantropové

V rezidenci velvyslance USA Normana Eisena v Praze byly slavnostně uděleny ceny 14. ročníku VIA BONA za filantropii. Další, jubilejní, ročník Ceny VIA BONA bude vyhlášen na jaře 2012. Níže je tisková zpráva z této významné události. pokračování článku...

22. 10. 2011

Výzva MUDr. Heleně Sajdlové

Ing. Stanislav Vrbík se snaží přimět MZ ke zrušení zákazu devitalizace nádorů a v této souvislosti napsal: pokračování článku...

12. 10. 2011

6 podnětů pro PODNĚTY.CZ

V diskusi na serveru www.demokracie.krumlov.cz se objevil názor, že práce předsedy o.s.PODNĚTY.CZ je nefektivní. Níže je text návrhů na nápravu stavu od občanky, která si říká „Jaru“ a reakce předsedy. pokračování článku...

20. 09. 2011

Nejvstřícnější jsou St. Polčák a Lenka Andrýsová

Portál www.napistejim.cz umožňuje občanům, aby poslali dopis libovolné trojici poslanců či senátorů, aniž by byli nucení pátrat po jejich adresách. V článku a v příloze jsou statistická data z dosavadního průběhu akce. pokračování článku...

19. 09. 2011

Českokrumlovské omlouvání

Představitelé města Č.Krumlov nemají rádi webové stránky www.podnety.cz. Možná proto, že přehledně a často i na fotografiích ukazují nedodělky či přehmaty, za které odpovídají úředníci a radní. V článku je informace o některých názorech místostarostky . Klíčová slova: Zikmundová, zákon o obcích pokračování článku...

17. 09. 2011

Trestuhodný hazard

Klíčová slova: nádor, devitalizace Vrbík, Baťa, Zlín, Fortýn pokračování článku...

18. 08. 2011

Napište jim

Portál napistejim.cz zveřejňuje požadavky, které občané odesílají politikům a jejich reakce. Níže je kopie souboru 753 požadavků, dotazů, atd - stav ke dni 18.8.2011. pokračování článku...

03. 08. 2011

Cyklista zabíjel

Text článku občana, jehož bratr při střetu s cyklistou přišel o život je varováním pro všechny adrenalinové sportovce a výzvou představitelům měst a obcí. pokračování článku...

20. 06. 2011

Kultúrni kreatívci

Desítky mil. občanů všech zemí světa jsou tzv. „Kulturní kreativci“. V článku je naznačeno jejich poslání. pokračování článku...

07. 06. 2011

PORAĎTE CK RADNÍM 1

Občanské sdružení PODNĚTY.CZ už několik roků vybízí občany, aby se podíleli na správě obcí, a to formulací podnětů k nápravě stavu. V článku jsou příklady textů, kterými se předseda sdružení snaží k vyšší aktivitě motivovat občany Českého Krumlova. Klíčová slova: demokracie.krumlov, diskuse, Frýba, Princ, Zunt, Carda, Zikmundová pokračování článku...

29. 04. 2011

Na hravé děti je policie krátká

V článku je pokračování příběhu o rozbitém automobilu a zbytečné práci policie.Klíčová slova, Lipno, Lhota, Zmlátili stařenku, Škoda pokračování článku...

26. 04. 2011

Farmářské trhy

Bývalá českokrumlovská kasárna chátrají. Předseda o.s.PODNĚTY.CZ se domnívá, že je v nich místo např. i pro farmářské trhy . Klíčová slova: zemědělec, chovatel, drůbež zvíře, ASZ, Perník pokračování článku...

28. 03. 2011

Dětské Hřiště ve Vyšným

Nejenom o.s.PODNĚTY.CZ doporučuje, aby Cena města Č.Krumlov za rok 2010 byla udělena vedoucímu dobré party sousedů z obce Vyšný. pokračování článku...

26. 03. 2011

Arogantním a nečinným připomínám

Někteří politici a úředníci stále nemohou pochopit, za co jsou placeni. Autor článku cituje důležitá ustanovení Správního řádu a názor ombudsmana. Klíčová slova: zdvořilost, vstřícnost, liknavost, účelovost, lenost pokračování článku...

17. 03. 2011

Polským přátelům

Polského novináře zaujal projekt www.podnety.cz. V článku jsou odpovědi na jeho dotazy. pokračování článku...

16. 03. 2011

Trojský kůň stavebních mafií

Pod záminkou zjednodušení projektové přípravy a nutnosti snížit cenu (zejména) liniových staveb připravuje vláda zákeřný nástroj ke zdolání odporu občanů proti masivní degeneraci životního prostředí. Klíčová slova: hluk, Ruzyně, doprava, dálnice, letiště pokračování článku...

07. 03. 2011

Dialog s Ájou

Ája je (prý) blonďatá holka, kterou popásá nějaký Laco. Kamarádí se s internetem a na stránkách českokrumlovské Drbny si občas „chatujeme“. Já se jmenuji Árny . pokračování článku...

06. 03. 2011

PONĚKUD PŘEKVAPIVÝ STŘET KULTUR

Autor článku popisuje skutečné události. V zájmu „ochrany osobností“ v něm nejsou uvedena jména ani místo činu. Měl by čtenáře motivovat k obezřetnosti při výběru budoucích sousedů v bytových domech spoluvlastníků. pokračování článku...

01. 03. 2011

Otevřený dopis českokrumlovským zastupitelům.

Více než 6 roků doporučovalo o.s PODNĚTY.CZ představitelům Českého Krumlova, aby pro neformální komunikaci s občany využívali technologii portálu www.podnety.cz. Ti se konečně vyjádřili. Nemají zájem. Sdružení reagovalo otevřeným dopisem ze dne 1.3.2011. ( Klíčová slova: Mikeš, Jedlička, Carda, NDOP, databáze, podnět.) pokračování článku...

14. 02. 2011

Investice do ČR jsou velmi efektivní

Zahraniční investoři mohou být spokojeni, ale Češi, Moravané a Slezané rovněž. pokračování článku...

13. 02. 2011

VYTŘÍDILI JSME ZA VÁS

Internetová databáze občanských podnětů má  sofistikovanou třídičku (FILTR). pokračování článku...

11. 02. 2011

Dobrý lokální politik by měl občanům informace vnucovat

Rozhovor redaktora Stanislava Břeně s vedoucí středočeské územní jednotky  o.s.PODNĚTY.CZ  Patricií Holasovou. pokračování článku...

05. 02. 2011

URÁŽKA CTIHODNÉ INSTITUCE

Autor článku  upozorňuje na hrozbu ztráty možnosti chovat se dle zásad zdravého selského rozumu. Místo povinného svícení a zimních pneumatik doporučuje povinné volby. Klíčová slova: referendum, elektronické, hasič. pokračování článku...

22. 01. 2011

MAPA SERVERU NDOP

Pracovní nástroj aktivních občanů, manažerů veřejné správy, politiků, novinářů a vedoucích územních jednotek správy internetové NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ. pokračování článku...

20. 01. 2011

Adresy předsedů výborů a klubů PS a Senátu

Pracovní pomůcka občanů, kteří mají co říci českým poslancům a senátorům pokračování článku...

11. 01. 2011

HRANICE BEZ DRÁTŮ - ZAHRÁDKY ZA ZDÍ

213  slov na  věčně živé téma.   Klíčová slova, lékař, zahrádka vesnice, plot, hranice, exodus, emigrace pokračování článku...

08. 01. 2011

ZA JEDEN PROVAZ

V ČR je řada nevládních neziskových organizací, které usilují o vyšší efektivitu veřejné správy. V podstatě si však každá „hraje“ na vlastním písečku a výsledky nejsou dobré. Klíčová slova: podnět občanům/výzva, marasmus, společně pokračování článku...

01. 01. 2011

PORAĎTE CK RADNÍM

Občanské sdružení  PODNĚTY.CZ  už několik roků vybízí občany, aby se podíleli na správě obcí, a to formulací podnětů k nápravě stavu.  V článku jsou příklady textů, kterými se  předseda sdružení snaží  k vyšší aktivitě motivovat občany Českého Krumlova. Klíčová slova: demokracie.krumlov, diskuse, Frýba, Princ, Zunt, pokračování článku...