31. 03. 2008

TÉMA PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Dle požadavku učitele Ing.Pavla Pokorného zaslalo o.s.PODNĚTY.CZ Katedře informatiky VŠE J.Hradec téma pro bakalářskou práci se vztahem k projektu podnety.cz pokračování článku...

30. 03. 2008

FOTO - UMĚLÁ OBLAČNOST

Na snímku ze dne 19.5.2003 je umělá oblačnost nad Č. Krumlovem. Od té doby se letecký provoz podstatně zvýšil, ale dispečeři, ve spolupráci s politiky, ho "moudře" rozptýlili i mimo hlavní koridory. pokračování článku...

27. 03. 2008

REAKCE PŘEDSEDY SENÁTU

Reakce předsedy Senátu PČR na dva zajímavé podněty.

pokračování článku...

26. 03. 2008

SMUTNÁ ZPRÁVA

Ve věku 54 let nás dne 25.3.2008 v bolestech navždy opustila moudrá a citlivá žena, paní Hana Rýdlová. Hanička byla, mj. i čestnou členkou o.s.PODNĚTY.CZ a má velké zásluhy na propagaci projektu www.podnety.cz. Opravdu moc nám bude chybět. S Hankou se rozloučíme 28. března 2008 v 11 hodin, po církevních obřadech v chrámu sv. Vavřince v Přídolí u Českého Krumlova. pokračování článku...

25. 03. 2008

FOTKA - Český Krumlov, černá skládka

Jen pár desítek metrů od budovy MÚ Č.Krumlov je rozsáhlá skládka odpadu všeho druhu. pokračování článku...

24. 03. 2008

DIALOG S PODATELNOU - osud kamenných desek.

Včasná reakce na podněty může ušetřit obcím značné finanční částky.

pokračování článku...

24. 03. 2008

PRÁVA OBČANŮ OBCE A KRAJE

Podle platných zákonů občan má právo podat podnět, např. k nápravě vadného stavu. Orgány obcí a krajů mají povinnost je vyřizovat. Ministerstvo vnitra vydalo metodickou pomůcku "jak na to". Část souvisejících textů je uvedena níže.

pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, terasa u budovy MÚ

Stav terasy u budovy MÚ v Č.Krumlově silně kontrastuje s luxusem kanceláří MÚ pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, Plešivec, vypáčená vrata

Otevřená vrata vábí vandaly a mládež pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, Plešivec, stav objektu

Už více než 20 roků chátrá budova, která je p.p. zapsaná v seznamu kulturních památek. pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, Plešivec devastovaný objekt

Už téměř 15 roků zatéká do zdiva objektu bývalé prodejny ZP pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - černá skládka, Č.Krumlov - Plešivec

Veřejně přístupné skládky lákají zejména děti. pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - kazí image Č.Krumlova (Plešivec)

Objekt je v seznamu kulturních památek ? pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - kazí image obce Větřní

Skládka poněkud méně přizpůsobivých spoluobčanů pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - problém údržby silnic v obci Větřní

"Drobná" vada v povrchu komunikace u parkoviště před bývalým Společenským domem JIP Větřní. pokračování článku...

23. 03. 2008

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pracovní pomůcka správce NDOP

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pracovní pomůcka správce NDOP. KLÍČOVÁ SLOVA: MAPA WEBU SERVERU Do 2.1.2011 byla (měla být) na této stránce fotka k podnětu 20080213220628 - pokračování článku...

22. 03. 2008

FOTO - STOVKY BALÍKŮ ZATUCHLÉHO SENA

Balíky šumavské trávy, sklizené za peníze daňových poplatníků, zahnívají na okraji lesa u Světlíku pokračování článku...

22. 03. 2008

Podnět pro ministra životního prostředí

Vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č.100/01 Sb. Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha - Ruzyně (dále jen dokumentace) pokračování článku...

22. 03. 2008

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BLEŠÍ TRH

18.1.2008 Autorka: Hana Rýdlová Motto: je tolik skutků a stisků dlaní v našem kraji, které stojí za připomenutí . . . pokračování článku...

22. 03. 2008

SEDM PRApraPODIVNÝCH DIVŮ MÉHO MĚSTA

Obyvatele města příliš nezajímá, kolik korun měsíčně si za "údržbu" níže uvedených divů účtuje starosta, tajemník, radní či zastupitelstvo města.

pokračování článku...

22. 03. 2008

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

30.01.2008 Doc. Ing. Pavel Beneš,Csc.,vedoucí jedné z územních jednotek o.s.PODNĚTY.CZ, vysvětlil poslání projektu www.podnety.cz účastníkům celostátního workshopu.

pokračování článku...

22. 03. 2008

DOPIS MÍSTOSTAROSTCE

05.02.2008 Předseda o.s.PODNĚTY.CZ reaguje na mail od místostarostky Č.Krumlova Ing.Jitky Zikmundové

pokračování článku...

22. 03. 2008

PŘÍBĚH PODNĚTU Z MÚ

Vedoucí personálního oddělení jednoho MÚ vložila na www.podnety.cz podnět Č.j. 2008 02 12 08 49 07 a v průvodním mailu napsala (mj.):

pokračování článku...

22. 03. 2008

ETICKÝ KODEX POLITIKA - dialog se senátorem

13.2.2008 6:47:37 napsal jeden málo známý občan známým členům jednoho Senátorského klubu:

pokračování článku...

22. 03. 2008

PROČ JSEM PRO PŘÍMOU VOLBU a nejenom PREZIDENTŮ

A ještě ani neutichlo bolestné hýkání raněných ze Španělského sálu, už malé i velké strany na Malé Straně chystají další bitvy?

pokračování článku...

22. 03. 2008

DOTOHO, aneb INTERNET versus VEŘEJNÁ SPRÁVA

Je tu možnost, jak se efektivněji a legální cestou domáhat nápravy stavu, který lidem ztrpčují nebo jinak komplikuje život. (Viz Zákon č.128/2000Sb. o obcích, § 16,odst.2. Orgány veřejné či státní správy jsou tu od toho, aby pomáhaly či, lépe řečeno, sloužily občanům této republiky.

pokračování článku...

22. 03. 2008

VZORY UPOZORNĚNÍ NA EXISTENCI PODNĚTU

Nátlak na realizaci důležitého podnětu a na dodržování ustanovení zákona o obcích mohou občané uskutečňovat upozorňováním na jeho existenci. Občanské sdružení PODNĚTY.CZ doporučuje osvědčené texty mailů.

pokračování článku...

22. 03. 2008

DOPIS PREMIÉROVI

Autor článku vysvětluje premiérovi, proč je třeba realizovat SEVERNÍ VARIANTU severozápadního obchvatu Prahy. pokračování článku...

18. 03. 2008

STŘEDNÍ TŘÍDA MÁ VZTEK?

Až dosud se představitelům každého, vždy prý zase o něco „demokratičtějšího“ režimu v Česku nakonec vždy podařilo přesvědčit značnou část národa, že ten minulý vedli tuze špatní lidé. Masaryk odsoudil císaře pána, Hácha Masaryka, Beneš Háchu, Gottwald Beneše, Dubček Gottwalda, Husák Dubčeka, Havel Husáka...

pokračování článku...

17. 03. 2008

PODNĚTY.CZ - internetová databáze

Přestaňme politikům a jejich úředníkům spílat, nestěžujme si. Najali jsme je na práci – úkolujme je. Dobře formulovaný úkol = 80% jistoty, že bude splněn. Slovo „úkol“ však někomu zní tvrdě. Říkejme „podnět“.

pokračování článku...

17. 03. 2008

FOTO - PILA (Holešov)

Devastovaný objekt je vidět z křižovatky velmi frekventovaných komunikací pokračování článku...

17. 03. 2008

FOTO - NEVÁBNÁ TERASA (Č.Krumlov)

V?tšina obyvatel ?eského Krumlova neví, zda terasa u budovy MÚ pat?í Komer?ní bance ?i m?stu. Ale moc hezká není. pokračování článku...

17. 03. 2008

FOTO - ČERNÁ SKLÁDKA (Č.Krumlov)

Veřejnosti přístupné skládky odpadků ohrožují zejména naše děti. pokračování článku...

17. 03. 2008

88 m3 NA ZAMĚSTNANCE VEŘEJNÉ SPRÁVY ?

V době, kdy prostřednictvím internetu konverzují a navzájem se přitom na monitorech svých počítačů vidí už miliony lidí - téměř 100% úředníků veřejné správy na 8,5 hod. denně opouští své klimatizované byty a v teple nakupovaném za peníze daňových poplatníků shodný čas tráví v obvykle přetopených kancelářích.

pokračování článku...

17. 03. 2008

DIALOG S POSLANCEM EP

Dne 9.3.2008 odeslal předseda o.s.PODNĚTY.CZ českým poslancům a poslankyním v EP mail s textem:

pokračování článku...