22. 12. 2008

ETICKÝ KODEX POLITIKA - text senátora Balína

Senátor RSDr.Vlastimil Balín a jeho asistentka Mgr. Hana Svobodová vypracovali ETICKÝ KODEX POLITIKA. Jinou variantu prý má v zásuvce např. i současný místopředseda Poslanecké sněmovny Luboš Zaorálek. Podle senátora Balína však většina politků nemá zájem na "svázání" svého konání příliš jasnými a kontrolovatelnými pravidly. Podaří se občanům přimět ústavní činitele, aby se KODEX stal závaznou normou? Snad ano. Ostatně - už na první "zatlačení" pozitivně reagoval předseda Senátu. Viz - http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-43-reakce-predsedy-senatu-.html pokračování článku...

14. 12. 2008

V MÓDĚ JSOU KOLEKTIVNÍ TRESTY

EU to osladíme, českým občanům osolíme ? (Článek pro časopis PODNIKATEL ČESKOKRUMLOVSKA) pokračování článku...

13. 12. 2008

FOTO - černá skládka blízko Úřadu vlády

Před svícnem bývá tma. Svícnem je tentokráte míněn Úřad vlády ČR pokračování článku...

13. 12. 2008

FOTO - EU to asi neosladíme

Jakoby kdosi káral českého premiéra pokračování článku...

08. 12. 2008

PRORADNÁ STATISTIKA

Každý měl přece v průměru půl kachny ! Co na tom, že já sněd´ celou a tys´ byl hlady. pokračování článku...

02. 12. 2008

FOTO - Č.Krumlov, vada na komunikaci

Obvyklý problém. Asfalt je stále vyšší a víka šachet se "propadají". Pneumatiky automobilů protestují. pokračování článku...

22. 11. 2008

KRONIKA HŘÍCHŮ

160 slov o projektu www.podnety.cz a o hodnotách předvolebních slibů českokrumlovských radních. pokračování článku...

04. 11. 2008

VIZE 2020 pro Č.Krumlov

Komunitní centrum pro rodinu a děti v Českém Krumlově (svetloslunce.ck@seznam.cz) organizuje zajímavou soutěž. Hledá nejlepší nápady pro zlepšení života v Českém Krumlově. Hráči soutěží v týmech a mají za úkol (ve dnech 13.a 14.11. 2008) navrhnout, ověřit a představit své nekonvenční, avšak realizovatelné nápady představitelům města, odborníkům a ostatním hráčům. Na závěr hry všichni zúčastnění vybírají nejlepší ideu a společně přemýšlí o tom, jak jednotlivé nápady využít poté, co hra skončí. Týmům jsou k dispozici i níže uvedené „vize“ . Další může kdokoliv (i po uzávěrce soutěže) zaslat na adresu: podnety@podnety.cz . pokračování článku...

31. 10. 2008

FOTO - bouráme nedostavěné objekty

Osud českokrumlovských kasáren je učebnicovým příkladem škod, které ministři obrany a generálové, poslanci, senátoři a vlády svou nečinností, nekoncepčním uvažováním a neznalostí působí občanům Česka. Autor podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20040505151707 sklidil jen pohrdání a posměch, když v r. 1991 doporučil ministru obrany (Luboši Dobrovskému) kasárna zrušit a předat areál městu. Armáda do jejich modernizace následně investovala stovky milionů Kč - a zrušila je v r.2003! Za 10 let se nepodařilo prorazit bariéru ignorace armádních představitelů, kterým pravděpodobně vůbec nedošlo, že i nový objekt, pokud není řádně využíván, chátrá. Na fotografiích je zachycen osud skeletu třípodlažního panelového domu, který už mnoho roků mohl být (např.) privatizován. Nyní prý už nezbývalo, než ho demolovat. Docela rád bych si prohlédl znalecký posudek o stavu objektu. Prý byla nadměrně korodována ocelová výztuž panelů. Pokud vím, objekt měl nepoškozenou střechu, dobré okapové žlaby i svody,byly k dispozici všechny přípojky na inženýrské sítě, objekt stál v těsné blízkosti parkoviště a komunikací. pokračování článku...

30. 10. 2008

FOTO - 90 tun ocelových profilů a plechů.

Objekty bývalých českokrumlovských kasáren (majetek města) se dosud ukrývají za 2 m vysokým a přibližně 2 km dlouhým plotem z vlnitého plechu. Jaký osud čeká desítky tun oceli? Jak asi bude naloženo s prvky zachovalého betonového oplocení? pokračování článku...

20. 10. 2008

PTAL JSEM SE NEDÁVNO . . .

Ptal jsem se nedávno starosty svého města, proč se, podle jeho názoru, besedy k tvorbě Strategického plánu zúčastnilo tak málo lidí. Já viděl v „hledišti“ pouze 2 občany a jednoho novináře. pokračování článku...

07. 10. 2008

STRANU DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA podněty občanů zajímají

Výzvu k využívání NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ zveřejnili ve svém předvolebním prohlášení kandidáti krajských a senátních voleb Strany důstojného života v Jihočeském kraji. pokračování článku...

03. 10. 2008

Vady na kráse tržní ekonomiky bez přívlastků?

Žádný národ nemůže uživit manažery, spekulanty a parazity, kteří za „službu vlasti“ požadují stonásobek průměrného měsíčního výdělku příslušníka střední třídy. pokračování článku...

30. 09. 2008

FOTO - důkaz odporu proti okupaci

Českokrumlovští zastupitelé zjevně nehodlají chránit důkazy občanského odboje proti okupaci spřátelenými armádami v r. 1968. Je to dobře či špatně? pokračování článku...

27. 09. 2008

Jabloň topolovitá

Českokrumlovské sídliště Vyšný je umístěno v příjemném jabloňovém sadu. Některé stromy však poněkud přerostly a je třeba je "zmladit". pokračování článku...

20. 09. 2008

KAREL KRYL A DOBRÉ MRAVY V ČESKU

Měli bychom se shodnout na obsahu pojmu „DOBRÉ MRAVY“. Pak dobrým mravů učit, především vlastní příkladností. A nevolit nemravné. Umravnit pevně usazené české vrcholové politiky bude veliká fuška. Určitě větší než trvale umravňovat sám sebe. pokračování článku...

19. 09. 2008

Jihočeští Zelení reagují na existenci NDOP

Místopředseda jihočeské krajské organizace SZ Mgr. Jiří Guth se k projektu www.podnety.cz vyjádřil slovy: pokračování článku...

06. 09. 2008

FOTO - Č.Krumlov, sídliště Vyšný, vyzdívka šachet kanalizace

V českokrumlovském sídlišti Vyšný je třeba opravit vyzdívku některých kanalizačních šachet, a to ještě před nástupem asfaltérů. pokračování článku...

05. 09. 2008

FOTO - Č.Krumlov, nevyužitý palác policie

Energie je stále dražší. Většina občanů redukuje prostory, které je nutno vytápět či osvětlovat. Státní orgány šetřit nehodlají? pokračování článku...

23. 08. 2008

BITVA O KLEŤ

Z archivu vzpomínek příslušníků 51. msp na srpnové události r.1968. pokračování článku...

17. 08. 2008

PRÁVO POLITIKŮ NA INFORMACE OD OBČANŮ

PRÁVO POLITIKŮ NA INFORMACE OD OBČANŮ, aneb zákon 106/1999 Sb. „naruby“. pokračování článku...

13. 08. 2008

K novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím

O.s PODNĚTY.CZ reagovalo na výzvu MVCR a k připravované novelizaci zákona 106/1999 Sb zaslalo dne 14.8.2008 zaměstnancům MVCR (kurikova@mvcr.cz;furek@mvcr.cz) následující připomínky: pokračování článku...

10. 08. 2008

FOTO - Č.Krumlov, komunikace v oblasti Nové Domovy

Občanům, kteří bydlí v oblasti českokrumlovských Nových Domovů se stav komunikace nelíbí. pokračování článku...

06. 08. 2008

FOTO - i v Holešově se kradou mříže vpustí

Na jednom z holešovských mostů je 6 míst, na kterých může dojít ke zranění lidí. Ohroženi jsou zejména cyklisté. pokračování článku...

19. 07. 2008

PROČ ANONYMNĚ?

Někteří úředníci města Č.Krumlov se anonymních podnětů "štítí". Dělají chybu?

pokračování článku...

17. 07. 2008

FOTO - kamenná zídka v českokrumlovské Serpentýně

Ani dobře postavená opěrná kamenná zídka kořenům stromů dlouho neodolá. pokračování článku...

09. 07. 2008

PROJEKT DO STRATEGICKÉHO PLÁNU

Dne 8.7.2008 vyzvali představitelé města Č .Krumlov občany, aby do 31.7.2008 na doporučeném formuláři navrhli, které projekty by měly být součástí inovovaného Strategického plánu. Občanské sdružení PODNĚTY.CZ popisuje svůj návrh takto: . . . (Pod textem projektu je dialog s vedoucí odboru strategického plánování) pokračování článku...

06. 07. 2008

Sliby je třeba plnit i v Holešově

Dne 05.07.2008 18:33 zaslal autor podnětu č.j. 2008 07 05 18 32 57 starostovi Holešova a senátorovi PaeDr. Z. Janalíkovi dopis: pokračování článku...

06. 07. 2008

Soutěž o titul OTEVŘENO a ZAVŘENO

Dne 6.7.2008 rozeslali provozovatelé serveru http://www.otevrete.cz následující informaci: pokračování článku...

02. 07. 2008

JEDNÁNÍ S POSLANCEM ČSSD

Poznámky z jednání předsedy o.s.PODNĚTY.CZ s poslancem ČSSD Ing. Janem Baborem. pokračování článku...

30. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, pachatel prchá z místa činu

Pán v modré košili, který možná považuje za etické, že spoluobčané mu každý měsíc posílají sociální dávky nepovažuje za samozřejmé, že by měl do příslušné nádoby odnést výkaly svého miláčka. Při vykonávání potřeby bílému pejskovi asistoval, zlobil se, když byl vzápětí náhodným chodcem napomenut, ale stejně neuklidil. pokračování článku...

29. 06. 2008

FOTO - krtkům Na Svahu bude zima?

Konečně kdosi hodlá, alespoň na části českokrumlovského parovodu zlepšit tepelnou izolaci. pokračování článku...

23. 06. 2008

Demokracie v éře internetu - Občanská ústava

Aktivisté HzPD navrhují upravit Ústavu ČR tak, aby se občané mohli podílet na správě obcí, regionů a států nejenom prostřednictvím svých problematicky volených zástupců . Čtenáře textu prosí o připomínky. Kontakt: valach@iol.cz pokračování článku...

20. 06. 2008

Nové kouzlo ocenění

Kytku dostal i zástupce občanského sdružení, které odhaluje vady na kráse Českého Krumlova. Na fotografii je předseda sdružení s místostarostkou. Vlevo Desiderius Dunka, kterému blahopřeje PhDr. Eva Davidová, CSc. pokračování článku...

16. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov. Přerostlé břízy mohou škodit lidem

Někteří majitelé bytů v českokrumlovské Železniční ulici mají strach otevřít okna, když kvetou břízy. A ještě horší prý jsou jejich dozrávající jehnědy. Lůžkoviny mají pak plné pylu, alergikům se špatně dýchá. Stromy, bohužel, ignorují bohulibý záměr dávného sadaře. Pokoje, které by mohly být plné slunečního světla jsou k uzoufání temné. pokračování článku...

14. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, blátivé parkoviště

V Českém Krumlově je rozvětvená ulice Železniční a všude málo místa na parkování. Na fotografii je patrné, že někde to motoristé řeší na úkor travnaté plochy. Tráva však umí prorůstat "ekodlažbou". Není to dobrý nápad? pokračování článku...

11. 06. 2008

Iniciativa prvního místopředsedy Senátu Petra Pitharta

První místopředseda Senátu ČR Petr Pithart občanskému sdružení PODNĚTY.CZ napsal: pokračování článku...

09. 06. 2008

Les nebo golfové hřiště ?

Již 22,5 tis. občanů podepsalo petici proti výstavbě golfového hřiště v pražském Klánovickém lese. Kdo s nimi souhlasí, měl by ministru Bursíkovi poslat mail s níže uvedeným textem: pokračování článku...

09. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, nefunkční vpusť svodu dešťové vody

Vpusť svodu dešťové vody ze střechy českokrumlovského chrámu sv. Víta si nejspíše někdo popletl s košem na odpadky. Snad se ji podaří pročistit před příchodem mrazů. pokračování článku...

08. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, strojovna nebo brloh?

Deprimující stav volně přístupné bývalé strojovny pohyblivého schodiště v českokrumlovské "Serpentýně". Policii ani radním nečinnost vlastníka opravdu nevadí? pokračování článku...

08. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, vandalové pod Paraplíčkem

V českokrumlovské "Serpentýně" kdosi opět zkoušel svou sílu na ocelovém zábradlí, jehož litinové sloupky nejsou právě levné. A zůstávají zde stopy po neodborném kácení stromů. pokračování článku...

07. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, utržená hrana chodníku

Kdo bude první, koho napadne, že k opravě uvolněné ocelové hrany chodníku stačí dvě ruce, pár hřebíků, kladivo a dvě zdravé ruce? Bude to českokrumlovský městský policista? Vždyť nasadit "botičku" je asi stejně pracné! Bude to vlastník nejbližšího domu? Nebo počkáme až se do kauzy vloží úředníci a objednají práci u odborné firmy z jiného města? pokračování článku...

06. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, do hlavy bobrovkou?

Po českokrumlovských Plešiveckých schodech přichází do města tisíce turistů - vodáků. A žádný z nich netuší, že by mu mohla na hlavu spadnout střešní taška. I pohled na stěnu domu u zábradlí je poněkud deprimující. Pochybuji, že by památkáři trvali na zachování zobrazeného stavu. pokračování článku...

03. 06. 2008

FOTO - Větřní, louže na silnici

I v obci Větřní u Č.Krumlova jsou vidět důsledky nekvalitní práce stavitelů silnic. Vady však byly rychle opraveny. pokračování článku...

01. 06. 2008

FOTO - Českokrumlovsko, mravenci prohráli

Jak dlouho asi bojovali mravenci s balíkem sena, než opustili p.p. největší mraveniště v Pošumaví? pokračování článku...

01. 06. 2008

FOTO - Č.Krumlov, beton v trávě

Betonový hranol v trávě u budovy Finančního úřadu nikomu nepřekáží? Nikdo ho nepotřebuje? pokračování článku...

31. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov,přeplněné kontejnery

Obyvatelé českokrumlovského sídliště Vyšehrad zjevně potřebují další kontejner na domovní odpad. Možná však pouze výtku za to, že odpad nedostatečně třídí. pokračování článku...

30. 05. 2008

FOTO - SDŽ si občanských podnětů váží

Místopředsedkyně Strany důstojného života Ing. Marie Paukejová a její kolegyně Ing. Iveta Vilímková při jednání o spolupráci s o.s.PODNĚTY.CZ pokračování článku...

29. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, rychle rostoucí tráva

Českokrumlovští zastupitelé svěřili péči o městskou zeleň odborníkům z jiného města. Ti ovšem trávě moc "neubližují". Za 3 dny po odjezdu žacích strojů dorostla výše pivní lahve. pokračování článku...

28. 05. 2008

FOTO - nespolečenský dům v obci Větřní

Zdánlivá maličkost - s vážnými dopady na obsah peněženek "gádžů" z jihočeské obce Větřní. Stačí prý nepořádek v okolí bývalého Společenského domu a pohled na skupinky nájemníků, kteří na jeho schodech meditují, kouří a klábosí i v době, kdy pracovití pracují. pokračování článku...

26. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov,nebezpečné víko šachty

Prozatím se do šachty žádné auto nepropadlo a o trčící plechy se nikdo nezranil. pokračování článku...

26. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, devastovaný přístup do ubytovny

Zub času,nájemníci a zloděj se podílí na devastaci přístupové cesty do českokrumlovské ubytovny ROZVOJ pokračování článku...

26. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, neznámá dopravní značka

I v Českém Krumlově máme Vyšehrad. A opravdu zajímavé dopravní značky. pokračování článku...

26. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, klepač ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Až příliš dobře zamaskovaný klepač na koberce mají obyvatelé domu č.p.165 v českokrumlovském sídlišti Vyšehrad. pokračování článku...

26. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, legální nebo černá skládka?

Pár desítek metrů od českokrumlovského gymnázia, plaveckého bazénu a parkoviště zájezdových autobusů je lesík. Nerostou v něm však pouze stromy a keře. pokračování článku...

25. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, turistická mapa

Českokrumlovským vandalům se nelíbí čistý povrch turistické mapy. pokračování článku...

25. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, ruina u Benešova mostu

Bradavicí na sličné tváři Č.Krumlova je objekt bývalého podniku OPS na břehu Vltavy u mostu Dr. E. Beneše. pokračování článku...

23. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, moudrá holčička

V Českém Krumlově děti neriskují. Když už si hrají kousky padajícího zdiva, nosí slušivou přilbu. pokračování článku...

22. 05. 2008

Odborník musí být z jiného města?

Český Krumlov prý musí aktualizovat svůj Strategický plán a objednal si na to firmu z jiného města. pokračování článku...

22. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, poničený koš na odpadky

I v Českém Krumlově zkouší vandalové svou sílu na věcech, které město nakupuje za peníze daňových poplatníků. pokračování článku...

22. 05. 2008

FOTO - Č. Krumlov, Růžová zahrada

Zajímavým postupem vzniká v Č.Krumlově "Růžová zahrada". Po dvou letech budování slouží zjevně stále ještě převážně místním "pejskařům", přičemž sáčky na psí trus jsou asi nedostatkovým zbožím. Jen Bůh ví, proč museli nájemci dodnes neošetřeného prostoru zlikvidovat své zahrádky už v létě r. 2006. Chystá se místo pro vilu novodobého prominenta? pokračování článku...

20. 05. 2008

Hladovkou proti umanutosti politiků?

Naši ústavní činitelé jednali proti většinové vůli národa v „národním zájmu“ už v r. 1938. Zopakovali si to v r. 1968 a opět se chystají usnadnit infiltraci vojsk jiného státu na území Česka. Protestovali, životy riskovali a často i obětovali zejména mladí lidé a nejodvážnější protestují znovu. Svědčí o tom i následující dopis, který se šíří v internetových sítích. pokračování článku...

20. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov louže na ulici Vyšehrad

Nevhodně vyspádovaný povrch komunikace v českokrumlovském sídlišti Vyšehrad nekompromisně odhalí každý déšť. pokračování článku...

19. 05. 2008

FOTO - Holešov, solidně ukryté dopravní značky

V Holešově mají řidiči někdy problém. Dopravní značky se rafinovaně ukrývají za listím stromů. pokračování článku...

19. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, zajímavá technologie z Norimberka

V Českém Krumlově několik roků do země unikalo značné množství pitné vody. Škody dosahovaly částek v řádech milionů Kč. V průběhu necelých 8 pracovních hodin dokázali 2 zaměstnanci německé firmy „zatáhnout“ do země 126m nového potrubí . pokračování článku...

16. 05. 2008

Zajímavý nápad z pracoviště OIS Č.Krumlov

Řadu problémů spojených s "internetizací" Č.Krumlova by mohla vyřešit přenosná videosouprava pro vysílání obrazu a zvuku na webový portál města. (Údaje zaslal předsedovi o.s.podněty.cz Ing. Tibor Horváth.) pokračování článku...

12. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, způsob čištění kanalizace

Kolik korun asi stojí pravidelné čištění česel v jedné šachtě kanalizace? pokračování článku...

11. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, nevyužitý klepač koberců

Skončí poměrně drahá ocelová konstrukce klepače na koberce ve sběrně kovového odpadu, nebo ji českokrumlovské Služby města za pár desítek korun opraví ? pokračování článku...

07. 05. 2008

Stanovisko Úřadu vlády ČR

Poznámka předsedy o.s. PODNĚTY.CZ: autor podnětu doporučil předsedovi vlády M. Topolánkovi (ODS) „Urychleně upravit český právní řád tak, aby zvýšil risikovost půjček, které finanční lichváři nabízí sociálně slabším spoluobčanům.“ Úřad vlády,s využitím stanoviska MF (ministr M. Kalousek,KDU-ČSL) reaguje vyhýbavě - převážně citací obecně známých ustanovení zákonů. Ve prospěch realizace podnětu však premiér (ani ministr financí) zjevně nehodlá udělat vůbec nic. Snad se „pochlapí“ některý z kompetentních poslanců či senátorů. pokračování článku...

07. 05. 2008

FOTO - nevyužitá místnost v ubytovně

V českokrumlovské ubytovně ROZVOJ kdosi devastuje místnost, po jaké možná marně touží začínající živnostníci. pokračování článku...

06. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, díra do stěny autobusové čekárny

Vandalové si posilují svaly a sebevědomí ničením obecního majetku. pokračování článku...

06. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, stav komunikace v sídl. Vyšný

Výmoly v povrchu komunikace jsou po každém dešti hlubší... ale tento podnět byl realizován opravdu rychle. pokračování článku...

03. 05. 2008

FOTO - strom hodný ochrany

Obrovitý javor je dominantou krajiny v blízkosti osady Svatonina Lhota. Strom byl v r. 2008 přihlášen do soutěže "Strom roku". Nezvítězil sice, ale diplom za účast získal. pokračování článku...

03. 05. 2008

FOTO - netradiční prezentace aktivit o.s.PODNĚTY.CZ

Občanské sdružení se na českokrumlovském "VELETRHU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ" prezentovalo plakátem, který byl upevněn na dopravním prostředku nového typu. pokračování článku...

02. 05. 2008

FOTKA - Č.Krumlov, jízdní řády

K zasklení jízdních řádů na autobusové nádraží v Č.Krumlově nejsou tenké akrylátové desky příliš vhodné. pokračování článku...

02. 05. 2008

FOTO - Č.Krumlov, autobusové nádraží, víko kanalizace

V Českém Krumlově (svah u autobusového nádraží) hrozí nebezpečí sesunu ocelového nástavce hluboké šachty, která již začala plnit funkci koše na odpadky. pokračování článku...

30. 04. 2008

FOTO - Č.Krumlov, louže na důležité křižovatce

Pokud by projíždějící automobil odbočil vpravo, měli by chodci na přilehlém chodníku smůlu. pokračování článku...

29. 04. 2008

Otevřený dopis starostovi Holešova

Na neoprávněnou kritiku reagují dva občané Holešova dopisem starostovi pokračování článku...

29. 04. 2008

FOTO - Č.Krumlov, nebezpečný stožár veřejného osvětlení

V Českém Krumlově (poblíž autobusového nádraží) se kdosi snaží kohosi zabít? Možná zvědavé děti. Na dalším snímku je zachycen způsob nápravy stavu pokračování článku...

28. 04. 2008

DOPORUČENÍ PŘÍZNIVCŮM PROJEKTU NDOP

Výzva sympatizantům projektu první internetové NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ pokračování článku...

25. 04. 2008

OCHRANA OBČANA PŘED NEČINNOSTÍ ÚŘADU

Ustanovení §80 zákona č. 500/2004 Sb. zajišťuje ochranu občana před nečinností správních orgánů. pokračování článku...

24. 04. 2008

KDYŽ SE O VĚCI JEN VEŘEJNĚ HOVOŘÍ, NIC TO NEŘEŠÍ

Nejsem jediný, koho pohoršily excesy některých našich vysoce postavených politiků, v daném případě pánů Topolánka, Langra, Bursíka, ale i jiných, na př. pana Macka, Ratha a pod. Jejich amorální, zcela nevhodné, nekulturní a vulgární jednání nelze nazvat jinak než buranstvím, hulvátstvím a mravně neúnosným pro lidi na tak vysokých státních, politických či jiných veřejných postech, pokračování článku...

23. 04. 2008

VÝPRASK, ANEBO OCENĚNÍ?

Ocení českokrumlovští zastupitelé projekt, který už 5 roků ignorují? pokračování článku...

22. 04. 2008

FOTO - PADLÉ STROMY U VODOTRYSKU

V Č.Krumlově, poblíž objektu "U Vodotrysku", bez užitku trouchniví padlé stromy pokračování článku...

15. 04. 2008

DOHODA SE STRANOU DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA

Plný text dohody uzavřené mezi o.s.PODNĚTY.CZ a politickou STRANOU DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA. pokračování článku...

12. 04. 2008

FOTO - Č.Krumlov, torzo sloupu

Kdosi tu kdysi nedokončil práci. Odešel asi na svačinu a zapomněl se vrátit. pokračování článku...

12. 04. 2008

PODPOŘTE NOMINACI

Zvláštní vztah k projektu www.podnety.cz je zakonzervován v jeho "rodném" městě . . . . Ale pozvánku na setkání nominovaných o.s.PODNĚTY.CZ nakonec obdrželo - viz FOTO níže. Blahopřejeme oceněným - městskému pěveckému sboru PERCHTA a panu Dezideru Dunkovi. Tomu, bohužel, in memoriam. Květinu dostali všichni nominovaní. PERCHTA vzápětí potvrdila své kvality výrazným úspěchem na mezinárodní soutěži v Řecku. Na fotografiích jsou představitelé a příznivci o.s.PODNETY.CZ pokračování článku...

10. 04. 2008

FOTO - stopa lupiče na zahrádce

Jednu z českokrumlovských zahrádek opakovaně navštívila dvojice zlodějů. Na fotografii je otisk podrážky jednoho z nich. pokračování článku...

05. 04. 2008

PODNĚT MV od občanů z Kníniček, Rozdrojovic a Jinačovic

Občanské sdruženi OBČANÉ ZA OCHRANU KVALITY BYDLENÍ­ v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích", ICO 26653486 (Doc. Petr Firbas) zaslalo na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy (JUDr.Adamu Furekovi -furek@mvcr.cz) podnět k doplnění zákona o volném přístupu k informací. pokračování článku...

05. 04. 2008

FOTO - Č.Krumlov, stromky v kontejnerech

Stromky v kontejnerech na Třídě Míru v Č.Krumlově uschly. Dřevěné koše je třeba natřít. pokračování článku...

05. 04. 2008

FOTO - Č.Krumlov, propad mříže šachty

V komunikaci na Třídě Míru v Č.Krumlově je nebezpečná propadlina. Motoristovi může zničit pneumatiku automobilu. pokračování článku...

05. 04. 2008

FOTO - Č.Krumlov, chodník na ul. Vyšenská

V okrajových částech Českého Krumlova jsou některé chodníky v dost špatném stavu. Tento se opravy dočkal. pokračování článku...

05. 04. 2008

FOTO - Č.Krumlov, devastovaná garáž

Majitel garáže zjevně čeká, až se její zadní trakt zřítí na děti, které si zde dost často hrají. pokračování článku...

05. 04. 2008

FOTO - VYVRÁCENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA

I v Českém Krumlově jsou lidé, kteří tvořit neumí, ale ničit ano. pokračování článku...

04. 04. 2008

FOTO - BÝVALÝ HOTEL VYŠEHRAD

Jeden z dobře viditelných důsledků poněkud zpackané privatizace státního majetku v Č.Krumlově. Dříve dobře zavedený a zánovní hotel více než 15 roků chátrá. pokračování článku...

02. 04. 2008

FUNDRAISER podle Uyene Phamové

Občanské sdružení PODNĚTY.CZ předalo studentce VŠ své zkušenosti se sponzory a dárci. Slečna Uyen Phamová později reagovala zasláním své obsáhlé bakalářské práce o plánovačích, organizátorech, vůdcích a kontrolorech "neziskovek", ze které vyjímáme:

pokračování článku...

01. 04. 2008

FOTO - lichváři škodí

Necitlivě vylepovaná reklama poškozuje veřejný i soukromý majetek.

pokračování článku...

31. 03. 2008

TÉMA PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Dle požadavku učitele Ing.Pavla Pokorného zaslalo o.s.PODNĚTY.CZ Katedře informatiky VŠE J.Hradec téma pro bakalářskou práci se vztahem k projektu podnety.cz pokračování článku...

30. 03. 2008

FOTO - UMĚLÁ OBLAČNOST

Na snímku ze dne 19.5.2003 je umělá oblačnost nad Č. Krumlovem. Od té doby se letecký provoz podstatně zvýšil, ale dispečeři, ve spolupráci s politiky, ho "moudře" rozptýlili i mimo hlavní koridory. pokračování článku...

27. 03. 2008

REAKCE PŘEDSEDY SENÁTU

Reakce předsedy Senátu PČR na dva zajímavé podněty.

pokračování článku...

26. 03. 2008

SMUTNÁ ZPRÁVA

Ve věku 54 let nás dne 25.3.2008 v bolestech navždy opustila moudrá a citlivá žena, paní Hana Rýdlová. Hanička byla, mj. i čestnou členkou o.s.PODNĚTY.CZ a má velké zásluhy na propagaci projektu www.podnety.cz. Opravdu moc nám bude chybět. S Hankou se rozloučíme 28. března 2008 v 11 hodin, po církevních obřadech v chrámu sv. Vavřince v Přídolí u Českého Krumlova. pokračování článku...

25. 03. 2008

FOTKA - Český Krumlov, černá skládka

Jen pár desítek metrů od budovy MÚ Č.Krumlov je rozsáhlá skládka odpadu všeho druhu. pokračování článku...

24. 03. 2008

DIALOG S PODATELNOU - osud kamenných desek.

Včasná reakce na podněty může ušetřit obcím značné finanční částky.

pokračování článku...

24. 03. 2008

PRÁVA OBČANŮ OBCE A KRAJE

Podle platných zákonů občan má právo podat podnět, např. k nápravě vadného stavu. Orgány obcí a krajů mají povinnost je vyřizovat. Ministerstvo vnitra vydalo metodickou pomůcku "jak na to". Část souvisejících textů je uvedena níže.

pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, terasa u budovy MÚ

Stav terasy u budovy MÚ v Č.Krumlově silně kontrastuje s luxusem kanceláří MÚ pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, Plešivec, vypáčená vrata

Otevřená vrata vábí vandaly a mládež pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, Plešivec, stav objektu

Už více než 20 roků chátrá budova, která je p.p. zapsaná v seznamu kulturních památek. pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - Č.Krumlov, Plešivec devastovaný objekt

Už téměř 15 roků zatéká do zdiva objektu bývalé prodejny ZP pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - černá skládka, Č.Krumlov - Plešivec

Veřejně přístupné skládky lákají zejména děti. pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - kazí image Č.Krumlova (Plešivec)

Objekt je v seznamu kulturních památek ? pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - kazí image obce Větřní

Skládka poněkud méně přizpůsobivých spoluobčanů pokračování článku...

23. 03. 2008

FOTO - problém údržby silnic v obci Větřní

"Drobná" vada v povrchu komunikace u parkoviště před bývalým Společenským domem JIP Větřní. pokračování článku...

23. 03. 2008

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pracovní pomůcka správce NDOP

DŮLEŽITÉ ODKAZY - pracovní pomůcka správce NDOP. KLÍČOVÁ SLOVA: MAPA WEBU SERVERU Do 2.1.2011 byla (měla být) na této stránce fotka k podnětu 20080213220628 - pokračování článku...

22. 03. 2008

FOTO - STOVKY BALÍKŮ ZATUCHLÉHO SENA

Balíky šumavské trávy, sklizené za peníze daňových poplatníků, zahnívají na okraji lesa u Světlíku pokračování článku...

22. 03. 2008

Podnět pro ministra životního prostředí

Vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona č.100/01 Sb. Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha - Ruzyně (dále jen dokumentace) pokračování článku...

22. 03. 2008

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BLEŠÍ TRH

18.1.2008 Autorka: Hana Rýdlová Motto: je tolik skutků a stisků dlaní v našem kraji, které stojí za připomenutí . . . pokračování článku...

22. 03. 2008

SEDM PRApraPODIVNÝCH DIVŮ MÉHO MĚSTA

Obyvatele města příliš nezajímá, kolik korun měsíčně si za "údržbu" níže uvedených divů účtuje starosta, tajemník, radní či zastupitelstvo města.

pokračování článku...

22. 03. 2008

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

30.01.2008 Doc. Ing. Pavel Beneš,Csc.,vedoucí jedné z územních jednotek o.s.PODNĚTY.CZ, vysvětlil poslání projektu www.podnety.cz účastníkům celostátního workshopu.

pokračování článku...

22. 03. 2008

DOPIS MÍSTOSTAROSTCE

05.02.2008 Předseda o.s.PODNĚTY.CZ reaguje na mail od místostarostky Č.Krumlova Ing.Jitky Zikmundové

pokračování článku...

22. 03. 2008

PŘÍBĚH PODNĚTU Z MÚ

Vedoucí personálního oddělení jednoho MÚ vložila na www.podnety.cz podnět Č.j. 2008 02 12 08 49 07 a v průvodním mailu napsala (mj.):

pokračování článku...

22. 03. 2008

ETICKÝ KODEX POLITIKA - dialog se senátorem

13.2.2008 6:47:37 napsal jeden málo známý občan známým členům jednoho Senátorského klubu:

pokračování článku...

22. 03. 2008

PROČ JSEM PRO PŘÍMOU VOLBU a nejenom PREZIDENTŮ

A ještě ani neutichlo bolestné hýkání raněných ze Španělského sálu, už malé i velké strany na Malé Straně chystají další bitvy?

pokračování článku...

22. 03. 2008

DOTOHO, aneb INTERNET versus VEŘEJNÁ SPRÁVA

Je tu možnost, jak se efektivněji a legální cestou domáhat nápravy stavu, který lidem ztrpčují nebo jinak komplikuje život. (Viz Zákon č.128/2000Sb. o obcích, § 16,odst.2. Orgány veřejné či státní správy jsou tu od toho, aby pomáhaly či, lépe řečeno, sloužily občanům této republiky.

pokračování článku...

22. 03. 2008

VZORY UPOZORNĚNÍ NA EXISTENCI PODNĚTU

Nátlak na realizaci důležitého podnětu a na dodržování ustanovení zákona o obcích mohou občané uskutečňovat upozorňováním na jeho existenci. Občanské sdružení PODNĚTY.CZ doporučuje osvědčené texty mailů.

pokračování článku...

22. 03. 2008

DOPIS PREMIÉROVI

Autor článku vysvětluje premiérovi, proč je třeba realizovat SEVERNÍ VARIANTU severozápadního obchvatu Prahy. pokračování článku...

18. 03. 2008

STŘEDNÍ TŘÍDA MÁ VZTEK?

Až dosud se představitelům každého, vždy prý zase o něco „demokratičtějšího“ režimu v Česku nakonec vždy podařilo přesvědčit značnou část národa, že ten minulý vedli tuze špatní lidé. Masaryk odsoudil císaře pána, Hácha Masaryka, Beneš Háchu, Gottwald Beneše, Dubček Gottwalda, Husák Dubčeka, Havel Husáka...

pokračování článku...

17. 03. 2008

PODNĚTY.CZ - internetová databáze

Přestaňme politikům a jejich úředníkům spílat, nestěžujme si. Najali jsme je na práci – úkolujme je. Dobře formulovaný úkol = 80% jistoty, že bude splněn. Slovo „úkol“ však někomu zní tvrdě. Říkejme „podnět“.

pokračování článku...

17. 03. 2008

FOTO - PILA (Holešov)

Devastovaný objekt je vidět z křižovatky velmi frekventovaných komunikací pokračování článku...

17. 03. 2008

FOTO - NEVÁBNÁ TERASA (Č.Krumlov)

V?tšina obyvatel ?eského Krumlova neví, zda terasa u budovy MÚ pat?í Komer?ní bance ?i m?stu. Ale moc hezká není. pokračování článku...

17. 03. 2008

FOTO - ČERNÁ SKLÁDKA (Č.Krumlov)

Veřejnosti přístupné skládky odpadků ohrožují zejména naše děti. pokračování článku...

17. 03. 2008

88 m3 NA ZAMĚSTNANCE VEŘEJNÉ SPRÁVY ?

V době, kdy prostřednictvím internetu konverzují a navzájem se přitom na monitorech svých počítačů vidí už miliony lidí - téměř 100% úředníků veřejné správy na 8,5 hod. denně opouští své klimatizované byty a v teple nakupovaném za peníze daňových poplatníků shodný čas tráví v obvykle přetopených kancelářích.

pokračování článku...

17. 03. 2008

DIALOG S POSLANCEM EP

Dne 9.3.2008 odeslal předseda o.s.PODNĚTY.CZ českým poslancům a poslankyním v EP mail s textem:

pokračování článku...