FOTO - Č.Krumlov, zajímavá technologie z Norimberka

Souvisí s podnětem číslo 20080117095236

V Českém Krumlově několik roků do země unikalo značné množství pitné vody. Škody dosahovaly částek v řádech milionů Kč. V průběhu necelých 8 pracovních hodin dokázali 2 zaměstnanci německé firmy „zatáhnout" do země 126m nového potrubí .

Obrázky shora:

1) Servisní skříňové vozidlo a současně tahač přívěsu s vrtacím strojem.

2) Vrtací stroj a jeho obsluha. Jeden z pracovníků ovládá vrtací stroj, druhý nepřetržitě jakousi „minohledačkou" sleduje polohu korunky vrtací tyče, u které je aktivní elektronický prvek . Hovoří spolu vysílačkou. Korunka je upravena tak, že tlakem (bez vrtání) lze směr vrtu měnit. Dutou vrtací tyčí proudí ke korunce mazací emulze neznámého složení.

3) Po 126 metrech obloukovitého vrtu (úhel až 90° - tyče jsou pružné) vystupuje ze země „mokrý krtek". Toho obsluha odmontuje. Další korunka má větší průměr a otočný úchyt pro potrubí.

4) Při zpětném vrtání se segmenty vrtací tyče ukládají do zásobníku stroje. Potrubí je vtaženo do montážní šachty a stačí je připojit k hlavnímu řádu.

5) Dálkově řízený vrtací stroj najíždí na plošinu přívěsného vozíku a možná ještě týž den začne pracovat v Plzni.

Přílohy: