FOTO - Č.Krumlov, způsob čištění kanalizace

Souvisí s podnětem číslo 20080512085207

Fotografie z průběhu poněkud nákladné technologie pravidelného čištění česel v jedné z kanalizačních šachet v oblasti Č.Krumlov - Plešivec .

Obrázky shora:

1) Vltava dostává příděl nevábné tekutiny

2) Nad šachtou, kterou je třeba vyčistit opravněně parkuje (červený) automobil.

3) Na jeho odjezd desítky minut čeká kolona vozidel. Městská policie sice dokáže zjistit komu automobil patří, ale neumí jeho majitele kontaktovat.

4) Konečně lze z česel odstranit předměty, které do kanalizace rozhodně nepatří. Po ukončení prací by tentokráte měly být nad šachtu přemístěny kontejnery na odpad. Tak lze zajistit přístup k šachtě, aniž by došlo ke ztrátě parkovacího místa.

Přílohy: