DIALOG S POSLANCEM EP

Souvisí s podnětem číslo 20080309115614

Dne 9.3.2008 odeslal předseda o.s.PODNĚTY.CZ českým poslancům a poslankyním v EP mail s textem:
Dobrý den,

 

z pověření výboru o.s.PODNĚTY.CZ Vás upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080309115614
O úrovni realizace můžete autora podnětu i další spoluobčany informovat formulářem http://podnety.cz/prubeh-podnetu-20080309115614 .

 

Obsáhle reagoval zejména poslanec Ing. Oldřich Vlasák (ODS), který dne 12.3.2008 napsal:
Vážený pane,

 

dovolte mi, abych Vám poděkoval za Váš dopis informující o projektu Národní databáze občanských podnětů a konkrétně pak na podnět týkající se zaměstnávání rodinných příslušníků poslanci Evropského parlamentu. Rád bych na tento podnět ve stručnosti reagoval.

Nejdříve bych chtěl upozornit, že počínaje r. 2009 vstupuje v účinnost nový statut poslanců Evropského parlamentu /Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005Q0684:CS:HTML

Tento statut si klade za cíl zprůhlednit systém náhrad poskytovaných poslancům Evropského parlamentu. Dle čl. 21 rozhodnutí mají poslanci nárok na služby osobních asistentů, které si sami vybírají, Parlament hradí náklady skutečně vzniklé jejich zaměstnáváním a stanoví podmínky pro uplatňování tohoto nároku. V současné době je Evropským parlamentem každoročně stanoven maximální počet akreditovaných asistentů na poslance /v současné době 3/, dále EP stanoví měsíční maximální částku určenou na platby asistentům, které vyplácí EP na základě smlouvy uzavřené mezi poslancem EP a asistentem a předložené finančním orgánům parlamentu.

Ještě bych upozornil na ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt/Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce/ povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (na Internetu). O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

S přáním pěkného dne,

 

Oldřich Vlasák
poslanec EP

 

Předseda sdružení poděkoval poslanci Vlasákovi slovy:

Vážený pane poslanče,

 

za Vaši informaci upřímně děkujme. Zveřejnili jsme ji na str. http:zpravodaj.podnety.cz
a odkazujeme na ni z textu podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20080309115614 .

Věříme, že občané států EU v budoucnu nebudou překvapeni skutečností, že se ve Štrasburku či v Bruselu plýtvá penězi daňových poplatníků v jiných oblastech a mnohem „velkoryseji" .

Viz např. podněty:
http://podnety.cz/podnet-cislo-20040925171200
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050122203312

O existenci § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb víme a občas ho využíváme.
( Viz též http://podnety.cz/podnet-cislo-20070411113007 )

 

Příjemný den Vám přeje a na případnou další spolupráci se těší

 

Arnošt Bednář
předseda o.s.PODNĚTY.CZ

Níže uvedené video nepatří k článku:-)

Přílohy: