KDYŽ SE O VĚCI JEN VEŘEJNĚ HOVOŘÍ, NIC TO NEŘEŠÍ

Souvisí s podnětem číslo 20080202171432

KDYŽ SE O VĚCI JEN VEŘEJNĚ HOVOŘÍ, NIC TO NEŘEŠÍ

 

Prostřednictvím Občanského sdružení „PODNĚTY.CZ" jsem dne 2.2.2008 zaslal k rukám předsedy Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu, některým poslancům a senátorům osobní podnět, jehož obsahem je „Urychlené dopracování a přijetí ETICKÉHO KODEXU politika, zejména poslance, senátora a představitele nejvyššího státního orgánu. Na existenci tohoto podnětu byli upozorněni i členové senátorských klubů ODS a ČSSD a poslaneckého klubu SZ. Kodex by měl mít formu zákona, jehož dodržování by mělo být ze zákona také vymaha-telné.

Proč to všechno? Nejsem jediný, koho pohoršily excesy některých našich vysoce postavených politiků, v daném případě pánů Topolánka, Langra, Bursíka, ale i jiných, na př. pana Macka, Ratha a pod. Jejich amorální, zcela nevhodné, nekulturní a vulgární jednání nelze nazvat jinak než buranstvím, hulvátstvím a mravně neúnosným pro lidi na tak vysokých státních, politických či jiných veřejných postech, apropó vesměs s VŠ vzděláním. Občané měli možnost tyto projevy morální pokleslosti sledovat na obrazovkách TV, nebo zprostředkovaně z tiskových médií a internetu. Jejich reakce vyvolala řadu nevole a pobouření nad takovým morálním úpadkem, jehož nositelé jsou především z řad vládnoucí ODS. Protože odezvy občanů byly natolik výrazné, rozhodl jsem se pro tento krok se žádostí o urychlené dopracování a přijetí tohoto KODEXU, který, jak je z těchto řádků patrno, je již delší dobu „rozpracován", ale ze strany politiků není vůle k jeho dokončení, schválení a uvedení do praxe. Pochopitelně, pletou si bič na sebe, to není příjemné nikomu, ale sami si o to řekli. Takové jednání nemůže být ani přehlíženo, tolerováno ani omluveno. Dost na tom, že jiní, vysoce postavení politikové, m.j. rekrutujících se z řad inteligence s vysokoškolským vzděláním jako např. předseda Senátu pan MUDr. Sobotka, ale i sám pan president pan Ing. Klaus, jsou k těmto morálním pokleskům benevolentní a nejsou s to jakkoliv je osobně odmítnout a zaujmout k nim odpovídající, kritický odstup.

Protože čas neúprosně plyne a dnes se píše datum na konci měsíce dubna 2008 mohu konsta-tovat, že se na věc nic nezměnilo. Materiály pro zmiňovaný KODEX jsou i nadále rozpracovány, avšak odložené k ledu a dosud trvale zamraženy. Politikové se tváří jakoby se nic ne-stalo, jakoby občané nic neviděli, neslyšeli, neexistoval výše zmíněný podnět, zkrátka stejně nemravný a nezodpovědné jednání, stejně arogantní přístup, jako to vše výše kritizované, stejně provokativní ignorance občana, hodná českých politiků dnešní doby. Pro dokreslení situace kolem KODEXU nutno poznamenat, že z výše uvedených adresátů, kterým byl podnět zaslán, byly přijaty i zajímavé postoje. Tak na příklad poděkování za podnět vyjádřil senátor ODS Škaloud a senátor Jiří Liška, projednání a případnou realizaci přislíbila senátorka ČSSD paní Gajdůšková, upozornění na existenci podnětu přečetlo cca dalších 15 politiků , senátor Szefzik zvažoval, zda nedochází k nepodložené dehonestaci vlastní komory a jeho poradce upřednostňuje etickou výchovu ve školách, možnost zakotvit morální zásady do textu zákona zpochybnil tajemník Poslaneckého klubu SZ Milan Mráček. Ministr zdravotnictví pan Julínek prý údajně text upozornění vymazal, aniž by jej četl. Diskusi na téma Etický kodex politika doporučuje Společnost středoškolských pedagogů s odkazem na článek Dialog se senátorem.. A konečně 23.března 2008 na podnět reaguje sám předseda Senátu PČR, který prostřednic-tvím pana Kožušníka sděluje, že „ Ohledně etického kodexu politika konstatuji, že podobný kodex již byl v nedávné minulosti diskutován a díky Vašemu podnětu se o tomto tématu začíná veřejně hovořit." Poněkud strohé vyjádření bez náznaku vlastní angažovanosti. Chci jen dodat, že se o tomto tématu hovoří již několik let. Ale bohužel, jen hovoří a to věci samotné nijak nepomůže. Ale že by se o tom hovořilo veřejně, to bych netvrdil. Politici vědí, proč tomu tak je, ale ví to i občané. Existenci a uzákonění KODEXU se politici vyhýbají jak čert kříži. Ono nejde jen o formální slušné vystupování, vyjadřování a jednání, ono jde taky o celkový mravní přístup k výkonu politické funkce, k níž se váže i rodinné, společenské, majetkové poměry, bezúhonnost před i ve výkonu funkce, potřebná příkladnost mravní a etické vyspělosti vůči mladým lidem a všem občanům. To není málo, čemu by se museli v případě přijetí KODEXU v zákonné formě podřídit. Dnes si totiž politik, chráněný imuni-tou může dovolit mnohé, co jinému občanu by neprošlo ani náhodou. Zde je jeden příklad za všechny: v případě senátorky Liany Janáčkové, které za její výroky vůči ostravským Romům hrozilo trestní stíhání, senátní výbor nedoporučil její vydání k tr. stíhání a také nedoporučil zbavit ji imunity. To samo o sobě dokazuje amorální přístup kolegů-senátorů v senátním imunitním výboru. Jak se říká: vrána vráně oči nevyklofe. Takových či podobných případů politické „kolegiality" je víc než dost a vypovídá to přesně o jejich aroganci vůči zákonům této republiky, kdy ač jako občané jsme si všichni rovni, přesto jsou mnozí více rovnější. Bohužel s pokřivenou morálkou a neskromnou sebejistotou. Pravda, ani ETICKÝ KODEX POLITIKA není stoprocentní zárukou respektu před zákonem, protože pokud bude politika orientována a upřednostňována na finanční efekt z výkonu politické práce na úkor služby občanům-voličům, potud bude existovat falešná solidarita, kolegialita a moc peněz. Nicméně takovýto zákon je zapotřebí už jen proto, že to bude zadostiučiněním občanům, kteří budou mít povědomí, že i politik může či měl by být stejně postihován, jako obyčejný občan. Tedy spíše v naději, že tomu tak bude, protože i nadále bude platit „já jsem politik a kdo je víc" místo „ jsem jen politik a občan je mnohem víc". A je úplně jedno, na jaké úrovni se o politi-ku jedná. Pomozte dotlačit politiky k činům, které vyústí v přijetí ETICKÉHO KODEXU POLITIKA, protože konstatování, že se o věci veřejně hovoří, je pouhé mlácení prázdné slámy.

 

24.dubna 2008

 

Jiří B a ť a

Přílohy: