FOTO - lichváři škodí

Souvisí s podnětem číslo 20080401092348

Necitlivě vylepovaná reklama poškozuje veřejný i soukromý majetek.

Přílohy: