TÉMA PRO BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Souvisí s podnětem číslo 20070106060606

29.3.2008 16:00

 

Adresát: Ing. Pavel Pokorný, KI VŠE J.Hradec

 

Vážený pane inženýre,

 

zasílám 2 varianty možného zadání bakalářské či diplomové  práce, která by mohla ovlivnit vývoj internetové NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.
Pro případ, že student bude požadovat konzultaci k projektu www.podnety.cz (www.ck.podnety.cz), jsem k dispozici.

 

Arnošt Bednář
předseda o.s.PODNĚTY.CZ

 

A) Formulace vedoucího územní jednotky č.5 o.s.PODNĚTY.CZ Doc.Ing.Pavla Beneše,CSc.

 

Název: Občan a veřejná správa

Zadání: vyhledejte nástroje, kterými se občan ČR může podílet na veřejné a státní správě, porovnejte jejich účinnost a adresnost. Vyhodnoťte efektivitu zpětné kontroly účinků, ochrany dat i archivace akcí. Zhodnoťte ovládací komfort a uživatelskou vstřícnost jednotlivých systémů.

 

B) Formulace vedoucího územní jednotky č.1 o.s.PODNĚTY.CZ Ing.Arnošta Bednáře

 

Název: Registr občanských podnětů v systému eGovernment

Zadání: práce posoudí současnou úroveň využívání iniciativy obyvatel při správě obcí a regionů v ČR a porovná ji se stavem ve vybraném státu EU. Zhodnotí dosavadní výsledky pokusu o vytvoření Rejstříku občanských podnětů (www.podnety.cz) a navrhne postupy k odstranění zjištěných technických, technologických a marketingových vad tohoto projektu. Vyjádří se k možnosti začlenění Rejstříku do systému eGovermentu a k výši možných přínosů z využívání projektu.

Přílohy: