REAKCE PŘEDSEDY SENÁTU

Souvisí s podnětem číslo 20080202171432

Reakce předsedy Senátu PČR na podněty:
-č.j. 2008 02 02 17 14 32 - autor separo(n)email.cz
-č.j. 2008 02 12 08 49 07 - autorka jarmila.jemelikova(n)mu-prerov.cz

 

ředitel sekretariátu předsedy Senátu
E d v a r d K o ž u š n í k

 

V Praze dne 25. března 2008

 

Vážený pane,

 

sděluji Vám, že Vaše podněty týkající se doplnění ustanovení § 5 písm. a) z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a dopracování etického kodexu politika byly doručeny k rukám předsedy Senátu dne 15. února 2008. Pan předseda se s obsahem Vašich podnětů seznámil a pověřil mě písemnou odpovědí.
Vzhledem k tomu, že jste oba podněty adresoval rovněž vládě, která disponuje legislativní iniciativou (na rozdíl od předsedy Senátu PČR - kdy legislativní iniciativu má pouze Senát jako celek) nepovažuji za účelné ji opětovně o Vašem podnětu vyrozumívat. Příslušená ministerstva nyní posoudí Vaše návrhy po věcné stránce.
Ohledně etického kodexu politika konstatuji, že podobný kodex již byl v nedávné minulosti diskutován, a i díky Vašemu podnětu se o tomto tématu opětovně začíná veřejně hovořit. Za Váš podnět Vám děkujeme.

 

S pozdravem

 

Edvard Kožušník, v.r.

Přílohy: