Zastavme chaos, ušetřeme peníze

Souvisí s podnětem číslo 20161008110540

Článek má motivovat představitele Svazu měst a obcíAsociace krajůministerstvo vnitra, a další kompetentní instituce  k unifikaci systémů pro neformální komunikaci mezi politiky, úředníky a občany.

 

Účastníci letošní konference „Internet ve státní správě a samosprávě" se dověděli, že v oblasti veřejné a státní správy existuje 6686 IT komunikačních systémů.  Že každý vypadá a ovládá se jinak, což znemožňuje efektivní využívání nákladně shromažďovaných dat. Horší je, že za tvorbu systémů zaplatili daňoví poplatníci 134,5 mld. Kč, a že jejich roční provoz stojí 24,3 mld.  

Dodávám, že největší „chaos“ je asi na úrovni měst a obcí.  Jejich představitelé už zjevně vnímají, že bez aktivní účasti občanů na správě obce se „slávy“ nedočkají, a proto vymýšlí „inovace“.  Většina z nich je založena na principu shromažďování občanských podnětů v lokálních internetových databázích a některé fungují  uspokojivě.  Problém spočívá opravdu v tom, že každý systém vypadá a ovládá se jinak, takže je nelze sloučit do jednoho centrálního registru, což znemožňuje využívání dat i z jiných úrovní než místních.  Velmi obtížná je např. „OnLine“ výměna zkušeností mezi starosty a „z kola nám vypadli“ hejtmani, poslanci a ministři, kteří by měli podněty i žádosti občanů považovat nejdůležitější zdroj prvotních informací pro efektivní  řízení krajů i státu  a jiné od „podřízených“ nevyžadovat.    

Řešení existuje, téměř univerzální a na adrese podnety.cz  je (ZDARMA) dispozici 13 roků. Ve "zkušebním provozu" je už půl století!  Autoři uvedeného projektu shromáždili a do REGISTRU pečlivě (zdarma) zatřídili více než 4 tisíce stručných podnětů k nápravě „vad na kráse“ stavu, za který voličům odpovídají politici – od starostů až po prezidenta či eurokomisaře. Pod texty podnětů je aktuálně více než 14 tisíc záznamů o průběhu jejich realizace, atd.  Každý podnět má (automaticky nastavované) unikátní číslo, vyjadřující čas jeho vkladu do REGISTRU.

Na první pohled prý vypadá technologie REGISTRU  složitě, ale skutečnost je jiná.

- Občan napíše svůj podnět, případně neformální žádost o informaci do jednoduchého  formuláře a odešle ho.  Pokud v něm uvede PSČ obce, je podnět automaticky přiřazen i k příslušnému (obecnímu či regionálnímu) segmentu Registru.

- Správce konkrétního segmentu vstoupí do redakčního systému, kde text podnětu „učeše“, doplní a zatřídí. K dispozici má 8 hlavních a 40 pomocných parametrů.  Obvykle označí:  oblast, které se podnět týká, odbor, který má podnět řešit, poměr očekávaných nákladů k výnosům, pásmo teoreticky dosažitelného zisku, aktuální stav hlášeného problému a naléhavost realizace. Doplněním vhodného klíčového slova lze zajistit možnost „bleskového“ vyhledání skupiny důležitějších podnětů, např. pro strategické plánování  Českém Krumlově, nebo (pro právě aktuální) participativní rozpočty. Tak lze ušetřit finance pro realizaci plánů.  Smůla je v tom, že i Český Krumlov si vytvořil vlastní komunikační systém a za sestavování plánů platí miliony Kč „odborníkům“,  převážně z Prahy, kterým obvykle  dlouho trvá, než z obyvatel jejich doporučení "vydolují". (29.1.2018 CK radnice spustila pražskou firmou "inovovaný" českokrumlovsk systém   DEJ TIP. )

- Každý může kdykoliv užít  základní FILTR  i  FILTR  „manžersky“  přednastavený, který odděluje  „zrno od plev“.  Podněty lze hledat i dle jejich čísla – pokud si je např. jejich autoři pamatují.

- Politici a úředníci mohou (měli by) ostatním sdělovat úroveň realizace či důvody odmítnutí podnětu, a to formulářem HLÁŠENÍ, na který vede odkaz od každého z publikovaných podnětů. Shodný formulář může občan užít např. pro hlasování k podnětu, nebo pro jiné reakce na sdělení od úředníků.  Lze jím vyžádat opravy v textu anebo v zatřídění podnětu atd.    

Závěrem:

Vítězí ten, kdo včas více kvalitních informací. Správným zatříděním se hodnota informace zvyšuje o dva řády.  REGISTR by se měl vyvíjet systémem, který užívá Wikipedie.  Technologii hlasování či anket k podnětům je třeba dopracovat a žádoucí jsou inovace, které navazují na nabídky mobilních operátorů. Své podněty by do REGISTRU měli vkládat zejména komunální politici.

Zdroje:

www.podnety.cz/mapa,

http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-403-vazena-pani-poslankyne.html    

Autor: Arnošt Bednář

Korekce: Pavel Beneš

28.11.2917

Přílohy: