Demokracie dle Jana A. Bati

Souvisí s podnětem číslo 20040726120000

V demokratické společnosti je třeba do vedení vybírat lidi, ne politické strany?
V práci se shodnou lidé i různých národností, kteří v politice se neshodnou nikdy?
Nezaměstnaní by se měli vzdělávat v pracovních táborech?

===============================================

Článek k 51. Výročí smrti Jana Antonína Bati 23. 8. 1965.´(Jan A. Baťa, po Mnichovu 1938 - výňatky z knihy „Těžké časy“, str. 125)

Předesílám, že se jedná o dobu těsně po odstoupení pohraničí, kdy ještě nebyl president ani předseda vlády a prezident Beneš byl po abdikaci ještě doma.

 

Z právě prošlých událostí máme dokonalé poučení o tom, jak se ve státě věci dělat nemají a nesmějí. Musíme hledat a najít nové cesty. Snad nemuselo být ani posledních událostí, kdybychom byli měli odvahu provádět práce, které jsem navrhl ve své knize „Budujeme stát pro 40 milionů.“ V práci se shodnou lidé i různých národností, kteří v politice se neshodnou nikdy. (To je narážka na národnostní třenice mezi Čechy a Němci v krizi od roku 1934, kdy Němci byli mnohem víc nezaměstnaní, než Češi a Češi byli přijímaní do práce často přednostně před Němci. Předtím byli Němci téměř jednoznačně proti Hitlerovi. Svědčí o tom i útěky Hitlerových odpůrců z Německa do demokratické ČSR)Při nejmenším můžeme si být jisti, že nám neschází ničeho pod sluncem k tomu, abychom v tomto zmenšeném státě mohli slušně, lidsky žít. Musí ovšem přestat to řádění hlav, naplněných nejrůznější ideologií, které jsou ochotny poučovat národy o tom, jak se dělá politika a demokracie, i těch kteří chtějí prosazovat svoje názory náboženské, a teorie rasové, i davové. Je třeba pustit se, místo do politiky, do budování našeho státu.Je třeba stavět na nové demokracii. Na demokracii, jež bude vybírat lidi, a ne politické strany. Po věky se budou lidé vysmívat politickému romantizmu, který vydal miliardy na zbrojení a na pevnosti na rady mocností, které projevily v případě nebezpečí nezájem...............

To co tu píši, není nové. Mnohokráte v posledních letech jsem psal totéž. Tehdy nebylo lidí, kteří by na to chtěli slyšet. Během práce v táborech, do kterých budou podle zákona povoláni všichni ti dosud podporovaní nezaměstnaní, budou učitelé a instruktoři učit ve volném čase táborníky novým povoláním, aby po službě v táboře mohli se uchytit v práci v nových odvětvích průmyslu. (Takový pracovní tábor měla firma Baťa v Lutonině u Zlína. Lidé stavěli trať Vizovice – Púchov a ve volném čase se učili práci strojních ševců, i další povolání. ) Přestali jsme být pevností demokracie proti diktaturám. Musíme se pokusit být mostem výměny zboží mezi severem a jihem, východem a západem.

23. 8. 2016,  Stanislav Vrbík, Zlín

Přílohy: