PROČ OBYVATELÉ STRATEGICKY OPOUŠTĚJÍ CENTRUM HISTORICKÉHO MĚSTA

Souvisí s podnětem číslo 20010618071007

 V článku jsou  náměty pro tvorbu nového Strategického plánu města Český Krumlov.   Jejich zdrojem je REGISTR PODNĚTŮ + ŽÁDOSTÍ O  INFORMACE  www.podnety.cz .

===================================================

PROČ OBYVATELÉ „STRATEGICKY“  OPOUŠTĚJÍ CENTUM HISTORICKÉHO MĚSTA?

V historickém jádru Českého Krumlova  prý  v r. 1990  trvale bydlelo  více než 1000 lidí, nyní jen asi 250. Turistický průmysl je neúprosný,  ale  má i svá pozitiva.  V „jádru“ se viditelně  zvýšil počet strážníků, prodavačů zlata, číšníků, kuchařů a pokojských. 

Tisíce „měšťanů“, kteří  v centru  města nepracují ani v něm  nebydlí  však  občas trápí pocit,  že  platí  neúměrně  vysoké daně z nemovitostí  jen proto, aby se se radní mohli evropským politikům chlubit, jak  dobře pečují o památky, a že teprve když  nějaké  finance  zbydou, opraví se  chodník,  anebo vylepší (a zpoplatní)  parkoviště  u bytů mimo centrum.   Že atraktivní nemovitosti si  kupují jen „vyvolení“, což platí i o vysoce ziskových  zakázkách, že někteří úředníci se považují za polobohy, atd., atd.

Pochvalu si radní zaslouží za péči o historicky cenné nemovitosti a patří jim  např. i za pokusy o OnLine komunikaci s občany.  Po mnoha letech ignorace stovek podnětů v Registru podnety.cz, dali občanům  variantní možnost  ohlásit vadu na kráse města na webu města.  Občané se dočkali se prvního  pokusu o internetový přenos  průběhu  jednání  městského zastupitelstva,  webový informační systém radnice je téměř dokonalý  a zahrnuje i  pravidelné relace místní televize.  Město poměrně  štědře  dotuje  místní  i cizí kulturní aktivity souborů, příliš nešetří  na sportu, atd.

Nedávno  pan starosta   vyzval občany  k účasti na inovaci Strategického plánu.   Ti kteří  pravidelně   publikují své podněty a žádosti o informace  v  REGISTRU www.podnety.cz   to mají snadné.  Tvůrcům  plánu  připomenou  existenci  „manažerského „ filtru   tohoto Registru a  slíbí, že se určitě vyjádří už k první variantě jejich díla. 

Další text je v podstatě nadbytečný, ale  protože  někteří  lidé neradi „filtrují“  a  raději  pasivně čtou výsledky rozborů  či nápady „sousedů“, předkládám  koncept části „strategické“ vize své a několika mých přátel. 

 

VIDÍM . . . .  PŘÁTELSKÉ  A PRAKTICKÉ MĚSTO, KDE:

veřejnou správu města zajišťuje stejný počet úředníků a politiků jako před rokem 1989 a státní  správu  v regionu polovina  počtu úředníků a politiků bývalé okresní správy, úrotože okres se rodělil na dva. Z aktuálního  městského  finančního rozpočtu ve výši cca 250 mil. Kč  jde  totiž nyní  až 60 mil. na osobní náklady úřadu, 0,9 mil. na provoz vozidel, 6 mil. na IT. Obecně  totiž platí, že třetina zaměstnanců veřejné správy dělá s vypětím všech sil . . . úplně zbytečnou práci a řada z nich tvůrcům reálných hodnot přímo škodí. Byrokratické nároky veřejné a státní správy na české podnikatele narůstají. Na Slovensku jsou prý poloviční.

Průběžně odvolatelní zastupitelé jsou voleni v přímých volbách  městských částí.  Ze svého středu volí starostu a jeho zastupitelské místo  obsadí  náhradník  z „jeho“ městské části.   Po roce bude starosta potvrzen nebo odvolán obecním elektronickým referendem. Zastupitelé své voliče k posezení u táboráku nebo  pod volejbalovou síť. Besedy s občany  se svolávají  do míst,  u kterých lze  bezplatně  parkovat a je  tam i veřejný přístup k rychlému internetu.

Z úřadů  zmizely dveře „s koulí“ a nejméně 80% z nich je průhledných. Každý  zaměstnanec města ochotně „klientovi“ sděluje, kolik daňové poplatníky stojí hodina  jeho práce, včetně energií a nájemného - byť  fiktivního, pokud je objekt majetkem města. Starosta nejméně  jedenkrát  za rok organizuje  laický technicko-technologický audit  efektivity výkonu  veřejné a státní správy (nejenom) v objektech MÚ. Pod každým  dokumentem, jehož vypracování  platili daňoví poplatníci jsou uvedena jména zpracovatelů, jména a podpisy osob odpovědných za správnost, včetně odhadů  nákladů na  tvorbu. Úředníci používají „selský“ rozum  a např. při potřebě  obnovy nátěru fasády domu nezatěžují poštovní služby, ale „jak na to“  poradí „na místě činu“.  Za libovolnou aktivitu občanu reagují neprodleně (minimálně poděkováním) a ne až v zákonné lhůtě.

Zaměstnancem veřejné či státní správy  a pedagogem  se může stát pouze odborník, který však nejméně rok pracoval  ve výrobní sféře nebo se do ní v pravidelných intervalech (nejméně na týden v roce) vrací. 

Představitelé města pravidelně  hovoří  s pedagogy, s vedoucími volnočasových  aktivit mládeže a s představiteli seniorů.   Společně řeší problematiku jich účasti na správě města a hledají způsoby zapojení   mladých  do  mravně nezávadného občanského života.  Nejkvalitnější  podněty  a  žádosti o informace proto tvoří  a publikují pedagogové a studenti.   Představitelé města a zaměstnanci MÚ podávají  podněty krajům, Parlamentu, vládě a představitelům EU.

Občané se výrazně podílí na realizaci  pilotního (původně českokrumlovského) projektu REGISTRU PODNĚTŮ  + ŽÁDOSTÍ O INFORMACI,  kde podněty jsou publikovány  způsobem obvyklým na portálu  Wikipedia.  Zkušení „wikipedisté“  mohou  texty   podnětů průběžně precizovat a kompetentní na ně obratem  reagují.

Protože představitelé města, spolu s poslanci a senátory  regionu, prosadili právo na bezplatný  elektronický podpis občanů, těží z  výhod  elektronických voleb, orientačních i závazných referend, atd. „Blesková“ elektronická referenda jsou vyhlašována  i k záměrům typu: tunel od Trojice k nemocnici, prodej zemědělské půdy k výstavbě supermarketubourání  nebo prodej aktuálně nevyužívaných,  nedostavěných či historicky zajímavých   objektů, atd .

Na všech střechách (s výjimkou  historického  jádra města)  jsou solární  panely FV „ostrovních“ elektráren a památkářům nevadí, že původní červené a černé střechy se ze  zámecké věže jeví jako šedé.  FV panely jsou i na střechách řady automobilů.  Každý občan ví,  kde získá základní potraviny v případě, že  zkolabuje  doprava a co má dělat pří dlouhodobém výpadku zásobování elektřiny. Profil Vltavy u Lazebnického mostu už není kritickým místem při povodních.  V prostoru  bývalých kasáren je energeticky a  finančně soběstačný  mikroregion, některé  objekty a provozní zařízení „patří“ školám.  V kasárnách jsou „za hubičku“ místním  podnikatelům k dispozici výrobní prostory, je tam  stálá výstava „šuplíkových“  projektů města, trapných „pomníků“ porevoluční  privatizace i dokumentace k důsledkům  problematických rozhodnutí  jeho představitelů, atd.  Nechybí muzeum kuriozit, prostor pro farmářské trhy, atd.  Část objektů je vyhrazena internátní polytechnické vzděláváni a inovativním aktivitám pedagogů a studentů.  Je tu i atraktivní akvapark.

Z prostoru Za Nádražím  a z osady Vyšný  vede cesta  kolem Střelnice do  průmyslové a obchodní zóny Domoradice a jezdí  po ní  lehké, kapotované  elektrické vozíky z místních  půjčoven. Nad údolím  Za Jitonou je zavěšen zdvojený tubus, pro cyklisty a chodce, který propojí Sídliště Mír s prostorem u železničního nádraží.  Je nalezena  technologie pro efektivnější  využití  „kolejí“ mezi Domoradicemi a Kájovem a bývalé tankové cesty do vojenského  prostoru Boletice.

Zastupitelé i úředníci brání  plýtvání  finančními prostředky krajů. („Neodrbávat skály“ za desítky milionů, neobnovovat  kvalitní povrch komunikací.)

Strážníkům se kupují  boty místo botiček a místo  tachometru  mají krokoměry.

Místní  senioři mohou  bezplatně  parkovat  v Jelence a pod  autobusovým nádražím, pokud jdou např. do  divadla anebo za starostou.

Atd, atd.  

Text bude (snad) v příštích dnech průběžně  upřesňován a doplňován, např. dle došlých komentářů - viz níže:

Dodatek ze dne 25.4.2016

Reagovat na diskusi.

Evidovat výsledky hlasování zastupitelů.

Pravidelné zastupitelské dny.

Porovnávat náklady na veřejnou správu.

Záchyt sebevrahů.

Cestakolem rybníčku ke střelnici.

„Schodolezy“  - k Parplíčku  a do Berkovky .

Využití  starších  podkladů pro plánování.             

Farmářské trhy, lehká výroba, odborné kurzy, interaktivní technické vzdělávání, dílny technické tvořivosti, muzeum regionální tvořivosti a starých krámů“ v kasárnách.

Orientace turistů.

Intelektuální kapacity odborných škol.

„Točna“

Bránit krádežím obecního majetku

Znát svého policistu

 

Zpracoval: Arnošt Bednář, 22.4.2016,  Zdroj podnětů: www.podnety.cz

Přílohy: