100 bilionů dolarů ročně za neléčení rakoviny

Souvisí s podnětem číslo 20150121214135

Podle zprávy ČT poberou farmaceutické koncerny ročně na světě 100 bilionů dolarů za „léčení – neléčení“ onkologických nádorů. (Léčením - neléčením myslím chemoterapii a radioterapii, které jsou málo účinné a většina pacientů umírá.)  Od roku 1957, kdy český lékař Karel Fortýn dokázal,  že i když pacient již jen čeká na smrt, může být spolehlivě zachráněn  podvázáním nádoru. Podvázáním je nádor zabit - nedostává živiny a imunitní systém jej zlikviduje. Pacient nejen že je zdravý, ale je též imunní k tomuto druhu nádorů. Metoda devitalizace má jen jednu chybu:  nesmí se před ní použít chemo ani radio-terapie. Právě proto se koncerny i ministři a nemocnice bojí podvazování jako čert kříže. V případě, že jde o PRACHY, jde stranou svědomí i  Hypokrat.  Zatímco na podvázání se "vydělá" pár tisíc, dosud užívané terapie jdou do milionů. Milion k milionu a je z toho těch sto bilionů. Proč asi naši ministři a nemocnice jdou farmaceutům  tak jednotně na ruku?

14.5.2015 jsem poslal ministrovi zdravotnictví Němečkovi tuto výzvu:

Pane ministře, 
Dne 26. 1. 2015 jsem Vám poslal Podnět číslo 20150121214135. Byl zaregistrován na Vašem úřadě 27. 1. 2015, identifikátor dokumentu MZDRX000IFEZ. Na mou žádost o novou registraci po malé úpravě ze dne 14. 2. 2015 byl zaregistrován 16. 2. 2015, pod identifikátorem dokumentu MZDRX000P48F. V obou případech bez elektronického podpisu.
Předmětem Podnětu byl mimo jiné hlavně návrh, abyste prohlásil, že je platné opatření ministra. MUDr. Holcáta o právu pacienta zvolit si metodu léčení i mimo povolené metody, jestliže že je ohrožen jeho život. A že k těmto metodám patří samozřejmě devitalizace onkologických nádorů.
Nemocnice toto opatření bývalého ministra nerespektují a pacienty neinformují. Převážná většina onkologických nádorů končí smrtí pacienta, a metoda devitalizace, jež je tajně používaná od roku 1957 dosud, nikdy neselhala. Při devitalizaci se nepoužvá ani chemoterapie, ani radioterapie.
Jistě si dovedete spočítat, klik stojí každý rok tyto málo účinné terapie a kolik umírá pacientů, jež by devitalizace zachránila. Já ztráty peněz odhaduji na několik miliard korun. Vy takto nezodpovědně mrháte penězi a přitom stále voláte po dalších penězích do zdravotnictví, jak vím ze zpravodajství.
Volám Vás k odpovědnosti nejen za ty miliardy, jež hodnotím jako trestnou činnost, ale hlavně za ty tisíce zmařených životů. Jak se s takovým řízením ministerstva vyrovnáváte se svým svědomím?
Tím, že jste mi dosud na Podnět neodpověděl, projevujete pohrdání občanskou iniciativou. Podotýkám, že účinnost devitalizace je mnohokrát prokázána a Vy máte v náplni svých povinnosrtí to vědět.
Tuto reklamaci Vám posílám jako pokus o smír a nedočkám-li se v zákonném termínu Vaší uspokojivé odpovědi, podám na Vás trestní oznámení pro porušení povinností při správě cizího majetku a pro zodpovědnost za tisíce lidských životů.

Ing. Stanislav Vrbík, Zálešná I/4057,  760 01  ZLÍN

Přílohy: