Vážená paní poslankyně

Souvisí s podnětem číslo 20130822200530

Kdo se domnívá, že politici  a úředníci veřejné správy  musí více  využívat zkušeností  spoluobčanů, měl by  "své" poslankyni  napsat mail s níže uvedeným textem, anebo ji na jeho existenci upozornit. Proč poslankyni?  Muži jsou trochu "natvrdlejší" :-)

===============================================

Vážená paní poslankyně,

píší Vám z pověření  výboru  občanského hnutí podněty.cz. Toto sdružení  v r. 2004   zřídilo  a  na internetových stránkách www.podnety.cz  průběžně aktualizuje  NÁRODNÍ DATABÁZI OBČANSKÝCH PODNĚTŮ. V databázi je  pečlivě  zatříděno  již téměř 4 tisíce podnětů  a žádostí o informace.

Vklad podnětů  je snadný, nekonstruktivní  podněty jsou správou  regionálních segmentů odmítány, manažeři veřejné správy  mohou (pomocí sofistikovaného filtru)  snadno oddělit „zrno od plev“, na podněty mohou  bezprostředně  a transparentně  reagovat, atd. Podrobnosti  jsou na  str. www.podnety.cz/mapa

Sdružení  nyní usiluje o zřízení CENTRÁLNÍHO REGISTRU OBČANSKÝCH PODNĚTŮ A ŽÁDOSTÍ O INFORMACE, který by zjednodušil  procesy  participace občanů na  správě obcí,  regionů a státu, respekt. států, protože unifikované databáze by měly postupně vzniknout ve všech zemích  eu. 

Členové sdružení se domnívají, že  právě Vy a Vaši kolegové  byste mohli a  měli  tento záměr  v poslanecké sněmovně  realizovat,  protože  velice úzce  souvisí s úsilím o  uzákonění  všeobecného  referenda. Řada  závažných podnětů je totiž pro referendum  „zralá“

Podporu zřízení  REGISTRU OBČANSKÝCH PODNĚTŮ můžete  očekávat  od  několika poslankyň a poslanců   jiných politických stran, kterým se záměr prokazatelně líbí a od mnoha dalších, kteří o jeho existenci  prozatím nevědí.

Příklady podnětů:

K uzákonění  obecného referenda  (z r. 2007)  www.podnety.cz/podnet-cislo-20070627103825

K církevním restitucím  (z r. 2007) www.podnety.cz/podnet-cislo-20071119141816

K financování politických stran  (z r. 2011)  www.podnety.cz/podnet-cislo-20111017212248

Podnět pro  "Brusel",  k  ochraně zákazníků  kupujících  akumulátorové baterie (z. R. 2009) www.podnety.cz/podnet-cislo-20090512161046

Autor  projektu, s nímž  úzce  spolupracují  vedoucí několika územních jednotek  správy  databáze,   byl  loni nominován  na „hrdinu“  boje  za  práva občanů - viz http://www.hrdinou.cz/101-hrdinu/arnost-bednar-106.

O „životní příběh“  našeho  projektu   projevila  zájem  česká televize a  skončil  v   užším výběru  25 nejlepších, z více než  500 nominovaných.  

 

Z města …….. Vás srdečně zdraví

a na libovolnou reakci se těší

.........................................

Datum: ...........

Přílohy: