POŠLETE MAIL LÍDRŮM

Souvisí s podnětem číslo 20130822200530

Moudřejší z představitelů samosprávy  vyzvali  občany,  aby pro ohlašování  vad  na komunikacích a městském mobiliáři  využívali  internet   a  na  webových  stránkách řady  měst byly  „vyvěšeny“   formuláře  příslušných databází.  Mezi prvními byl zřejmě  Vsetín.  Zajímavé  řešení  zvolil Kolín,  poněkud jiné mají  České Budějovice,  další  např.  Č. Krumlov,  atd.  

Vyšší podíl  občanů  na správě měst a obcí nemůže přinést jiný  výsledek než pozitivní  a  proto  je třeba  používat   systém  i  na   úrovni krajů a států.  Bylo by ovšem kontraproduktivní, pokud by  každý region  vyvíjel  vlastní  technologii, když  existuje univerzální, vyzkoušená a v příslušné databázi je pečlivě zatříděno  již téměř  1300 podnětů pro vládu,  více než  1000 pro parlament,  cca   500 pro policii, atd.

Jak začít?  Každý občan  by měl  svoji  oblíbenou politickou stranu  a  „svého“  poslance  vyzvat  k realizaci  podnětu  podnety.cz/podnet-cislo-20130822200530.

Adresy  volebních lídrů jsou  na webových stránkách  politických stran.  Pokus o vytvoření přehledné tabulky je v příloze.

Formulářem  k výše  uvedenému podnětu by měl  zveřejňovat  případné reakce politiků.  

Možný (vzorový)  text  výzvy  kandidátům na poslance  může  každý občan  "vyvěsit"  jako  komentář  k tomuto článku.