DIALOG S PODATELNOU - osud kamenných desek.

Souvisí s podnětem číslo 20030115070707

-13.2.2008 5:34:41 odeslal občan Arnošt Bednář starostovi, místostarostce a podatelně Českého Krumlova dopis:


Dobrý den, podle §13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následující informace:
zda a kdy byl, případně kdy a jak bude realizován podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20030115070707 . Tuto žádost budu považovat za vyřízenou i v případě, když informaci zveřejníte na internetu (§4 uvedeného zákona), využitím formuláře http://podnety.cz/prubeh-podnetu-20030115070707
S pozdravem Ing. Arnošt Bednář

 

-17.3.2008 12:24 obdržel A.B. od podatelny žádost o upřesnění dotazu:


Vážený pane Bednáři, obdrželi jsme Váš email, kterým jste žádal o poskytnutí informace podle §13 zákona 106/1999Sb. Z Vaší emailové zprávy není jasné, o jakou informaci žádáte. Abychom mohli žádost zpracovat, musí být zřejmé, co je požadováno. Prosíme Vás proto o specifikaci dotazu (podnětu) do těla emailové zprávy nebo využijte elektronické podatelny na webových stránkách města, kde do předmětu specifikujte, jakou konkrétní informaci požadujete poskytnout. S pozdravem, podatelna Městský úřad Český Krumlov

 

-17.3.2008 15:54:57 A.B upřesňuje:

Vážený pane/paní/slečno (škoda že na konci Vašeho dopisu chybí funkce, příjmení a jméno pisatele),
omlouvám se, ale opravdu jsem netušil, že je tak obtížné pochopit o co žádám, když jsem dne 13.2.2008 napsal, že žádám o informaci : „zda a kdy byl, případně kdy a jak bude realizován podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20030115070707 ." Kliknu tedy na uvedený odkaz sám a čtu, že kdosi v r. 2003 doporučil, že je třeba: Informovat obecní zastupitelstvo a obyvatele Č.Krumlova, jak bylo (bude) naloženo s obrubníky, které tvořily okraj chodníku od Paraplíčka směr Jelení zahrada. Zjistit zda žádný nechybí. Jde o cca. 100 ks kamenných obrubníkových desek 500/300/100 mm. Cenu každého kusu odhaduji na 800 Kč .POZN.: staré, ručně opracované kamenické prvky byly v jiných městech již mnohokráte zcizeny - vyvezeny do zahraničí.
Urgoval jsem tedy (pá 14.3.2008 18:51) vyřízení žádosti o informaci zda a kdy byl, případně kdy a jak bude realizováno toto 5 roků staré doporučení/podnět. Další údaje, které jsou na odkazované stránce, Vám mohou usnadnit orientaci při ověřování průběhu realizace podnětu. Doufám, že už si rozumíme . A pokud ne - můžete mi i zatelefonovat. Pevná linka: 380715637, mobil 721 196 527
A rád se s Vámi sejdu - udejte termín. S pozdravem

 

-19.3.2008 08:08 MÚ vyřizuje žádost o informaci dopisem:

Vážený pane Bednáři, zasíláme Vám požadovanou informaci.
V roce 2001 společnost Služby města Český Krumlov opravovala zvýšený chodník od Paraplíčka směrem k Jelence. Okraj stávajícího chodníku byl proveden z betonových desek 50/300/100 mm, nikoli z desek kamenných, jak uvádíte ve svých podkladech v žádosti. Rozpadlé a rozsolené betonové desky byly zlikvidovány (nadrceny na betonovou drť) na ohradě Služeb města Český Krumlov.S pozdravem, podatelna Městský úřad Český Krumlov

 

-Dne 23.3.2008 píše nespokojený A.B podatelně , starostovi, místostarostce a radním:

Vážený pane/paní/slečno PODATELNO
(viz 11 roků starý podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-19960207123907 ),
děkuji za informaci, ale nejspíše si z Vás někdo dělá legraci. Autor podnětu přece uvádí, že již v r. 2001 žádal zastupitel Stanislava Přívratského, aby dohlédl na osud KAMENNÝCH desek! Bylo mu totiž historicky cenného stavu povrchu kamenné zídky líto, ale pochopil, že do kamenných desek by se sloupky nového zábradlí obtížně osazovaly.
Pan Přívratský se na zastupitelstvu zajímal o osud KAMENNÝCH - NE betonových prvků (!) a bylo mu řečeno, že jsou uloženy na nádvoří Technických služeb v Domoradicích.

 

Jak lze kámen proměnit na beton, navíc zničený prosolením, když byly osazeny v místě, kde se solilo opravdu málo (pokud vůbec), to ponechávám na Vás.
Neuplynulo snad ještě tolik času, aby se nedala dohledat faktura za podrcení (jak tvrdíte) betonových desek, případně kdo a kam odvezl tu drť. Mohlo jí být až 25 tun.
Pravdu by bylo možné zjistit z archivů původní či následné stavební dokumentace. Je totiž velmi pravděpodobné, že dvě stejně vysoké zídky, postavené kdysi symetricky k ose silnice byly překryty materiálem shodného druhu i opracování. Ta na východní straně dosud existuje. Jsou na ní ručně opracované KAMENNÉ desky různých délek, o průřezu 500/150mm.

 

Netrvám na nákladném zjišťování pravdy na náklady města a nehodlám ztrácet čas hledáním svědků či fotografií původního stavu. Je dokonce možné, že autor podnětu se mýlil. Nepochybně např. v odhadu rozměrů desek. Rád si však osobně prohlédnu listinné důkazy MÚ a můžete mne k tomu kdykoliv vyzvat. Prozatím se domnívám, že jsme chudší o pár desítek tisíc Kč - někdo se možná příjemně obohatil. Pokud by se ovšem prokázalo, že šlo o kámen, který někdo ručně opracoval před sto lety, ztráta je obtížně vyčíslitelná.

 

Případ, který nyní řešíme však už více než naznačuje, že pokud by se českokrumlovští „podněcovatelé" setkávali se včasnou reakcí ze strany zastupitelstva, mohli by vkladem podnětů na www.ck.podnety.cz a dohledem nad jejich realizací účinně pomáhat při ochraně a prodlužování životnosti společného majetku. Město by mohlo ušetřit značné prostředky - občas i v řádech milionů . ( Viz např. 3 roky starý podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20040415153007 )
Pokud je ovšem „hrozba" dohledu nad hospodařením města důvodem k ignoraci už celé řady podnětů typu http://podnety.cz/podnet-cislo-20080312104407, je cosi nastaveno špatně. Možná dodržování zákona o obcích - viz http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-39-prava-obcanu-obce-a-kraje.html .

 

Příjemné jaro Vám přeje a na další spolupráci se těší

 

Ing. Arnošt Bednář

Přílohy: