Podnět Stanislava Vrbíka předsedovi vlády

Souvisí s podnětem číslo 20120622111510

 

Podnět předsedovi české vlády Petru Nečasovi

Pane předsedo vlády,

čeští občané žijí ve sžíravé nejistotě a obavách o další osud národa. Největší příčinou frustrace je, vedle urputného rozkrádání národního majetku politiky a jejich sponzory, růst státního dluhu. Stát platí stále narůstající částky za úroky ze státního dluhu a dluh rychlým tempem roste.

Občané mají právo vědět, proč si stát půjčuje a proč nečiní žádná opatření k oživení ekonomiky, aby se produkovaly hodnoty, jež by byly zdrojem snižování státního dluhu.

Místo takových opatření činí vláda opatření opačného směru, vedoucí k poklesu výkonnosti národní ekonomiky. Jsou to, vedle nečinnosti proti onomu rozkrádání, například růst daňových zatížení výrobců i obyvatelstva s následným růstem spotřebitelských cen a k tomu ještě snižování příjmů velké části obyvatelstva. To vede k poklesu prodeje a zákonitě i výroby a ke zhoršování podmínek pro tvorbu zdrojů. Právě těch by bylo třeba pro splátky dluhu a současně i k zastavení trendů zhoršování všech stránek kvality života společnosti. Je to tedy stav, kdy vláda selhává při plnění základního svého úkolu ve společnosti.

Situace je o to horší, že náš stát žije převážně z automobilového průmyslu, u nějž je třeba očekávat v době zhoršující se krize velké omezování výroby. Čímž se, jestli k tomu opravdu dojde, dostaneme do krize, jakou náš lid dosud nikdy nezažil.

Stále více lidí poznává, že škodlivé škrty v rozpočtu a úspory na nesprávných místech jsou diktovány MMF, jehož cílem je přivést zadlužené země ke krachům a poté odčerpání jejich národního bohatství a privatizaci národního majetku do cizích rukou.

Každý rozumem obdařený člověk vidí, že cesta, po které jdeme vstříc budoucnosti je zhoubná a míří jednoznačně a rychle ke státnímu krachu a hluboké krizi všech hodnot života. Tak lze očekávat i velké nepokoje, a výbuchy násilí vblízké době.

Jít dál po této cestě si jistě náš lid nepřeje a vláda nemá právo jej po ní vést do záhuby.

Proto Vás žádám, pane předsedo vlády, abyste

1. Vystoupil osobně na veřejnosti a vysvětlil, jakým způsobem hodlá Vaše vláda skončit se zadlužováním, jak a kdy začne činit opatření k zastavení zadlužování, jaká opatření to budou, a do kdy má dojít ke splacení dluhu.

2. Jestli vláda a Vy jako její předseda nevidíte žádné východisko z dluhové spirály, pak to lidu neprodleně oznamte, omluvte se co nejpokorněji za všeobecný úpadek naší společnosti, a  odstupte.

3. Jestli vláda a její předseda nemíní odstoupit dobrovolně, nechť vyhlásí neprodleně referendum o důvěře vládě. Důvěra Parlamentu nestačí.

Stanislav Vrbík, Zlín, 22.6.2012

Přílohy: