AŽ PŘÍLIŠ JEDNOSMĚRNÉ NOVINY

Souvisí s podnětem číslo 20010618071007
 

Článek je  reakcí na  komentář  z  portálu  demokracie.krumlov.cz  -  cituji: „  ... pokud chcete číst pozitivní věci, máte k tomu Zpravodaj města. „

Zpravodaj  MÚ Č.Krumlov se přejmenoval na Noviny, což komplikuje  vyhledávání informací a možná jde o záměr.   Z  finančního rozpočtu na r. 2011  vyplývá, že jejich vydávání a distribuce (?)  nás stály  250,3 tis. Kč, přičemž 41,5 tis. uhradili inzerenti, a  že do nákladů p.p. nejsou zahrnuty mzdy  „redaktorů“. Cenu jednoho  výtisku „zdarma“ do každé domácnosti  odhaduji na  10 Kč  -  což není   mnoho ale:

1)  už  19.9. 2003  jsem doporučil, aby starosta JUDr. F. Mikeš  požádal  redakci o  změnu využití  plochy, ve prospěch  kvalitních textových informací,  protože na 4 stranách aktuálního výtisku  byl celkem 6x zobrazen .... starosta. Podrobnosti - viz  http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20030919090504  . S uspokojením konstatuji, že Mgr. Dalibor Carda   se příkladem většiny svých  předchůdců neřídí.  Redakce však stále  preferuje  „design“ . 

2)  Níže uvedené podněty naznačují, že ani potom  nebylo (a není)  všechno „košér“ - viz NEREALIZOVANÁ doporučení aktivních občanů, např.

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20040306151507  ( Zveřejnit cenu projektu  „Doprava v klidu“. )

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20040315102507  ( Zveřejnit cenu Územního plánu. )

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20050220173700   ( umožnit, aby se kritizovaný mohl na stejném místě Zpravodaje  hájit. )

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20050321133823   ( Zveřejňovat hlasování zastupitelů. )

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20070221081945   ( Limitovat plochu využívanou členy  hnutí  „Krumlov potřebuje změnu“ - jsou  tu i jiné strany. )

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20110416082526   ( Vyzvat k diskusi na www.demokracie.krumlov.cz . )

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20111025095129   ( Upozornit  občany na  možnost  klást otázky politikům www.napistejim.cz )

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20120101010101   ( Zveřejnit statistiku podnětů a žádostí o informaci  - opakováno každoročně. )

 

3) Autoru této informace  zveřejnil Zpravodaj článek  před více než 10 roky - viz poznámku v  textu podnětu http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20010618071007    (STRATEGICKÝM CÍLEM správy Českého Krumlova je aktivní společenství zdravých, slušných a bohatých patriotů města.... )

4) Podobný problém máme  v konferenci 1380 (?) účastníků  Mailfóra,  kde  na vadný stav a protekcionismus (?) upozorňují  např. podněty:

 http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20110505130645   ( Archivovat VŠECHNY informace (e-maily) rozesílané účastníkům)

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20091009135954   ( Vyzvat  účastníky konference k diskusi o  finančním rozpočtu)

Závěrem:

v r. 2012 je  pro  CK  NOVINY  rezervováno  325 tis. Kč.  Měli bychom zjistit, kolik  domácností  by  oželelo  jejich tištěnou  podobu - pokud by  dostali  mail s přílohou  nebo adresu odkazu na  NOVINY.  Přimlouvám se za  databázovou archivaci článků i  komentářů a někdo by měl  spočítat přínos  z  „internetizace“  města - pokud bychom do projektu investovali  částky ve výši nákladů na naše  podezřele  „POZITIVNÍ“  NOVINY . 

Varianta: Č.Krumlov si může „zprivatizovat“  segment existující  rozsáhlé databáze občanských podnětů, komentářů,  žádostí o informaci a podnětů (informací) OBČANŮM -  www.podnety.cz  .   Občané mohou  své  „informace“   publikovat  na str.  www.zpravodaj.podnety.cz  a  v databázi  http://www.podnety.cz/vlozit-podnet

25.4.2012   A.Bednář

 

Přílohy: