Zpráva o besedě se starostou

Souvisí s podnětem číslo 20070920090000

Zdá se, že českokrumlovský pan starosta úspěšně navazuje kontakty s obyvateli. 28.3.2012  přišel na jednu z besed i s panem tajemníkem a  jejich informace vyslechlo  33 občanů.  Setkání zajistila místní organizace KSČM a mám pocit, že obě strany byly s výsledkem spokojeny.  Téměř 2,5 hodiny  se  hovořilo o problematice kasáren, ČKRF, o Klášteře, o revitalizaci  panelového sídliště u nádraží,  o obchvatu, atd. 

Poznamenal jsem si  zejména, že:

- starostování  v  Č. Krumlově je prestižní  funkce (z pohledu jiných starostů - včetně zahraničních), ale je to mnohem náročnější než řídit  školu.  Mgr. Dalibora Cardu práce baví a dělá ji  s plným nasazením. Tajemník Mgr. Radim Rouče je Krumlovák. 

K problematice  bývalých kasáren:

z  budovy  polikliniky i jídelny v kasárnách armáda odvezla (neznámo kam)  veškeré vnitřní vybavení.  9 hektarů z 23 získaných je „zplanýrováno“, zbylé objekty  (krom strážnice?) se bořit nemusí.  vilka  je na prodej -  za 3,5 mil Kč, severně od ní  by mohly být postaveny další bytové domy, ve střední části budou „služby“ v horní  rodinné domky. existuje zájemce o využití  učebního  bloku a objevují se další, hlídání už stoji pouze 880 tis. ročně, trafostanice byla předána  EOnu a nebudeme už  hradit  300tis.Kč/rok za elektřinu, platíme  značné částky za odvod dešťové vody ze střech a zpevněných ploch, preferuje se  lokální úpravna vod  a  retenční nádrže, v kasárnách je k dispozici  dřevo  z bouraček (jako topivo).

Občan František Ziegelbauer, který v kasárnách 15 roků pracoval  (na správě  budov)  oznámil, že  do areálu bylo po r. 1990 investováno 700 mil. Kč.  Je tam  zánovní páteřní kanalizace a není třeba dělat novou.  Starosta slíbil, že  bude vyzván ke spolupráci  (s panem  Peterkou?) na tvorbě dalších rozhodnutí. 

Z jiného soudku.

„Šuplíkové“ projekty  na revitalizace  (tunel od Trojice k nemocnici  a pod. ) jsou sice drahé, ale nezbytné, protože termíny pro reakce na  využití nových dotací bývají velice krátké. Daňové výnosy budou  v r. 2012 o 13 milionů nižší. Finanční krize a  nedostatek zakázek pro stavební firmy tlačí ceny  (ve výběrových řízeních)  dolů -  o 30 až 50% V ulici Na Spojce  byl objeven  26. most v majetku města a většina z nich je ve špatném stavu. Na podzim končí pronájem mostu u pivovaru anevií se, co bude dál.
Severní část  „zdevastovaného“ autobusového nádraží by bylo  třeba pronajmout  „autobusákům“ a  v jižní vybudovat parkoviště osobních vozidel se zvláštním režimem.  ČKRF se prý umí o majetek města starat lépe než město. Na lávku  od Nádraží k sídlišti  Mír  (nad Jitonou)  dlouho nebudou peníze. Kraj  blokuje  trasu  z Domoradic  do Dobrkovic (podél a  tunelem pod  železniční tratí)  pro severojižní obchvat, a to přes protesty občanů.

 

Z NÁZORŮ DISKUTUJÍCÍCH  jsem si poznamenal:

do kasáren přesunout Služby města. V  zakonzervovaných budovách rot zřídit startovací byty a domov seniorů.  Zabránit  jejich privatizaci za účelem pronajímání. Nezapomenout na propojení kasáren s tovární zónou. Revitalizovaný klášter bude stejně ztrátový jako  Seidlovo muzeum a měl by se  včas vrátit církvi (vypovědět nájemní smlouvu uzavřenouj na 30 roků) i když se do něj investovalo už 30 mil.Kč. Zjistit, kolik lidí denně užije autobusové  nádraží (známý je pouze počet autobusů) - to může  ovlivnit  konečné rozhodnutí. Porovnat náklady na správu  Č.Krumlova  s náklady  jiného města přibližně stejné velikosti. Máme ve městě podstatně více úředníků než do r. 1990, přestože okres  se zmenšil na polovinu. ČKRF považovat za  nástavbu odborů investic a majetku   (vykazovat zaměstnance v počtech úředníků MÚ). Fondu se zmenšil majetek o 50 milionů a dodnes není  zdrojem příjmů města ? Nájemní smlouvu  pro autobusové nádraží upravit tak, aby  autobusy jiných dopravců  nemusely parkovat na silnici - viz  pražská Florenc. Zbavit se úředníků, kteří  v minulosti "prolobovali"  v zastupitelstvu  schválení  „kulišáren“  - viz   www.podnety.cz

 

Ode mne dostal pan starosta   dvojku  za komunikaci s občany bez internetu, ale stále má čtyřku  od těch ostatních:-)

Pana tajemníka jsem požádal o schůzku.  Pokusím  se mu vysvětlit, proč je třeba  potvrzovat přijetí podnětů a proč není třeba  dodržovat při jejich řešení  zákon - pokud jde o  podněty "podané"  členy o.s.PODNĚTY.CZ . Tajemník ví o existenci  měst, která  přijímají a  vyvěšují  podněty  podané prostřednictvím  MMS.

S omluvou za „rychlopis“, případně  za  vadnou interpretaci  sdělení

Ing. Arnošt Bednář

K reakcím  užijte formulář komentáře,  nebo  pište na adresu podnety@podnety.cz

V Č.Krumlově, dne 29.3.2012

Přílohy: