FAKTA K ZÁKONU O CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍCH

Souvisí s podnětem číslo 20071119141816
Autorka článku  upozorňuje na  fakt, že po poslední pozemkové reformě (r.1947) měly Katolické církvi  zůstat jen pozemky o rozloze cca 5 tis. hektarů a že  připravované restituce  „prolomí“  Benešovy dekrety. Nelíbí se jí  přepych, kterým se obklopují církevní hodnostáři,  vyzývá čtenáře  k podpisu petice a  k podpoře trestního oznámení. PROČ JE ZÁKON O VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI „TUNEL“

Argumenty vlády (červeně) , argumenty těch, co považují církevní restituce za tunel (černě).

1) Celkem byly náhrady vyčísleny už v roce 2007 na 134 miliard Kč. Vycházelo se z údajů církví a z materiálů Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR, hodnověrnost databáze ověřovala poradenská společnost Ernst & Young a kontrolu provádělo i ministerstvo kultury. Z vyčíslené sumy bude 59 miliard finančně kompenzováno, a to splátkami po třicet let.

1/ Tato tvrzení jsou fakticky nepodložená, i když operují s přesnými čísly - výčet v roce 2007, který zněl na oněch 134 miliard byl stejný podvod, jako soupis dnešní. Tehdy soupis a tím i návrh zákona neprošel pro odpor části ODS a prezidenta republiky. Dnes, pravděpodobně když dostali, co chtěli, souhlasí s novým soupisem. Prý je pro náš stát výhodnější. Ale opět je to podvod. Katolické církvi po poslední pozemkové reformě (1947) měly zůstat jen zahrádky a předzahrádky okolo objektů a některé církevní zahrady, celkem asi 5000 ha!

Takže se operuje s nepravdou a vylhanými čísly od samého začátku.

2)Z dlouhodobého hlediska se také stát zbaví povinnosti přispívat na fungování církví. Jen loni činil příspěvek státu více než 1,4 miliardy. Pokud by dohoda nebyla uzavřena, mohou se navíc v budoucnu přihlásit nové církve a dojde k dalšímu navýšení výdajů státního rozpočtu na platy duchovních. Už v roce 2015 budou mít právo na registraci další církve, mělo by jich být asi devět. Pokud bude zákon o vyrovnání s církvemi přijat, bude příspěvek církvím vyplácen ještě po dobu sedmnácti let. Díky Deklaraci shody, již s církvemi a náboženskými společnostmi uzavřel ministr Besser, bude první tři roky příspěvek zmrazen na jeho výši z roku 2011 a po třech letech se začne postupně snižovat o 5 % ročně.

2)Opět překrucováním pravdy. Stát dosud dává církvím daleko víc. Do uvedené sumy, která představuje prostředky na platy farářů a úředníků a na „nutný“ provoz církve (z kterého si arcibiskupové vydržují drahé mercedesy, jako by byli generálními řediteli nějakých akciovek) není započítána ani koruna, kterou stát dává do údržby a rekonstrukce církevních objektůjako kulturních památek. Restituce církevního majetku tedy návrat před 25. únor 1948 by znamenal, že církev ze svého majetku a výnosů bude i opravovat svěřené objekty.

3)Navíc existuje verdikt Ústavního soudu, že nečinnost státu ve věci vyrovnání se s církvemi je protiústavní. Církve by se tedy mohly živelně obracet na soudy a právní náklady státu na stovky či tisíce sporů by byly zbytečným vyhazováním peněz. Takový postup by vedl k živelnému vydávání majetku nejen státu, ale i obcí, krajů a fyzických a právnických osob. Právě tomu má stávající dohoda zabránit.

3/ Verdikt ústavního soudu nepředepisuje, jak má  být provedeno vyrovnání s církvemi. Je pouze na vůli parlamentu, který má zastupovat lid České republiky, aby rozhodl. Ústavní soud nenabádá ke krádeži státního majetku a nenabádá k podplácení dalších církví „držhubným“ jak to činí katoličtí – pravicoví poslanci dnešní vládní koalice. Proč za dvacet dva let církev nezažalovala stát? Domnívám se, že zástupci církve (především Katolické)  čekali na vhodnou konstelaci moci, která nadešla po minulých volbách. Čekali, až zpracují i ostatní zástupce církví, prezidenta, dostatek poslanců atp.  

 

4) Co se týče absence „seznamu“, k vydání konkrétního státního pozemku bude potřeba, aby o něj církev požádala a prokázala, že ho vlastnila a byl vyvlastněný (od 25. 2. 1948 – 1. 1. 1990) a také že dnes není zastavěný. 

4/ Tady je krizový bod celého projektu: zástupci církve se budou se prokazovat tím, že 25.2.1948 mají ještě pozemky zapsané v katastru apod. Chtějí pominout - ignorovat pozemkovou reformu z roku 1947 (viz bod 1/), která jim tyto pozemky zákonem odňala, ale   z důvodu komunistické zvůle (převratu), nebyla administrativně dotažena do konce. /Poznámka: Všimněte si, že zastánci z vlády –Gazdík- tuto pozemkovou reformu (1947), která vznikla za demokratické vlády, úplně ignoruje. Tady chtějí prorazit restituční hranicistanovenou k datu 25. února 1948. A to bude znamenat, že mnoho dalších  vykutálenců, arizátorů a podvodníků s modrou krví se budou hlásit o „své“ majetky.

 

5) Pokud byl církvím zabaven majetek Josefem II. nebo v rámci prvorepublikové pozemkové reformy, nebude se vracet. V tuto chvíli nelze říci, které pozemky všechny tyto podmínky splňují. To bude možné, až Pozemkový fond každou žádost a položku prověří. Proto neexistuje předem daný seznam vydávaných nemovitostí. K vytvoření zákona o majetkovém vyrovnání nebyl takový seznam konkrétních pozemků nutný. 

Podstatné bylo zjištění celkové výměry původního církevního majetku.

5/ Podle pozemkové reformy z roku 1947 mělo církvi zůstat jen asi 5000 ha – to byly pozemky v různých zahradách a předzahrádkách a sadech u far a kostel. Pozemky, s kterými operuje církev a poslanci jako Gazdík byla pozemkovou reformou z roku 1947 církvím odňata. Píši schválně odňata, protože církev ji nikdy v plném vlastnictví neměla. Tady církevní tuneláři sázejí na všeobecné právní bezvědomí, které v našich lidech cílevědomě pěstuje „naše“ televize, „náš“ rozhlas a česky psané německé noviny.

Zdroj: FCB – Skupina na FCB : Církevní restituce = tunel

http://www.facebook.com/#!/groups/240238422717439/permalink/263071597100788/

 

 

Chcete-li, přidejte se k petici, anebo trestnímu oznámení, jestliže Vám není lhostejné, že náš stát bude připraven o majetek, půdu a především, pokud Vám není lhostejné další zadlužení našeho státu, které nakonec budou platit i ti nově narození: 

Například zvýšením školného, zdražováním zdravotní péče a omezováním možností jejich rodičů (kteří místo placení zájmových kroužků budou prostřednictvím zvyšování DPH platit církevním hodnostářům jejich přepych).


S přáním pěkného dne a vědomím, že to MY, OBČANÉ se budeme zodpovídat lidem, co budou žít s důsledky našich činů. Nebuďte, prosím, lhostejní.

Vlasta Čudanová

27.2.2012

 

 

Přílohy: