NDOP pronikla do METRA

Souvisí s podnětem číslo 20061013000000

Na otázky redaktora pražského deníku METRO Tomáše Belici odpovídal předseda o.s.PODNĚTY.CZ  Arnošt Bednář.

Otázka: 
1) Můžete prosím ve stručnosti uvést, kdy bylo vaše sdružení založeno, jak funguje, a jak s podněty od lidí nakládá?

Odpověď:
občanské sdružení PODNĚTY.CZ bylo založeno  v prosinci r. 2004.  Jeho členové (z devíti  krajů) usilují  o zvýšení vlivu slušných obyvatel a hostů České republiky na mravy a moudré hospodaření institucí veřejné a státní správy, a to zejména tím, že  umožňují  spoluobčanům vkládat konstruktivní návrhy k nápravě vadného stavu do veřejně přístupné databáze podnětů (dále jen NDOP) na internetovém serveru www.podnety.cz, kde je  k dispozici technologie, kterou lze za velkého množství podnětů rychle vytřídit  ten, jehož řešení je efektivní. 

Každý z podnětů (pokud není v příkrém rozporu s jeho definicí) je pečlivě zatříděn, zveřejněn a pokud je opravdu důležitý, snažíme se (podle časových možností) na jeho existenci  kompetentního politika či úředníka upozornit. 
Projekt  je k dispozici obcím, ale  prozatím se žádná o samosprávu redakčního systému nepřihlásila. Historie NDOP je  v internetové Kronice sdružení.

Otázka
2) Podnětů je nyní na stránce přes 3000. Kolik podnětů se vám podařilo vyřešit?

Odpověď:
naše sdružení podněty neřeší. Neprodleně však (pod textem podnětu)  zveřejňujeme  došlá hlášení o průběhu realizace a  měníme příslušný parametr zatřídění. Aktuálně je v databázi 3515 podnětů. Pomocí VYHLEDÁVAČE si každý může zjistit, kolik z nich bylo  vyřešeno, zamítnuto, anebo realizováno jinak. Já vidím 308 vyřešených a 61 zamítnutých. U 267 podnětů realizace probíhá.  Přesné  to asi není. Řada podnětů je určitě  realizována, ale nikdo to neohlásil, protože např. obce  a  kraje mohou podněty vyvěšené na internetu  ignorovat, což většina z nich dělá.  Řešení je velice snadné. Text vyvěšeného podnětu lze okopírovat, poslat ho starostovi mailem a jeho reakce  "vyvěšovat" na internetu. Jen tak lze zajistit  transparentnost  dialogu mezi občany a veřejnou správou, pokud má být i přehledná. 

Otázka: 
3) Můžete uvést procento "oprávněných" neboli smysluplných podnětů a také procento podnětů, kterými snad ani nemá smysl se zabývat?

Odpověď:
oprávněné  jsou asi všechny podněty či žádosti o informace i když některé  patří do oblasti  "zbožných přání"  a jiné poslouží  snad pouze  statistikům.  Manažer veřejné správy by se měl zabývat podněty, které si  z databáze vytřídí  tak, že ve VYHLEDÁVAČI nastaví parametry:
VÝNOSY = vysoké, 
NÁKLADY = nízké
NALÉHAVOST = vysoká
STAV = velmi špatný
A teprve když mu  z  "třídičky" nic  nevypadne, měl by své požadavky  zmírnit. 
Podrobnosti  k  technologii projektu jsou ZDE


Z výše uvedených informací  vyrobil reaktor článek. Jeho otisk je v příloze, ale pan redaktor  asi vyhledávač doporučeným způsobem nepoužil :-)

Přílohy: