Tiskové prohlášení o.s.PODNĚTY.CZ

Souvisí s podnětem číslo 20030120140007

TP Podnety.cz č. 20111201

Politici  a  úředníci veřejné správy jsou zaměstnanci daňových poplatníků.  Každý  zaměstnavatel  musí  průběžně zajišťovat,  aby zaměstnanci pracovali efektivně  a samostatně.

Obě strany jsou závislé na existenci dostatečného počtu  informací, jejichž hodnota se řádově zvyšuje,  pokud jsou správně zatříděny ve veřejně přístupné databázi.

Na internetovém portálu  www.podnety.cz  je  7 roků k dispozici  technologie, která neformální komunikaci mezi občany, politiky a úředníky usnadňuje.K dnešnímu dni je v databázi zatříděno 3490 podnětů. 

Cílem projektu NDOP ( Národní databáze občanských podnětů) je region bez podnětů, ve kterém vše funguje nekonfliktně a efektivně, protože  občané se na správě obce a státu podílí průběžně  - s péčí řádného hospodáře.

Představitelům měst a obcí ČR doporučujeme:

1) čtěte „vyvěšené“ podněty a žádosti o informace,  snažte se je, v pořadí důležitosti,  řešit.

2) Oznamujte občanům  úroveň  realizací,  přestože Vám to prozatím žádný zákon přímo neukládá. Je to velice snadné a rychlé.

Můžete   projekt  ignorovat,  ale buďte si  vědomi,  že  ho  tím proměníte  na velmi přehlednou kroniku vlastních „ hříchů“ a můžete přijít o zaměstnání.

Zpracoval: výbor o.s.PODNĚTY.CZ, kontakt : podnety@podnety.cz

Přílohy: