Čeští filantropové

V rezidenci velvyslance USA Normana Eisena v Praze byly slavnostně  uděleny  ceny 14. ročníku VIA BONA za filantropii. Další, jubilejní, ročník Ceny VIA BONA bude vyhlášen na jaře 2012.
Níže je tisková zpráva z této významné události.

Vítězové 14. ročníku Ceny VIA BONA za firemní a individuální filantropii vyhlášeni

Cenu za osobní zaujetí získal „Srdcař“, který pomáhá zdravotně postiženým dětem a sám adoptoval nevyléčitelně nemocného chlapce, Cenu novinářů pak člověk, podporující svůj region. Mezi firmami zabodovali mobilní operátoři, LMC, LAW CZ a KPMG. Soukromé dary pro dobročinné účely začaly v ČR po dvou letech opět růst.

Praha, 22. září 2011 – Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a dalšími partnery dnes večer vyhlásí vítěze 14. ročníku Ceny VIA BONA za firemní a individuální filantropii za rok 2011. Letošní novinka: Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku, která je společně s Cenou novinářů určena individuálnímu dárci, reflektuje vývoj v českém dárcovství. Po dva roky trvajícím poklesu meziročně vzrostl celkový objem soukromých darů v ČR o 2,3 %. A to právě díky individuálním dárcům, kteří v roce 2010 podle dat Generálního finančního ředitelství darovali o celých 189 milionů Kč více. 

Slavnostní předání Ceny VIA BONA 2011 proběhne dnes večer v rezidenci velvyslance Spojených států amerických, pana Normana Eisena.

Vítězi 14. ročníku se v jednotlivých kategoriích stali:

Cena novinářů pro individuálního dárce: Břetislav Tůma

Za dlouhodobou a promyšlenou filantropickou činnost, jíž s osobním nasazením podporuje rozvoj Opavska.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku: PhDr. Jaroslav Šturma

Za celoživotní obětavou a odbornou práci pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny.

Cena pro velkou firmu: Vodafone Czech Republic

Za mnohaletou velkorysou podporu České asociace streetwork, která působí v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Cena pro malou a střední firmu: LAW CZ

Za významnou podporu uvážlivě vybraných neziskových organizací, například společnosti TyfloCentrum Brno, která poskytuje sociální služby pro klienty se zrakovým postižením.

Cena za odvahu podpořit inovativní projekt: LMC

Za vytvoření ucelené koncepce pomoci lidem se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a její finanční a odbornou podporu.

Cena za zapojování zaměstnanců do dárcovství/dobrovolnictví: KPMG Česká republika, s. r. o.

Za sdílení profesionálního know-how s pracovníky z neziskových organizací.

Cena za dlouhodobé partnerství: Telefónica Czech Republic, a. s.

Za sedmnáctiletou všestrannou finanční, materiální i odbornou pomoc Sdružení Linka bezpečí.

Po dva roky trvajícím poklesu narostl podle údajů Generálního finančního ředitelství ze září 2011 meziročně objem poskytnutých soukromých darů (součet darů jednotlivců a firem) o 80 milionů Kč. A to přestože již třetím rokem pokračuje pokles firemního dárcovství, oproti roku 2009 je to o 109 milionů Kč méně (loni firmy přispěly na dobročinnost celkovou částkou 2,2 miliardy Kč).

„Po dvou letech poklesu objemu soukromého dárcovství přišel konečně zlom. Celkově soukromé dárcovství meziročně narostlo o 80 milionů Kč a jeho jasným tahounem byla štědrost individuálních dárců – jednak stoupl jejich počet a jednak darovali větší průměrný dar. Individuální dárci byli v roce 2010 o 15 % štědřejší než v roce předchozím a darovali téměř 1,4 miliardy korun,“ vysvětluje Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA.

Jedním z důvodů může být i skutečnost, že podle průzkumu agentury STEM jsou nadace a ostatní neziskové organizace druhou nejdůvěryhodnější institucí u nás. Výraznou důvěru jim vyjadřuje celých 65 % obyvatel. „Cena VIA BONA je veřejným uznáním dobročinnosti. Letošní ročník představuje další příklady promyšleného a inovativního dárcovství, které přispívají k důvěře v neziskový sektor,“ říká Jan Leiner, člen správní rady Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.

„Mé heslo je ‚Nechci být sám.‘ Člověk kolem sebe potřebuje mít lidi, kteří přemýšlejí stejně,“ říká držitel letošní Ceny novinářů pro individuálního dárce Břetislav Tůma, který podporuje řadu projektů na Opavsku. U jeho nominace novináři ocenili i to, že k podpoře dobročinnosti motivuje svou rodinu, přátele i okolí. Břetislav Tůma dodává: „Pro mě je to ocenění celé rodiny, protože by místo toho mohli například jet na dovolenou do zahraničí.“

S obrovským osobním zaujetím se ve prospěch dobročinnosti zasazuje i další z letošních vítězů Ceny VIA BONA, PhDr. Jaroslav Šturma, který se již přes dvacet let věnuje podpoře dětí s kombinovaným zdravotním postižením. Otec pěti dětí si s manželkou také adoptoval nevyléčitelně nemocného chlapce. „Za sebe musím říci, že všechny příběhy nominovaných v této kategorii byly velmi silné a bylo obtížné vybrat jednoho vítěze,“ říká Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace společnosti T-Mobile Czech Republic, a dodává: „Nadace VIA patří k našim dlouholetým partnerům. Letos jsme se s radostí stali partnerem zcela nové kategorie Srdcař roku, která zdůrazňuje osobní nasazení jednotlivců v práci pro druhé.“

Letošní vítěze vybrala hodnotící komise ve složení: Lenka Čábelová (PwC Česká republika), Martin Frýdl (AC&C PR), Andrea Gontkovičová (Philip Morris ČR), Martina Kemrová

(T-Mobile Czech Republic), Tomáš Knaibl (Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze), Jan Leiner (Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION), Matěj Lejsal (Domov Sue Ryder).

Cenu novinářů pro individuálního dárce vybírala komise složená z 19 zástupců předních českých médií:

Ivo Bartík (Květy), Viliam Buchert (Reflex), Dalibor Dostál (Profit), Petr Dudek (Český rozhlas 1 – Radiožurnál), Michaela Gubelová (Xantypa), Jiří Humplík (Deník), Irena Jirků (Sanquis), Miroslav Motejlek (motejlek.com), Michal Musil (MF Dnes), Karel Novák (Česká televize), Klára Olexová (Marianne), Petr Skočdopole (Instinkt), Tomáš Skřivánek (E15), Karel Směták (Lobby), Marek Šálek (Týden), Petr Třešňák (Respekt), Lucie Tvarůžková (Hospodářské noviny), Jakub Unger (Aktuálně.cz), Petr Závozda (Lidové noviny).

Informace o dárcovských aktivitách laureátů Ceny VIA BONA pro rok 2011 a o partnerech ceny naleznete v příloze.

Pro více informací kontaktujte:

Petra Krystiánová, petra.krystianova@nadacevia.cz, 732 983 118

Táňa Hlavatá, tana.hlavata@nadacevia.cz, 732 862 903

Jiří Bárta, jiri.barta@nadacevia.cz, 777 715 455

Vysvětlivky: Soukromé dárcovství – dary od individuálních i firemních dárců. Čísla týkající se soukromého dárcovství poskytlo Generální finanční ředitelství a vycházejí z daňových přiznání.

Prestižní ocenění VIA Bona je udělováno firmám a jednotlivcům, kteří finanční, materiální či jinou formou pomáhají svému okolí. Kandidáty na cenu navrhují přímo příjemci podpory, tedy neziskové organizace, jednotlivci, samotné firmy nebo jejich agentury. O udělení ceny rozhoduje ve dvou kolech osmičlenná hodnotící komise složená ze zástupců komerčních firem, médií a neziskového sektoru, u Ceny novinářů pak komise složená ze zástupců předních českých médií. 

Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace – od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 2900 dobročinných projektů částkou přesahující 240 milionů Kč a je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě. 

Přílohy: