Českokrumlovské omlouvání

Souvisí s podnětem číslo 20061122230507

14.9.2011 jsem si pár minut  povídal  s místostarostkou Českého Krumlova, která je  členkou Sdružení nezávislých - Město pro všechny.  Chtěl jsem vědět, zda radní opravdu definitivně rozhodli, že město nebude  nereagovat na podněty - pokud jsou vyvěšeny na http://www.podnety.cz/. Z její reakce jsem pochopil, že ANO a že dokonce  nemíní reagovat ani na ty, které členové o.s.PODNĚTY.CZ,  podají městu  mailem, a že   totéž se týká žádostí o informace -  i když tím budou porušena významná ustanovení zákona o  obcích a o svobodném přístupu k informacím. Řekla, že nebude reagovat na maily od předsedy sdružení,  a že předvolební  slib (převzetí CK segmentu internetové databáze  podnětů do samosprávy) byla její osobní chyba,  za kterou se občanům OMLOUVÁ.

Já se OMLOUVÁM  všem, které jsem kdy uvedl v omyl tvrzením, že tohle snad v Česku není možné. Opravdu existuje  více než 20 (zkušebně)  ŘÁDNĚ PODANÝCH podnětů a  existuje i  několik žádostí  o informaci, na které  město Č.Krumlov nereagovalo, a to ani po druhé urgenci.  V této oblasti nemáme konkurenci.

Paní místostarostce se OMLOUVÁM za to, že jsem v průběhu  rozhovoru několikráte zvýšil hlas, a že použitá metoda nátlaku  na dodržování zákona  a na plnění  předvolebních slibů (prý) připomíná vydírání. Je možné, že jsem některé její názory interpretoval nepřesně,  takže se omlouvám i za to.  Každý  se může k tomuto článku vyjádřit komentářem.

Poznámka:

několik hodin před dialogem  s místostarostkou a  následně ještě jednou  mi však sám  pan starosta (zvolený za - ČSSD) kvalifikovaně odpověděl na žádost o informaci  k podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20060429182000  (viz texty pod ním),  a tak já vážně nevím  kdo, s kým, proti komu, za koho a proč to na radnici hraje. Příště  však  paní místostarostce  asi doporučím, aby se OMLUVILA  i za  slova, která jsou zveřejněna na str.  http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-24-dopis-mistostarostce.html .   Komunikovat s občany neznamená, že  jim budou prezentovány úspěchy  a  utajovány  nedostatky výkonu místní veřejné a státní správy.

19.9.2011

Arnošt Bednář - předseda o.s.PODNĚTY.CZ  

Přílohy: