Trestuhodný hazard

Souvisí s podnětem číslo 20110917143454

Trestuhodný hazard.

 

Otevřený dopis ministru zdravotnictví MUDr. Hegerovi.

 

 

Vážený pane ministře,

 

     Pokud je mi známo, měl byste již dříve obdržet dopis od pana Ing. Stanislava Vrbíka, který se na Vás obrací se žádostí o prošetření záležitosti, která má své kořeny staré víc než  padesát let. Je to záležitost, která svým významem má nedozírné následky na to nejcennější, co člověk má, na zdraví. Vzhledem k tomu, že jste na jeho dopis neodpověděl má se za to, že jste jej buďto vůbec neobdržel, nebo že jste ne něj zcela normálně zapomněl. Ani se mi nechce vyslovovat podezření, že jste jej, lidově řečeno, hodil do koše.

     Pane ministře, dovolte mi, abych Vás v krátkosti uvedl do merita věci. Váš věk a lékařská praxe Vás opravňuje k tomu, abyste si pamatoval událost z r. 2000, kdy si veřejnost vynutila zkoušky devitalizace zhoubných nádorů. Pokud Vám nedochází o čem je řeč, jen připomenu, že se v podstatě jedná o nález-zjištění MUDr.Fortýna, který v rámci své lékařské činnosti objevil metodu, která „by“ znamenala převrat v léčbě nádorů, což by ovšem na druhé straně znamenalo nemalé ztráty na ziscích farmaceutických koncernů. To byl zřejmě také důvod, proč se stal obětí vůdčích onkologů, stojících ve službách farmaceutické lobby a následně jeho objev a pokroková metoda zapadla v zapomnění. Jen upřesním, že metoda MUDr. Fortýna spočívala v podvázání nádoru, který v důsledku ztráty přísunu živin odumíral a imunitní systém, nepoškozený chemoterapií, jej úspěšně zlikvidoval.

     MUDr. Fortýn svou metodu nejen objevil, ale také prakticky ověřil. V roce 1957 provedl, přes zákaz nadřízených orgánů, 20 úspěšných operací, provedených jak na prasatech, tak posléze na pacientech a své výsledky řádně zdokumentoval. MUDr. Fortýn se domáhal prověření svého objevu, což mu bylo nakonec umožněno a za podmínek, stanovených vůdčími onkology, provedl řadu zkoušek. Postup, stanovený těmito odborníky se však neshodoval s ověřeným postupem dr. Fortýna, nicméně byly provedeny tak, že místo operování pacientů, neoslabených chemoterapií, nařídili zkoušet metodu až po selhání chemoterapie, kdy již bylo takřka jisté, že pacient zemře. Pro upřesnění: místo zásahu hlavního nádoru, kde metastázy zmizí samy (automaticky), nařídili operovat výhradně metastázy. Poznamenávám, že tyto zkoušky byly provedeny na čtyřech, kádrově správně obsazených, lékařských pracovištích.

     Nejsmutnější na tom všem je, že o provedených zkouškách, které „jak se dalo očekávat“(!), nebyly s pozitivním výsledkem, nebyla zpracována a podána žádná tomu odpovídající zpráva. Bylo pouze lakonicky sděleno, že metoda, kterou navrhl MUDr. Fortýn se neosvědčila, její aplikace se zakazuje pod hrozbou ztráty lékařské licence , notabene pacient, který by se snad o této pokrokové metodě dozvěděl, neměl právo  tento způsob léčení, tedy devitalizaci, žádat.

     Vážený pane ministře, jako lékaře by Vás, předpokládám, neměly tyto skutečnosti nechat klidným. Jistě není nutné připomínat, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a náročnosti se nádorové onemocnění dnes léčí. Jako lékaře by Vás nemělo nechat v klidu zjištění, že existuje neskonale kvalitnější a mnohonásobně levnější způsob léčby tohoto značně rozšířeného a životu nebezpečného onemocnění. Lze to vidět ve dvou rovinách: v lidské a ekonomické. Ta lidská rovina má, nebo by alespoň z lékařského pohledu měla mít, zcela jasně prioritu před tou druhou rovinou, ekonomickou. Je však smutnou skutečností, že dnes nad nemocemi nevítězí lékaři, lékařské metody a um, věda a výzkum, ale peníze.

     Ekonomická situace dnes ovlivňuje či omezuje řadu léčebných postupů, ba dokonce léčbu samotnou. Vzhledem k Vašemu politickému postavení a úkolům, které před Vás postavila strana a vláda (stejně, jako tomu bylo za dob totality), však máte pevně stanovený cíl: provést zdravotnickou reformu bez ohledu na následky či dopady na léčbu pacientů, resp. na možnosti jejich léčby (kromě těch, kteří mají možnost využívat nadstandardních zdravotnických podmínek a služeb). To vše ve službách ekonomických zájmů vlády, která stanovuje priority své činnosti nad rámec občanských a lidských osudů.

     Pane ministře, vzhledem k závažnosti výše uvedených skutečností nejen mne, ale i ostatní laickou veřejnost a doufám, že i řadu odborných kapacit,  bude zajímat, jak se k těmto skutečnostem postavíte. Chápu, že nemáte jednoduchou pozici, chápu, že jste pod tlakem kapitána plavby na rozbouřeném českém ekonomickém moři pana Kalouska, nicméně očekávám, že se jako lékař k této problematice nejen pozitivně vyjádříte, ale rovněž se postavíte kladně, což znamená, že Vám nejsou tyto skutečnosti lhostejné, že se jimi budete zabývat a to tak, že učiníte takové opatření, aby zmíněná metoda MUDr. Fortýna byla znovu ověřena. I tak však mám  oprávněné obavy z toho, že při vědomí známých skutečností o různých „tanečcích“ kolem (zvláště státních)  peněz, se nebudete příliš pro tuto věc angažovat. Promiňte mi tu otevřenost, ale my občané skutečně nejsme úplně hloupí, notabene neslyšící, nevidoucí.

     Popsal jsem Vám, pane ministře, zmíněnou problematiku objevu MUDr. Fortýna jen velmi stručně a v zásadních bodech, což nemusí být pro Vás  zcela dostačující k tomu, abyste z uvedeného mohl činit podstatné a závažné závěry a rozhodnutí, případně  jiné kroky. Proto si dovoluji v případě Vaší potřeby (v což doufám) obrátit se na pana Ing. Stanislava Vrbíka , (stanislav.vrbik@email.cz,) který je s danou věci podstatně, resp. mnohem konkrétněji a blíže obeznámen.

     Děkuji Vám, pane ministře za čas, věnovaný tomuto dopisu a zvláště jeho obsahu a s nadějí, že jste člověk-lékař-ministr na správném místě, očekávám od Vás z titulu závažnosti případu odpovídající přístup.

 

V úctě

 

Jiří  B a ť a,

 

V Holešově, 16. září 2011

Přílohy: