Dětské Hřiště ve Vyšným

Souvisí s podnětem číslo 20110328190000

.

Není to tak dávno, co si děti z  obce Vyšný hrávaly na panelové cestě. „Panelka“ byla totiž jediným místem, kde si mohly hrát společně. Zas takový problém by to nebyl, kdyby řidiči dodržovali předpisy a jezdili přikázanou rychlostí 30 km/hod. Ohleduplných je však, bohužel, jen málo…

    Jednoho  z místních občanů napadlo, že by mohl svůj pozemek poskytnout místním dětem, aby si mohly hrát v bezpečí. Nápad byl ostatními  jednoznačně přijat a společně začali hřiště budovat. První se objevilo pískoviště s prolézačkami a kolotoč. Pak přibyl altánek a dřevěný přístřešek - jako zázemí při deštivém počasí. 
    Dnes je na hřišti i plácek  na volejbal, na fotbal a zajímavá lanovka. Děti si mají kde společně hrát a „Vyšňáci“ mají kde trávit letní večery.  Pořádají se zde opravdu  zajímavé  akce. Např. Vítání jara, malování velikonočních vajíček, Dětský den, sportovní zápasy, oslavy narozenin sousedů, atd. 

    Pan Miloš Skořepa nerad zahálí.  Rodí se nové nápady a nejenom se vztahem k  dětskému hřišti.  Sympatické je, že stále má dost pomocníků.

 

 

 

Přílohy: