Polským přátelům

Souvisí s podnětem číslo 20040501000029

Odpovědi  na dotazy polského novináře  Jakuba Górnického.

 

1. Jaká je základní myšlenka vaší iniciativy a co tím chcete dokázat? Kdy se zrodil první nápad na projekt?

a)       Projekt NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (www.podnety.cz ) se týká problematiky řízení a organizace práce v institucích veřejné a státní správy.

b)       Jeho realizace má politikům i úředníkům zajistit dostatek informací od spoluobčanů a zjednodušit postupy jejich zpracování. Institucím i občanům má šetřit čas, peníze a „nervy“.

c)       Veřejně přístupná databáze občanských podnětů a reakcí na ně má přispět k dosažení vyššího podílu obyvatel a hostů Česka na správě obcí, krajů i států EU. 

d)       Projekt  navazuje na databázi podnětů, která se v r. 1968 začala užívat ve dvou útvarech československé armády.

 

2. Jak dlouho trvalo spuštění projektu do živé verze? Jaká byla první reakce lidí?

a)       Do roku 2004 byl malý segment databáze  občanských podnětů na papírových štítcích s okrajovou perforací.

b)       Na internet byla přenesena elektronická podoba databáze (tabulka Excel) dne 1.5.2004.  Webové stránky (zdarma) v průběhu pěti měsíců vytvořil mladý přítel autora projektu.

c)       Politici a úředníci projekt chválí, ale pro jeho realizaci nic nedělají.

d)       „Prostí“ občané vyjadřují obavu, že konzervativní setrvačnost a mravy veřejné správy napravit nelze.  

 

3. Změnila se myšlenka projektu a jak od spuštění? Co tomu říkají uživatelé a jak se přizpůsobujete jejich potřebám?

a)       Myšlenka projektu se nezměnila. Byla rozšířena o možnost dávat podněty občanům, které však veřejná správa dosud nevyužila. Umíme zorganizovat petici k podnětu.

b)       Snažíme se zjednodušovat formulář pro zápis podnětu,

c)       publikujeme návod k využívání filtru databáze.

 

4. Jaké jsou vaše krátkodobé a dlouhodobé plány?

a)       Potřebujeme více lidí, kteří budou tvořit podněty k nápravě stavu v obcích a regionech.

b)       Musíme zřídit pracoviště správy projektu  v  dalších krajích ČR.

c)       Politiky a úředníky hodláme k řešení podnětů nutit,

d)       musíme získat finanční prostředky na další vývoj a propagaci projektu.

e)       Pokusíme se k využívání projektu přimět všechna občanská sdružení, která mají shodné či podobné cíle.

f)        Pokusíme se získat podporu významnější  politické strany, která by protlačila REGISTR OBČANSKÝCH PODNĚTŮ mezi základní registry veřejné správy v České republice a později i v dalších státech EU.

g)       Nabízíme možnost převzetí  projektu  občanskými aktivisty Slovenska, Polska, Rakouska, atd.

 

5. Jaké jsou nebo byly hlavní překážky při vývoji a provozu projektu?

a)       Nedostatek finančních prostředků,

b)       pochopitelný odpor institucí veřejné správy proti domnělé práci navíc,

c)       občanská pasivita většiny lidí, zejména pedagogů.

 6. Jak prosazujete vaší ideu? A jak chcete změnit postoj lidí, kteří vám odporují?
Trpělivě ji vysvětlujeme. Výrazný odpor nepociťujeme. Jde spíše o záměrnou ignoraci. Odpůrci se domnívají, že ztratíme trpělivost a vše zůstane při starém.

7. Kolik podnětů je ve vaší databázi? Hledáte je nebo je lidé dávají sami?
Aktuálně je v databázi 3292 podnětů. K jejich tvorbě spoluobčany vyzýváme. Řada z nich vzniká tak, že někdo shrne a vhodněji formuluje hlavní myšlenku kritického článku.

8. Co se děje s databází podnětů? Chcete, aby se lidé do ní dívali kvůli zajímavým podnětům?
Čtenáři podnětů by měli na existenci důležitých podnětů kompetentní politiky a úředníky upozorňovat. V České republice existuje zákon, podle kterého musí být podnět do třiceti dnů řešen. V budoucnu by si měli manažeři veřejné správy, politici, politologové, novináři, atd. podněty vyhledávat sami.

 

STROJOVÝ  PŘEKLAD - Tłumaczenie maszynowe

Přílohy: