Otevřený dopis českokrumlovským zastupitelům.

Souvisí s podnětem číslo 20070920090000

Vážení  zastupitelé,

zástupci jihočeské územní jednotky o.s.PODNĚTY.CZ  představitelům Č.Krumlova více než 6 roků opakovaně doporučovali:

1)      požádejte spoluobčany, aby své podněty k nápravě vadného stavu „vyvěšovali“ na internetu.

2)      Při práci s podněty užívejte  filtr databáze - v zákonných lhůtách neřešte nepodstatné věci.

3)      Pište informace o průběhu řešení podnětů pod jejich texty.

4)      Podpořte projekt www.podnety.cz, který realizaci shora uvedených úkonů usnadňuje.

Vaši předchůdci nedokázali vysvětlit, proč  tato doporučení ignorují  a  nechávali naše sdružení v nejistotě.V rámci omezených možností jsme projekt průběžně realizovali sami. Několikrát bylo zjištěno, že zastupitelé podněty nečtou a  zaměstnanci MÚ je číst nesmí. Proto jsme důležitější texty z webu kopírovali, podávali je městu mailem a doufali, že současná „nebarevná“ radnice projeví o technologii neformální komunikace s občany nepředstíraný zájem.

Nestalo se. Jeden z Vás nám dne 15.2.2011 napsal, že současní radní jsou „sborově“ proti.

Tím však, bohužel, končí naše mnohaletá snaha o neformální konstruktivní spolupráci. Všechny nové podněty a postupně i ty starší budeme, z pověření jejich autorů, podávat řádně - podle zákona o obcích. Ne naší vinou bude město nuceno v zákonných lhůtách řešit i nepodstatné věci.

Přejeme úspěch profesionálnímu týmu lidí, který, společně s místostarostkou, od října r. 2007 připravuje, nastavuje a zavádí komplexní strategii komunikace.

 

S pozdravem,

Ing. Arnošt Bednář,

předseda výboru sdružení.

Přílohy: