ZA JEDEN PROVAZ

V ČR je řada  nevládních neziskových organizací, které usilují o vyšší efektivitu veřejné správy. V podstatě si však každá „hraje“  na vlastním písečku a výsledky  nejsou dobré. V článku je naznačeno, jak je lze neblahý stav  měnit. 

Občané mohou kvalitu veřejné správy podstatně ovlivnit  pouze u volební urny.  Následně, ale pracněji, svými podněty či peticemi a na úrovni měst, obcí/krajů referendy. Mohou projevit svou vůli na jednání zastupitelstev a mají právo na informace. Účinnost vyjmenovaných metod je obecně známá. Politici a úředníci až příliš často reagují tak, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá“.

Petice, referenda i diskuse se zastupiteli či úředníky  mají však cosi společného.  Působí jako podněty k nápravě stavu. Hledejme proto  nástroje, které zvýší intenzitu působení podnětů.

 

Od 1.5.2004  (den vstupu ČR do EU)  je na internetu národní DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP). Texty důležitých podnětů jsou (měly by být) formulovány tak, aby ke každému bylo možné  zorganizovat anketu, petici či referendum. U každého podnětu je zaznamenáván průběh realizace a vše je pečlivě zatříděno - podle dvanácti hlavních parametrů. K dispozici je sofistikovaný  vyhledávač („filtr“), kterým lze rychle oddělovat „zrno od plev“. 

Každý podnět je snadno dostupnou  informací o kvalitě  práce  konkrétní instituce, úředníka  či politika.

PODNĚT  SPOLUOBČANŮM 

1)       Tvořtezveřejňujte  své podněty k nápravě vad na kráse obcí, regionů a státu. (VZOR)

2)       Zveřejňujte  své žádosti o informace. (VZOR)

3)       Naučte se užívat filtr databáze .  (VZOR manažerského nastavení)

4)       „Sdílejte“  důležité  podněty na sociálních sítích. (Ikonka Facebooku je v textu podnětu)

Cituji z textu http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/186759.aspx : „Politikům ale přece věřit nemusíte. Musíte je tlačit do toho, aby dělali i věci, které nechtějí. Každý politik je z podstaty věci populista, čte, co veřejnost chce. Když vidí, že tlak je silný, ustoupí a udělá i to, co nechtěl“ (Konec cit.)

PROTO:

5)       Upozorňujte kompetentní orgány na existující důležité podněty.  (VZOR)

6)       „Privatizujte“ podněty a žádosti  jiných autorů  a  podávejte  je pod vlastním jménem. (VZOR)

7)       Ohlašujte druh svého nátlaku na realizaci podnětu, reakce politiků/úředníků, atd.  ( Odkaz na formulář HLÁŠENÍ je na řádku č.10 každého podnětu)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANKCE

Bude-li  Vámi oslovený pan starosta či hejtman (obec, kraj, ministerstvo, PS, Senát) vstřícný a neprodleně, uspokojivě (byť neformálně) odpoví -  bude vše v pořádku. Jinak mu hrozí  např:

a)      přetížení úředníků, kteří  budou nuceni vyřizovat mnoho shodných podnětů v zákonné lhůtě,

b)      odpovědnost za náklady, které bude třeba vynaložit na odeslání reakcí úřadu poštou,

c)      kontrola  příslušného  odboru MV,

d)     ostuda v mediích,

e)      propadák v příštích volbách,

f)      údiv internetových kronikářů či archeologů:-)

Občanská sdružení i polické strany/hnutí,  které mají shodné či podobné cíle musí spolupracovat. Opak  prodlužuje  trvání éry marasmu, do kterého nás dostala občanská pasivita.

 

Co Vy na to? 

Reagovat můžete  (prozatím)  svým komentářem.  Podle  ohlasů text  tohoto „podnětu“   upravím. 

Kontakt: podnety@podnety.cz

 

A.Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ (úprava ze dne 28.8.2012)

Přílohy: