10. KONFERENCE o.s. PODNĚTY.CZ

21.12.2010 bylo přijato usnesení  internetové 10.  konference o.s.PODNĚTY.CZ.  V článku je jeho stručný obsah, který by měl čtenáře motivovat ke spolupráci na realizaci projektu NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP)

To nejdůležitější 10.konference.

Subjektivní názor předsedy sdružení - 25.12.2010 11:48:15

Útlum činnosti (pro nemoc  nebo pracovní přetížení vedoucích ) hlásí Územní jednotky (dále jen klony): Karlovy Vary, Brno, Prostějov, Vysočina. Vzniká klon  Střední Čechy, vedoucí  Patricie Holasová . Sdružení má 52 členů, z toho 50% žen.  20 členů má vysokoškolské vzdělání. Evidujeme několik set příznivců, máme ambice  realizovat projekt v dalších státech EU.   Členy výboru sdružení jsou: Ing. Bednář, R.Šimánko, J.Motyčka, Doc.Beneš, Ing.Haviar, V.Bednářová, P.Holasová . Projekty, které  by mohly zvýšit podíl občanů na veřejné správě  politici  nepodporují. V případě, že se nepodaří získat další finanční prostředky, uhradí členové sdružení  náklady na doménu a hosting rovným dílem. 

 

Je třeba

Zřídit klony v dosud neobsazených krajích a další pro městské části ve statutárních městech.  Zajišťovat, aby o projektu NDOP se dovídali žáci a studenti v hodinách občanské výchovy.  K trvalé spolupráci „lákat“ občany, kteří jsou schopni formulovat podněty k nápravě stavu.  Vyskytují se i v internetových diskusích. Neopomenout příbuzné a známé.  Zajímavou metodu užívají aktivisté o.s.  Ne Základnám Upozorňovat  kompetentní na existenci projektu, žádat o kritiku  projektu. Návrhy na reálné změny podávat jako podněty pro „obec XY „ (viz interní pokyny členům sdružení). „Privatizovat“ si  podněty a podávat je ŘÁDNĚ - z pověření výboru sdružení. Do databáze vkládat i podněty na způsob řešení problémů, které jsou publikovány  v novinách, v rozhlasu a  v televizi. 
Podněty zadávat ke zpracování klonům  dle PSČ sídla hlavní, k realizaci kompetentní instituce.
Nejméně jednou za rok zasílat obcím  statistiku občanské aktivity.  Příklad. Učit se postupy pro vklad podnětu do Databáze , vklad článku do Zpravodaje, atd. Zjednodušovat  práci „podněcovatelům“. Správa klonu by se měla spokojit s podnětem, který byl doručen mailem, pokud obsahuje alespoň fotografiizeměpisné souřadnice (GPS) místa vady. Budoucí Hlavní správa NDOP  nabídne  číslo  mobilu pro příjem podnětů  ve formátu MMS nebo SMS. Hovořit o NDOP s politiky všech úrovní, s novináři a moderátory,  upozorňovat na projekt NDO  a na jednotlivé podněty  v sítích Facebooku. (Součástí textu každého podnětu je  výzva „Sdílejte odkaz na facebooku“ ) Snižovat pracnost správy NDOP (webmaster)  a v kritice projektu hledat  nápad pro takový design hlavní stránky, který by  čtenáře více  motivoval k vložení podnětu.  Inspirace. Vytvářet databáze adres regionálních politiků . Vše o obcích je např.  na  www.epusa.cz .   Databáze   PSČ bude zveřejněna ve Zpravodaji nebo bude „automatizovanou“ součástí redakčního systému. Efektivně využít nabídku sponzorských darů  webmastera . Nabízí např. starší počítač seniorovi, který zajistí  regionální správu NDOP.
Poznámka:  sdružení už  nemůže dlouho řídit  76letý  předseda z jednoho centra. Klony se musí více osamostatnit - viz  klon ve  Zlínském kraji. Webmaster musí pojmenovat svého zástupce.

Přílohy: