Nápověda NDOP

Souvisí s podnětem číslo 20100805175814

A) Nápověda k odstavcům formuláře pro zápis podnětu: (http://www.podnety.cz/formular-podnetu)

 

1) Č.J.PODNĚTU SI PAMATUJTE ..... přednastavené číslo neměnit. Vyjadřuje čas zrodu podnětu.

 

2) KDE JE TŘEBA PRÁCI VYKONAT......text vždy začíná názvem obce a PSČ (poštovní směrovací číslo). Dalšími slovy je popsáno místo vady tak, aby je i člověk „odjinud" našel. Pokud však bude podnět řešen pouze v kanceláři, stačí zde název obce a PSČ instituce. Vzorů je v databázi dostatek. ( http://www.podnety.cz/seznam-vsech-podnetu)

 

3) GPS SOUŘADNICE MÍSTA VADY ........na http://www.mapy.cz  vyhledat místo vady.   Klepnout na  x  ve vyhledávacím okénku (pokud tam je). nA KARTĚ místa,lokality, klepnout na odkaz VLASTNÍ BODY. Klepnout na místo vady v ploše mapy (objeví se tam ikonka),  vpravo zobrazené souřadnice zkopírovat  a vložit do okénka formuláře podnětu.  Souřadnice zpřesňují popis místa vady v odstavci č.2 a zajistí, že u podnětu se zobrazí mapa.

 

4) KDO MÁ ZAJISTIT REALIZACI ...........text vždy začíná názvem hlavní z kompetentních právnických osob (obec....,kraj....,vláda ). Může být doplněn jmény fyzických osob, pojmenováním jejich funkcí a politické příslušnosti, případně názvy odborů z vnitřní struktury organizace. Vždy musí být uvedena nejméně jedna elektronická adresa (mail) hlavního z kompetentních. Adresy lze kopírovat z textů starších podnětů pro shodné instituce. Starší podněty hledat pomocí třídičky http://www.podnety.cz/vyhledat-podnety

5) CO JE NUTNÉ UDĚLAT.......je třeba ctít definici podnětu -http://podnety.cz/podnet-cislo-20100805175814. Text začíná větou příkazovou a slovy: zajistit, upravit, doplnit, informovat, odstranit.... Je vhodné uvést PROČ je to třeba, případně JAK postupovat. Lze uvádět internetové adresy zdrojů souvisejících informací, důkazů, atd. Realizaci podnětu urychlí jednoduchý výpočet možných přínosů v Kč.

 

6) PODPIS........podnět může být anonymní. Pokud je autor ochoten při realizaci podnětu spolupracovat, měl by kontaktní adresu uvést. Prozatím nelze třídit podněty podle autorů. I to je však je možné - pokud se autor podepíše pod text v odstavci č. 5 a hledá v něm své jméno nebo značku.7) VÝSTIŽNÁ FOTOGRAFIE......má být ve formátu jpg.  Lze přikládat i  dokumenty, včetně formátu PDF.

 

Další postup snad nápovědu nepotřebuje:-)

 

 

 

 

 

 

2) Nápověda k vyhledávač (filtru) podnětů se připravuje.

 

 

3) Nápověda k formuláři HLÁŠENÍ O ÚROVNI RALIZACE PODNĚTU se připravuje.

 

4) .......

Přílohy: