VZOR ŘÁDNÉHO PODÁNÍ PODNĚTU

Souvisí s podnětem číslo 20050410073007


Trpíte pocitem, že po volbách se z Vás stává bezprávný „daňový poplatník" ? Chcete to změnit?

Obce a kraje např. ze zákona musí vyřizovat podněty svých občanů .

Níže je vzor podání aktuálně reálného podnětu mailem. Můžete si ho okopírovat a poslat. Do "šablony" lze vepsat text libovolného podnětu, který se Vám líbí.

 

 

KOMU:

posta@mu.ckrumlov.cz

 

 

KOPIE:

podnety@podnety.cz

 

PŘEDMĚT:

podnět městu Český Krumlov - podání podle zákona č. 128/2000 Sb o obcích. Moje značka: www.podnety.cz/podnet-cislo-20101010101010.

 

 

TEXT PODÁNÍ

Zajistit naprosto transparentní rozhodování a otevřenost radnice a to tak, aby se informovaní občané mohli na správě města podílet průběžně.

Zejména je třeba:

- Nebát se otevřené spolupráce s občany.
- Nebát se spolupráce s odborníky mimo stranické struktury.
- Zajistit dostupnost všech informací, usnadnit zapojování občanů města do rozhodování.
- Návrhy usnesení i důvodové zprávy zveřejňovat nejméně týden před jednáním zastupitelstva.
- Názory veřejnosti zjišťovat už ve fázi projektového záměru.
- Průběžně zveřejňovat všechny změny finančního rozpočtu.
- Lépe využívat intelektuální potenciál místních lidí.

- Podporovat výchovu mládeže k dodržování zásad dobrých mravů.
- Zvýšit internetovou gramotnost seniorů.
- Zlepšit dostupnost rychlého internetu pro každou domácnost ve městě.

 

Podrobnosti k tomuto podání jsou „vyvěšeny" na adrese: www.podnety.cz/podnet-cislo-20101010101010

Uvítám, když mi zprávu o vyřízení podnětu zašlete mailem nebo prostřednictvím formuláře,na který vede odkaz z posledního řádku uvedeného podnětu . Listovní zásilky jsou příliš drahé.

Jméno a příjmení: .......... 
Bydliště: ......................... 
Elektronická adresa:.........

Přílohy: