O neúspěšné nominaci

Souvisí s podnětem číslo 20070920090000

Občanské sdružení PODNĚTY.CZ  reagovalo na fakt, že významní představitelé  Českého Krumlova ignorují podněty občanů,  pokud jsou  „pouze“ vyvěšeny na  internetu a nominovalo město do soutěže o cenu  „ZAVŘENO“,  kterou málo vstřícným jednotlivcům a institucím veřejné  správy  uděluje  sdružení PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST.  Pořadatelé  návrh do soutěže nezařadili.  Ze zdůvodnění vyplývá, že komunální politici nemusí plnit předvolební sliby a podněty vyvěšené pouze na „soukromém“ webovém portálu ignorovat mohou.

Níže je podstatná část textu nominace.

 Starosta města Č.Krumlov (Ing. Luboš Jedlička - ODS)  dne 20.9.2007 prohlásil, že  mezi své hlavní priority zařadí problematiku efektivní komunikace s obyvateli a hosty města. Slíbil, že spoluobčanům doporučí, aby pro neformální komunikaci s představiteli a úředníky města  využívali i formulář http://podnety.cz/formular-podnetu  .  Slíbil, že podpoří realizaci projektu www.podnety.cz . 

Přibližně totéž prohlásili a slíbili i další představitelé města, zejména místostarostka Ing. Jitka Zikmundová. Četné urgence splnění slibů však celé volební období všichni v podstatě ignorovali.

Pro efektivní komunikaci s občany téměř nic neudělali ani ostatní zastupitelé - s výjimkou radního A.Prince, který občas reaguje v  diskusi na portálu www.demokracie.krumlov.cz . 

Podrobnosti: 

http://podnety.cz/podnet-cislo-20061013000000    - předvolební sliby a vyjádření lídrů politických stran. 

http://podnety.cz/podnet-cislo-20070920090000    - slib starosty a průběh jeho "realizace". 

http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-24-dopis-mistostarostce.html   - nulový výsledek tříleté práce anonymního "týmu odborníků"? 

http://podnety.cz/podnet-cislo-20100829132400    - aktuální reakce občana  J.S. na nedobrý stav.

Přílohy: