DIALOG S MÍSTOSTAROSTKOU VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

Souvisí s podnětem číslo 20100531184303

Ing. Štefan Haviar, vedoucí územní jednotky o.s.PODNĚTY.CZ ve Zlínském kraji nabídl Městu Valašské Meziříčí možnost využívání Národní databáze občanských podnětů. Místostarostka Mgr. Dagmar Lacinová slíbila, že nabídku představitelé města prodiskutují

Odkazy vložil Arbed.

 

31.5.2010 napsal Ing. Štefan Haviar

Dobrý den, 
vážený pane starosto a místostarostko, dnes ráno jsem ve vysílání brněnského studia Českého rozhlasu zaznamenal zprávu o tom, že jste se jako město zapojili do celostátní soutěže "Zdravé město"
Vzhledem k tomu, že město Valašské Meziříčí a jeho samosprávu vnímám z průběžných zpravodajských relací regionálních médií jako město s dobrou pověstí, využívám této příležitosti z pověření o.s.PODNĚTY.CZ, nabídnout Vám k aplikaci projekt na stránkách www.podnety.cz, který je realizován již v celé ČR. V naší Národní databázi občanských podnětů (NDOP) máme registrováno již více jak 3000 podnětů. Podněty lze využívat k aktivizaci občanů při zlepšování prostředí a nápravě závad a nedostatků v celém městě.
Je to obdobný projekt jaký využívá město Vsetín pod názvem "Nešvary". Náš projekt je sofistikovanější a má širší uplatnění. Doporučujeme proto, abyste se s ním seznámili na uvedených webových stránkách a posoudili možnost jeho aplikace na Vaše podmínky zejména v souvislosti s přihláškou do uvedené soutěže.
Pokud Vás projekt osloví, jsem ochoten poskytnout Vám osobně informace a metodickou pomoc při jeho zavádění u Vás. Projekt lze využívat zdarma a bude záležet jen na Vás zda nás později podpoříte i finančně.

 

1.6.2010 napsala místostarostka Valašského Meziříčí Mgr. Dagmar Lacinová

Dobrý den, pane Haviare,
Těší nás, že vnímáte naše město jako město s dobrou pověstí. 
V tomto volebním období jsme společně zpracovali projekt VIZE 2025, což je v podstatě strategický plán rozvoje města. Zdůrazňuji, že jsme jej zpracovali a nenechali si zpracovat externí firmou. Naším mottem bylo: "Krásné město plné spokojených lidí".
Do práce bylo zapojeno vedení radnice, zastupitelé, členové výborů zastupitelstva města i odborná veřejnost. Výstupem je tedy strategický dokument, každoroční akční plán a také je nastavena jakási komunikační platforma s veřejností, kterou jsme nazvali Fórum 2025. 
Dalším komunikačním kanálem je diskusní fórum Zpravodaj Live na stránkách města http://www.valasskemezirici.cz, který je však veden spíše v konfrontační rovině. 
Vaše nabídka je jistě zajímavá, osobně znám i projekt města Vsetín "Nešvary". Určitě by prospěl k tomu, aby se občané více zajímali o dění kolem sebe. Vaši nabídku prodiskutujeme a v případě našeho zájmu se s vámi spojíme. 

Přílohy: