JAK PODAT PODNĚT K NÁPRAVĚ STAVU

Souvisí s podnětem číslo 20100307174007

Trpíte pocitem, že po volbách se z Vás stává bezprávný „daňový poplatník" ? Chcete to změnit?

Obce a kraje např. ze zákona musí vyřizovat podněty svých občanů .

Níže je návod k podání aktuálně reálného podnětu mailem. 

 

 

KOMU:  

posta@kraj-jihocesky.cz

 

 

KOPIE:

hejtman@kraj-jihocesky.cz,  podnety@podnety.cz

 

PŘEDMĚT:

 podnět Jihočeskému kraji - podání podle zákona č. 129/2000 Sb o krajích .  Moje značka: http://podnety.cz/podnet-cislo-20100307174007 . (Kopie krajské radě, kompetentním úředníkům a o.s.PODNĚTY.CZ)

 

 

TEXT PODÁNÍ

 

Nepovolit změnu způsobu využití pozemku č. 1051/1 (orná půda) v katastrálním území Frymburk.


V České republice ubývá orná půda rychlostí 4,5 tis. hektarů ročně. 
Na uvedeném pozemku, podél lesa "Tokaniště", chce někdo postavit 10 ha fotovoltaickou elektrárnu.


Autor podnětu se domnívá, že krajinný ráz Lipenské oblasti by měl Krajský úřad chránit se stejnou intenzitou, s jakou chrání Jihočeský region (organizací petice) před budováním úložiště jaderného odpadu.

 

Tento podnět je „vyvěšen“ na adrese:  http://podnety.cz/podnet-cislo-20100307174007   Podrobnosti a posudky jsou na adrese:  http://podnety.cz/podnet-cislo-20100203000000

 

S pozdravem

(Jméno a bydliště autora podání)

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

 

 

 

Přílohy: