KOLÉBKA NDOP

Souvisí s podnětem číslo 20100206211807

Internetová národní databáze občanských podnětů  (www.podnety.cz)  je „vnučkou“ nařízení, kterým jsem (v roce 1968)  skupině důstojníků - techniků jednoho motostřeleckého pluku -  „zakázal“  užívat poznámkové bloky.

Místo nich dostali papírové štítky s okrajovou perforací, tužku  a na jednom ze štítků  text legendy (šablony) k  očíslovaným otvorům.  

Podle ní, tečkami  u očíslovaných otvorů se snažili vyjádřit  KDE,  KDO a Co by měl udělat, aby zítra bylo lépe než dnes. Povinně takto „úkolovali“  i sami sebe.

Zřídili jsme  „poštovní“ schránku pro sběr „vyplněných“  štítků, a  těm kdosi (směrem k okraji) občas  prostříhal  označené otvory.

 

V pravé poledne bývalo krátké shromáždění. Týkalo se hlavně  funkcionářů  odpovědných za stav techniky.

Chodil  jsem na ně o 10 minut dříve. Pomocí pletací jehlice (štítky s postřiženými otvory se na ní neudržely)   jsem svazek štítků roztřídil. Převážně  podle  kompetencí . Příslušné hromádky pak u svých židlí na stole našli jednotliví  technici praporů, velitel opravny, atd.

Svůj svazek jsem měl samozřejmě i já  a bývaly to  zvláštní schůzky. Nikdo nehovořil. Každý se si rychle (pomocí vlastní jehlice) oddělil „zrno od plev“a občas pořídil kopie „důležitých“ návrhů.  Na některé označil úroveň realizace (opět tečkami tužkou u příslušných otvorů)  a bylo-li  třeba, cosi na zadní stranu připsal. 

Pak byla krátká pauza na připomínky, definoval jsem hlavní úkol dne, týdne ....a rozchod.  A bylo dalších 24 hodin co dělat:-)

 

Důsledky?

Každý, kdo znal text legendy, mohl si  během několika vteřin zjistit, kolik je  např. aktuálně    nepojízdných tanků, transportérů či aut dle typů -  s vazbou na  charakter poruchy a jednotku, které technika patřila.  Důstojník pro  zásobování věděl, kdo  a jaké náhradní díly právě potřebuje, důstojník pro výcvik  řidičů  z archivu děrnoštítkové databáze  poznal, u které jednotky se technika ničí víc než jinde - prostě  paráda! 

 

Metoda se osvědčila i pro anonymní ankety. Bylo docela napínavé  čekat, jak dopadne,  když na jednom ze shromáždění byla vyvěšena její legenda a  okamžitě po sesbírání štítků anketu jeden z nás  přede všemi vyhodnotil. Ptal jsem se, zda „podnik“ řídím  dobře, spíš hůře anebo špatně, a proč.  Výsledek mne docela potěšil.Ukázal však  i slabiny mých metod řízení , chování , znalostí, atd.

 

K útvarům často chodili  kontroloři. Zpravidla z velitelství divize, bez ohlášení a kontrolovali  kde co.  U nás však měli smůlu.  Sotva kdy našli vadu, která  už nebyla evidována. V podstatě  bylo možné udělat zápis  o  stavu techniky, úrovni výcviku a kázně okamžitě - v mé kanceláři. Stačilo přinést děrné štítky.  

Přínosy? 

Během půl roku se sotva vyhovující stav techniky změnil na výtečný a to platilo i pro mezilidské vztahy.

 

Smůlu však měl náš  projekt. Přestože obstál před  oponentní komisí odborníků z vysokých škol, výzkumných ústavů a ministerstev a byl v poloprovozu vyzkoušen píseckou tankovou divizí  -  zardousila ho sovětská okupace. Lépe řečeno - následná česká  „normalizace“ přidusila autora projektu.  Dostal jsem „padáka“  a   nebyl zlatý.  Buď jsem to  s baťovským pojetím účasti  „mistrů“ a "dělníků" na řízení podniku přehnal, nebo se  nadřízení a vysocí  političtí funkcionáři báli, že by v systému neobstáli.

Projekt byl „demobilizován“ a  dnes funguje na internetu - adresa:  www.podnety.cz.  A jak se zdá, „nadřízení“ a vysocí političtí funkcionáři se ho stále bojí.  Čekám, kdy dostanu padáka :-)

Přílohy: