VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BLEŠÍ TRH

Souvisí s podnětem číslo 20080103135517

Motto:Je tolik skutků a stisků dlaní v našem kraji, které stojí za připomenutí . . .

 

V Českém Krumlově žije mnoho skvělých žen. Jednu z nich dlouho trápilo, že v zimě jsou prostory Travellers´ hostelu nevyužité a pak dostala nápad. Prý nepůvodní. Už kdosi před ní realizoval podobný v Praze. (Díky za skromnost, paní Blanko!)
Majitel firmy Petr Jelínek souhlasil a tak se jeho manažerka Blanka Kolková, spolu se správcem hostelu Ivanem Horváthem, vrhli do byrokratického pekla. To aby akci zlegalizovali. Pomáhal veškerý stálý i sezónní personál, takže ochotných a pracovitých rukou bylo dostatek. Záštitu poskytl a propagaci zajišťoval ředitel městského divadla pan Jan Vozábal a dostatek bylo i lidí, kteří darovali do prodeje věci a věcičky z půd , sklepů a komor. Zdarma zde účinkovaly hudební skupiny El Tenere, Krumlov classic guitar duo, Dark Blue Elephants, Zenabo a Vánoční Travellers´band.
Vánoční atmosféru vytvářely děti z Dětského domova v Horní Plané, pod vedením vychovatelky Gabriely Maliňákové. Většina z nich a jejich „strýcové" a „tety" vyráběli přáníčka a drobné dárky. Své hudební nadání zde prezentovali děvčata a chlapci z tamní LŠU. Děti se dokonce podílely i na organizaci akce.
Návštěvníci pak pilně nakupovali a nebyli lakomí.
Všem patří upřímné poděkování
Akce měla na místní poměry skvělý úspěch. Dětský domov v Horní Plané z ní získal 46 tis. Kč.
Finanční dar bude čerpán rodinnými skupinami při výletech, rekreačních pobytech , při sportovních a kulturních aktivitách.
Zástupkyně ředitele DD paní Irena Bumbová ocenila nejenom význam materiální, ale i to, že děti měly možnost vychutnat si novou podobu vánoční atmosféry , poznat jiné prostředí a dobré lidi.
Pro všechny zúčastněné byl první ročník vánočního „blešího trhu" výzvou. Už v listopadu bude další, určitě ještě úspěšnější.
A je tady únor. Když pominu, že nás kde do straší rokem s osmičkou, mně se jeho začátek zase tak špatný nezdá. Slunéčko sem tam jukne, zatřpytí se obloha a vyhlídka na Apy je přímo skvělá. Zima nás ještě asi pozlobí, ale už je tu cítit jaro. Jaký to ptáček venku si prozpěvuje? Vždyť kytky jsou ještě dobře přikryté chvojím! Však bát se nemusí. Nastane čas a dáme jim prostor a volnost. Už pokukujeme po zahrádce a ruce hladí násady rýčů, motyk . . .
Děti se těší na prázdniny a my dospělci už zase nevíme na co nejdřív. Zda ještě na lyžovačku nebo už na moře. A to je dobře. Opravdu dobře.
Kéž by rok 2008 byl mravním základem pro roky další.

 

Autor: Hana Rýdlová

Přílohy: