SETKÁNÍ AKTIVISTŮ ČESKOKRUMLOVSKÉHO OBČANSKÉHO FÓRA PO DVACETI LETECH

Souvisí s podnětem číslo 20091009101407

Z 18 mailem pozvaných a cca 50 tiskem a jinak oslovených se na setkání dostavilo pouze 5 ob ano. Diskutovali zejména: o kvalitách sou asného zastupitelstva, o zposobu Yízení MÚ a o problematice vyu~ívání kapacit neziskových organizací.

 

Na fotografii zleva: Marie Mácová, Arnoat BednáY, Antonín Princ, Mojmír Benedikt, Jan Vondroua.

 

Přílohy: