Dopis starostovi městské části Brno-Bystrc

Souvisí s podnětem číslo 20091011114500

Starosta zpochybnil jednotný postup představitelů občanského sdružení, které usiluje o minimalizaci zástavby bystrckého Horního náměstí. Související korespondence je níže:

 

Starosta občanskému sdružení napsal:

 

Sdružení napsalo starostovi:

 

pan starosta MČ Brno - Bystrc

 

ing. Svatopluk Beneš
Úřad městské části Brno - Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno - Bystrc

 

V Brně dne 21.10.2009

 

Vážený pane starosto,

 

odpovídám na Vaši výzvu, se kterou jste na mne obrátil po jednání Zastupitelstva dne 14.10.2009, a na Váš dopis, datovaný 15.10. 2009 (přišlo dne 20.10. 2009).

 

Opakovaně Vám sděluji, že za občanské sdružení „Horní náměstí" pravomocně jednají tito lidé:
1/ předsedkyně ing. Anežka Jenešová, 
2/ zplnomocněný ing. Luboš Raus,
3/ zplnomocněná Mgr. Marienka Králová, PhD.,
4/zplnomocněný ing. arch. Martin Král.
Originální doklad o zplnomocnění Vám byl doručen dne 9.10.2009
Na vyžádání Vám předložím originál/ověřenou kopii tohoto dokladu.

 

Jménem sdružení a v souladu s požadavky sdružení, s jasnou vizí a konkrétním návrhem o budoucí podobě Horního náměstí na jednání Rady MČ Brno Bystrc jednal dne 23.9.2009 pan ing.arch. Martin Král. Studie, představená panem Králem je výsledkem konsenzu mezi bystrckou radnicí prosazující stavbu polyfunkčního centra firmy Outulný a skutečnou potřebou lidí, vyjádřenou peticí, anketou a dalšími aktivitami občanů Bystrce a členy a příznivci občanského sdružení „Horní náměstí".
Samozřejmě předpokladáme, že návrh občanského sdružení „Horní náměstí", doručený Vám dne 8.9.2009. na podatelnu úřadu MČ Brno-Bystrc je projednáván nebo připraven k posouzení na Stavebním úřadu MČ Brno-Bystrc, jak jste mi potvrdil po jednání Zastupitelstva dne 14.10.2009.

 

Vážený pane starosto, každý občas něco opomene, to je lidské. Snad jste zaměnil návrh změny území, které naše o.s. podalo již v květnu 2009 s vlastní studií plochy Horního náměstí ing. arch. Martina Krále. Proč však opakovaně zpochybňujete jednotný postup představitelů Občanského sdružení Horní náměstí?

 

S pozdravem

 

ing. Anežka Jenešová
předsedkyně o.s."Horní náměstí"

 

V Bystrci dne 21.10.2009

Přílohy: