CO JSME TO VLASTNĚ v r. 1989 CHTĚLI

Souvisí s podnětem číslo 20091009101407

Na str. http://www.totalita.cz jsem našel dokument: „Programové zásady Občanského fóra CO CHCEME" . V první části jeho textu jsem zkusmo nahradil zkratku KSČ písmeny VAL (čti: Vítězové A Lidovci). Jinak je vše v původním stavu. Výsledek předkládám k posouzení.

 

„Naše země se ocitla v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekonomické a politické krizi. Tato krize je svědectvím neúčinnosti dosavadního politického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř všechny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i vnější podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. Všechny tři základní moci ve státě - moc zákonodárná, výkonná, a soudní - splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny, složené téměř výhradně ze členů VAL. Tím byly rozvráceny základy právního státu. Monopol VAL na obsazování všech významných míst vytváří nespravedlivý vazalský systém, který ochromuje celou společnost. Lidé jsou tak odsouzeni k roli pouhých vykonavatelů příkazů mocných. Je jim upírána řada základních lidských, občanských a politických práv . . ." atd.

 

Co Vy na to ? Např. v souvislosti produkcí rychlokvašených "právníků" v Plzni, atd.
Bilancovat se chystají i někteří členové aktivu českokrumlovského OF, kteří se před dvaceti lety snažili cosi změnit - v průběhu stovek hodin jednání a práce v objektu prelatury.
Podrobnosti o připravovaném setkání lze získat na adrese: podnety@podnety.cz

 

Arnošt Bednář
http://www.podnety.cz
http://www.zpravodaj.podnety.cz
říjen 2009

 

Poznámka:

 

po internetu se šíří báseň:

 

KáJa Eben

 

Finančnice

 

U záložny lidé stáli,
z plna hrdla křičeli.

 


Kde jsou naše prachy, králi,
kam úspory zmizely?

 


Královy jim ruce kynou -
mlčte, dám vám svobodu!

 


Lid však kleje: piješ víno,
nás posíláš pro vodu!!!

 


Tady každá rada těžká
ve čtvrtek i v pondělí.

 


Zeptejte se Klause, Ježka,
kam se prachy poděly.

 


Král jim hází hračky z věže -
Klause, Ježka, Kohouta.

 


Všechno marno, Klaus i Ježek
bum bác letí do kouta.

 


Bude-li vám, lidi, zima,
bude-li se krátit dech,

 

chcete-li se míti prima,
čtěte si v mých dramatech.

 


Zase křičí, rudnou v líci -
čti si svoje kydy sám!

 


Že na vás, vy nezbedníci,
Koženého zavolám?

 


Pojď si pro ně, zbohatlíku,
pojď, vem si ty zlostníky!

 


A hle, kdosi bere kliku,
lodě, banky, podniky -
Jako stín se ruka plíží,
na co sáhne - otočí.

 


Z obýváků, ložnic, spíží
vybírá si obročí.

 


Již vztahuje černé ruce
po chlebě i po soli -
Sametová revoluce
dneska právě vrcholí.

 


Slyšte, první, druhá, třetí,
v poledne zvon udeří -
klika cvakla, dveře letí -
EU vchází do dveři.

 


Ve mdlobách tu národ leží,
na čele se perlí pot.

 


Pokladna je prázdná, temná -
zbudou prachy na důchod?

Přílohy: