O projektu NDOP - informace pro vysoké školy

14.10.2009
Občan a veřejná správa

 

ABSTRAKT
Nástroj pro jednoduchý dialog mezi politiky, občany a manažery veřejné správy. Projekt Národní databáze občanských podnětů (dále jen NDOP) pomáhá řízení a organizaci práce v institucích veřejné a státní správy ve prospěch občanů, při masivním využívání jejich zkušeností a postřehů.

Klíčová slova: databáze - podnět - veřejná správa - řízení - NDOP

ABSTRACT: Instrument for easy dialog between politicians, citizens and administration. Project of "National Database of Citizens Suggestions" NDCS (NDOP) help manage the operation of administration for benefit of citizens due the massive exploitations its experiences and perceptions.
Key words: database, suggestions, administration, control, NDCS (NDOP)

 

CELÝ ČLÁNEK JE V PŘÍLOZE