PODNĚT STAROSTOVI BĚCHOVIC

Souvisí s podnětem číslo 20090916151506

Občanské sdružení ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ rozhořčilo jednání Ředitelství silnic a dálnic a vyzývá proto starostu, aby městská část Běchovice zastavila veškerá jednání s touto institucí. Níže jsou podrobnosti.

 

SDRUŽENÍ PÍŠE MČ PRAHA-BĚCHOVICE

 

Městská část Praha - Běchovice
Za Poštovskou zahradou 479
190 11 Praha Běchovice
k rukám pana starosty
ing. Ondřeje Martana
a všech zastupitelů

 

V Běchovicích dne 11. září 2009

 

Věc: ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VŠECH ÚŘEDNÍCH JEDNÁNÍ S ŘSD ČR, dokud nebude zveřejněna v MF DNES omluva ŘSD či MF Dnes za zveřejnění zcela neobjektivních informací o Běchovicích a dokud nebudou zveřejněny v sobotní MF DNES (v Praze a ve Středočeském kraji) informace pravdivé.

 

Vážení,

 

tímto důrazně ŽÁDÁME, ABY MĆ PRAHA - BĚCHOVICE OKAMŽITĚ PŘERUŠILA JAKÁKOLIV ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ

 

S ŘEDITELSTVÍM SILNIC A DÁLNIC ČR, neboť se z našeho hlediska jedná o zcela nedůvěryhodnou organizaci, jež proti běchovickým občanům spustila DESINFORMAČNÍ KAMPAŇ, prostřednictvím článku Mladé fronty Dnes ze dne 5. 9. 2009.

 

Název článku: „TRAUMA" OKRUHU I U BĚCHOVIC, autor Petr Švec.

 

Informace pro článek za ŘSD předávala MARTINA VÁPENÍKOVÁ.

 

Článek naprosto hrubým způsobem zkresluje současnou situaci v Běchovicích - týkající se plánované výstavby východní části Silničního okruhu kolem Prahy (stavby SOKP 511 Běchovice - dálnice D1).

 

Mnozí občané Běchovic (přibližně 160) se v lednu 2009 ŘÁDNĚ A ZCELA PO PRÁVU odvolali proti nespravedlivému a nezákonnému územnímu rozhodnutí Magistrátu ze dne

 

8. 12. 2008,

 

jímž měl být na Běchovice II navždy uvalen nezákonný nadlimitní hluk a k tomu navíc stavební uzávěra na stavby bytové, školské a zdravotnické.
Článek MF Dnes (vzniklý na základě informací z ŘSD) udělal z těchto občanů
majitele polí poblíž plánované dálnice, kteří se třesou na to, aby ze svých polí mohli nadělat stavební pozemky a pak na nich stavět a proto nesouhlasí s výstavbou SOKP 511, neboť jim hrozí, že poblíž dálnice jim jejich stavby nepovolí hygienik!
Dále článek obsahoval nářky ŘSD, jak tím tito občané vážně brzdí převelice důležitou součást okruhu a jak právě díky nim nebude moci okruh pokračovat a díky tomu budou trpět přetíženou dopravou občané Prahy i mnoha obcí ve Středočeském kraji.

 

Článek byl uveřejněn v pražském a současně středočeském sobotním vydání MF Dnes
a je zcela evidentní, že jeho cílem je obrátit veřejné mínění mnoha obyvatel Prahy a okolí proti občanům z Běchovic.

 

Zároveň je článkem i vyvíjen tlak na Ministerstvo pro místní rozvoj (a na Ministerstvo zdravotnictví), aby o běchovických odvoláních rozhodli co nejrychleji, a to tak, aby to vyhovovalo ŘSD.

 

Článek je zcela neobjektivní, jak pokud jde o naše běchovická odvolání, tak pokud jde o důvody pozdržení práce MMR ČR.

 

Žádáme, aby MČ Praha - Běchovice důsledně žádala po ŘSD a po MF Dnes VEŘEJNOU OMLUVU za tuto desinformační kampaň.
ŽÁDÁME, ABY OMLUVA A OBJEKTIVNÍ ČLÁNEK o běchovických odvoláních - ABY OBOJE BYLO UVEŘEJNĚNO rovněž V SOBOTNÍ MF DNES, a to V PRAŽSKÉM A STŘEDOČESKÉM VYDÁNÍ.
ŘSD ČR má jistě své možnosti, jak objektivní článek prosadit, když je v jeho silách prosadit do sobotních novin výše uvedené desinformace.

 

Dokud věc nebude takto vyřešena, žádáme tímto své volené představitele,
aby naše MČ Praha -Běchovice přerušila jakákoliv jednání s ŘSD, a to ať už se to týká jakýchkoliv staveb.

 

ŘSD totiž právě ztratilo v očích mnoha běchovických občanů i zbytky své důvěryhodnosti.

 

S pozdravem

 

Božena Balíková
předsedkyně OS ZŽP

 

JUDr. Petra Šubrtová
člen OS ZŽP

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

SHORA UVEDENÝ PODNĚT BYL INSPIROVÁN ČLÁNKEM:

 

Elektronický archiv Mladé Fronty DNES spravovaný společností NEWTON Media, a.s.


http://mfdnes.newtonit.cz

 

Datum: 05.09.2009
Autor: PETR ŠVEC
Zdroj: Mladá fronta DNES
Strana: 03
Rubrika: Praha

 

„Trauma" okruhu i u Běchovic

 

ZPOŽDĚNÍ NA STAVBĚ DÁLNICE Pražané se těšili na dubnové otevření dálničního obchvatu Prahy mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí. Jenže otevření se odkládá minimálně do léta. Potíže jsou i v dalším úseku mezi D1 a Běchovicemi. Tam se mělo již letos začít stavět. Nezačne.

 

Běchovice - Přestože se zdá, že stavbaři nestihnou dokončit jižní část dálničního obchvatu kolem Prahy včas, Pražané mají alespoň jistotu, že se jí v dohledné době dočkají.
To se u navazujícího úseku mezi Průhonicemi a Běchovicemi říci nedá. A to přesto, že i zde chtělo Ředitelství silnic a dálnic začít stavět ještě letos. Jenže přípravy se zadrhly. Ředitelství přiznává, že až bude příští rok otevřen zmiňovaný úsek mezi Průhonicemi a Slivencem, bude tato část dálnice chybět a auta zahltí okolní okresky.
„Jedná se skutečně o dopravně velmi významnou stavbu obchvatu, která bude určitě po zprovoznění propojení D1 a D5 velmi chybět," říká za ředitelství Martina Vápeníková. Kdyby šlo vše bez problémů, za tři čtyři roky by mohli motoristé jet po dálnici obloukem kolem metropole od Ruzyně až k Černému Mostu. Kde to tedy vázne?

 

Stavba se nelíbí sousedům a hrozí zásek jako v Suchdole

 

„Stále jsme nuceni čekat na vyjádření ministerstva pro místní rozvoj k územnímu rozhodnutí a bohužel v této věci se z jejich strany už delší dobu nic neděje," krčí rameny Vápeníková. Bez územního rozhodnutí nemůže ředitelství začít skupovat potřebné pozemky, natožpak začít stavět. Přitom jen výkupy obvykle zaberou nejméně rok.
„Kompletní spis týkající se tohoto úseku Pražského okruhu jsme dostali teprve 15. července. Nyní se jím zabývá ministerstvo zdravotnictví," hájil resort jeho mluvčí Martin Ayrer.
Důvodem přehazování dokumentů mezi ministerstvy je dle informací MF DNES hromadná stížnost zhruba 150 vlastníků pozemků, kolem nichž má dálnice vést.
Dnes jde zejména o ornou půdu, ale v budoucnu by se mohla změnit ve stavební parcely. A majitelé se obávají hrozby, že by jim v budoucnu kvůli dálnici nemuseli hygienici povolit stavět na jejich parcelách. Ani ne tak domy, ale příjezdové cesty. „Mezi Průhonicemi a Běchovicemi jsme chtěli začít stavět už letos. Tam to ještě loni vypadalo dobře, ale najednou se to zkomplikovalo," lituje Vápeníková.
Zelenou mohou dát dálnici hygienici oslovení ministerstvem zdravotnictví. Není však vyloučeno, že se vlastníci opět odvolají.

 

Peklo na silnici číslo 101

 

Ředitelství silnic a dálnic se obává, že se z tohoto úseku stane stejné „trauma" jako se severním úsekem u Suchdola, se kterým se jim už léta nedaří pohnout ani o centimetr.
Chybějící dálnice mezi Průhonicemi a Běchovicemi nepotěší zejména obyvatele středočeských obcí mezi Říčany a mladoboleslavskou dálnicí, přes něž prochází okresní silnice číslo 101. Ta na dokončený úsek navazuje a již dnes je přetížená auty i kamiony a dá se očekávat, že se po dokončení jižní části okruhu příští rok situace ještě zhorší.
„Kamionová doprava ztěžuje cestování ostatním autům. Obtěžuje nás hlukem, emisemi, otřesy domů, ohrožuje běžný život lidí," stěžuje si Jaroslav Skalník ze Sluštic, jedné z nešťastných obcí.

 

* (Ne)šťastná objížďka CHYBĚJÍCÍ DÁLNICE ZATÍŽÍ OKRESNÍ SILNICI 101 Kudy vede Středočeským krajem kolem Prahy, pěti okresy a 37 obcemi Které dopravní tahy kříží D1, I/2, I/12, D11, R10, I/9, D8, R7, R6, D5, R4 Historie Silnice byla vyznačena jako přirozený obchvat Prahy, který mohl stačit v dobách, kdy jezdilo po silnicích málo aut. Silnice vede středem obcí, jsou na ní prudké zatáčky a je na mnoha místech užší než 6 metrů. Protijedoucí kamiony mají problém se vyhnout.

 

* Pražský okruh
úsek mezi D1 a Slivencem

 

TECHNICKÉ ÚDAJE Délka 23,1 km Zprovoznění jaro/léto 2010 Cena 21,5 mld. Kč POPIS STAVBY Jižní část okruhu spojí Pražský okruh u Slivence a D1 Po dokončení propojí tato dálnice silnice D1, R4, D5, R6, R7 Součástí stavby jsou dva tunely a dva dlouhé mosty Most přes údolí Berounky je dlouhý 2 030 metrů Most přechází přes dvě železniční tratě, dvě řeky a jednu dálnici Most má 37 polí a nejvyšší pilíř je vysoký 40 metrů Most přes Slavičí údolí je dlouhý 420 metrů a vysoký 65 metrů Stavba složitého úseku Lahovice - Slivenec stojí 8,9 miliardy korun Na provoz v tomto 6 km dlouhém úseku bude dohlížet 109 kamer KDE DÍKY STAVBĚ UBUDE AUT Nová dálnice propojí brněnskou s plzeňskou dálnicí. Ty jsou dvěma nejzatíženějšími autostrádami v Česku. Auta jedoucí z Brna, Plzně, ale i do Strakonic, Karlových Varů či Chomutova, již nebudou muset projíždět přes vnitřní Prahu.
Strakonická (Lahovičky) 54 tis. K Barrandovu (Holyně) 45 tis. Jižní spojka (Braník) 105 tis. Jižní spojka (Roztyly) 130 tis. Dálnice D1 (Chodov) 113 tis.

 

Poznámka: Současný počet za jeden den

 

AUT NA HRANICÍCH PRAHY Na silnicích napojujících se na tento úsek okruhu denně Dálnice D1 (Průhonice) 98 tis. Štechovická silnice 25 tis. Strakonická (Cukrák) 24 tis. Plzeňská dálnice 51 tis. Pražský okruh (Třebonice) 52 tis.

 

* Všechny úseky
Běchovice - dálnice D1
Uvedení do provozu 2013?
Délka 12,6 km
Cena (odhad) 9,3 mld. Kč
dálnice D1 - Jesenice
Uvedení do provozu 2010
Délka 8,8 km
Cena 5,5 mld. Kč
Jesenice - Lahovice
Uvedení do provozu 2010
Délka 8,3 km
Cena 7 mld. Kč
Lahovice - Slivenec
Uvedení do provozu 2010
Délka 6 km
Cena 9 mld. Kč
Slivenec - Třebonice
Uvedení do provozu 1984
Délka 7,2 km
Třebonice - Řepy
Uvedení do provozu 2000
Délka 3,3 km
Řepy - Ruzyně
Uvedení do provozu 2001
Délka 2,5 km
Ruzyně - Suchdol
Uvedení do provozu 2016?
Délka 9,4 km
Cena (odhad) 17,2 mld. Kč
Suchdol - Březiněves
Uvedení do provozu 2013?
Délka 6,7 km
Cena (odhad) 11,1 mld. Kč
Březiněves - Satalice
Uvedení do provozu 2015?
Délka 13,7 km
Cena (odhad) 11,4 mld. Kč
Satalice - Běchovice
Uvedení do provozu 1984-93
Délka 3,2 km

 

Foto popis| HOTOVO. Ve čtvrtek stavbaři dokončili dálniční most přes údolí Berounky. Zatímco v této části stavby jde práce dělníkům od ruky, u Průhonic stavba vázne.
Foto autor| FOTO: ŘSD

 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha

Přílohy: