PETICE - ZA ZELENĚJŠÍ BĚCHOVICE

Souvisí s podnětem číslo 20090831002242

Skupina občanů MČ Praha Běchovice žádá své zastupitele o "zelenější" územní plán. Jejich iniciativu může podpořit každý občan tak, že si stáhne, vytiskne a podepíše petiční arch a předá ho na jedné z pěti adres.

 

Petiční arch je v PŘÍLOZE nebo na adrese http://www.osbechovice.ic.cz/index.php?s=Ke-stazeni

 

PODEPSANÉ ARCHY LZE ODEVZDAT :
1) na poště v Běchovicích I,
2) v restauraci ve sportovním areálu Na Korunce v Běchovicích, II
3) p. Boženě Balíkové, U Vrby 46, Běchovice I,
4) nebo p. Petře Šubrtové, Na Korunce 324, Běchovice II,
5) nebo do schránky občanského sdružení - na plotě domu p. Dany Novotné, K železnici 335, Běchovice II.

-------------------------TEXT PETICE ----------------------

 

My, níže podepsaní občané žádáme,

 

1) aby byl všem občanům Běchovic neprodleně představen (= vhodně zveřejněn k nahlížení
a k připomínkování) návrh nového územního plánu pro MČ Běchovice a aby nad ním byla vyvolána veřejná diskuze občanů.

 

Dále žádáme

 

2) NESTAVĚT - v centru Běchovic I - JIŽ DALŠÍ VYSOKÉ BYTOVÉ DOMY

 

3) ÚZEMÍ - mezi právě dostavovanými domy (Centrem I) a Běchovickým potokem (a tratí) - VYUŽÍT JAKO PARK.

 

Další vysoké bytové domy v centru obce by snížily kulturu bydlení jak stávajícím, tak nově příchozím obyvatelům Běchovic.
Všichni víme, že zeleně v Praze ubývá, a tak právě takto exponované místo, ohrožené ze všech stran, je potřeba zachovat nezastavěné a v blízkosti Běchovického potoka vytvořit oázu zeleně, pěknou na pohled a stvořenou pro procházky místních občanů.

 

Dovolte naši radní, abychom mohli svobodně mluvit do toho, jaká bude architektonická skladba našeho okolí - našich Běchovic.

 

Nedovolte nepromyšlený stavební rozvoj MČ, nedovolte, aby ekonomické zájmy vítězily nad zájmem o malebné a zdravější centrum obce.

 

Žádáme pana starostu Ing. Ondřeje Martana a naše zastupitele, aby tuto petici přijali a aby jí vyhověli - v zájmu nás občanů, v zájmu zdravějšího životního prostředí v Běchovicích.

 

Petici sestavila Božena Balíková (z OS Zdravé životní prostředí), bytem U Vrby 46, 190 11 Praha - Běchovice.

------------------------------------------------------------

 

(ÚPLNÝ PETIČNÍ ARCH JE V PŘÍLOZE)