V DŮCHODU ZA 25

Souvisí s podnětem číslo 20050122103507

Začnu u prarodičů - narozených před rokem 1990. Většina z nich cosi užitečného vyráběla a mívali 5 i více dětí. Děťátka tvrdě makala - od patnácti. Jejich tátové a mámy často neměli státní důchod. Takové museli živit jejich synové a dcery. U společného stolu se o bochník chleba dělívaly 3 generace.

 

Pak byly v módě pouze 3 děti, později 2 a začali se množit „úředníci". V praxi ale měl popisovaný stav ještě před dvaceti lety podobu relativně vysokého důchodu - 70 až 90% průměrné mzdy. A k tomu dost výhod, např. 50% slevy - pro důchodce, studenty i pro vojáky.

 

Přichází éra jedináčků. Musí mít diplomy, proto do pětadvaceti nepracují - studují. Aby si mohli „užívat" zakládají rodiny až po třicítce, prvovýrobě se vyhýbají a bezděčně tím tlačí důchody prarodičů až na 40%.

 

Dnes (naštěstí) těžíme z poměrně vysoké produktivity práce a z mezinárodních spekulací. Přestože současní senioři měli v průměru pouze 2 děti i těch 40% jim na jídlo, oděv a teplo obvykle stačí. Oproti prarodičům se vlastně utápí v materiálním blahobytu. Skoro každá dvojice staroušků má auto a mnozí chatu. Psychicky je to, prozatím, k vydržení.

 

Nevidím důvod k tvrzení, že dnešní evropská mládež dopadne hůře. Měla by se však připravit na stav, kdy, jako senioři, budou mít (od svých jedináčků) důchod v hodnotě sotva čtvrtiny jejich průměrné mzdy - což by jim ale mohlo stačit, pokud dnes poctivě pečují o další růst produktivity užitečné práce a nesnaží se všichni jen „úřadovat". V roce 2050 nebudou (průměrní) senioři umírat hladem či zimou. Nevím jen, zda oněch 25% bude (psychicky) k vydržení.

 

Co s tím? Musíme včas nějak zařídit, aby nám trvale otročili Asiaté či Afričané a rekvírovat jejich surovinové zdroje. Pokud se tohle nepodaří, pak má naše vysokoškolsky vzdělaná, ale poctivého hnoje a většího počtu potomků se štítící mládež smůlu. Peněžní úspory na stáří jsou vysoce risikové. Pravidelně je likvidují „finanční krize". A je tu ještě jedna potíž. Za cca 50 let prý budou všechny ženy v Evropě povinně nosit burky.

 

Arnošt Bednář
http://www.podnety.cz
http://www.zpravodaj.podnety.cz

Přílohy: