EUROBYROKRACIE V PRAXI

Souvisí s podnětem číslo 20090512161046

12.5.2009 upozornil A.Bednář EP na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20090512161046

 

(formulář https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/citizensMail/secured/cmRequest.do?cmLanguage=cs)

 

7.7.2009 na upozornění reagoval Jean-Louis COUGNON - Vedoucí oddělení Generálního ředitelství pro komunikaci, Oddělení Korespondence s občany Evropského parlamentu - Website: www.europarl.europa.eu.

 

A(2009) 11926

 

KN/JLC/ssk

 

Vážený pane Bednáři,

 

děkujeme Vám za Váš e-mail z 13. května 2009 a za zájem o činnost Evropského parlamentu.
Dovolte mi, abych Vám poskytl následující informace.

 

Co se týče nepostačující legislativy, chtěl bych Vás upozornit, že případné iniciování legislativy Evropské unie nespadá do pravomocí Evropského parlamentu.
Parlament může pouze žádat Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrhy. Máte-li nějaký návrh, doporučuji Vám obrátit se buď na jednotlivé poslance Evropského parlamentu, jejichž seznam naleznete na adrese: http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder.do?language=CS(podle abecedy) nebo zde: http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry.do?language=CS(podle zemí a politických skupin),
nebo na politické skupiny v Evropském parlamentu. Jejich seznam naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/groups/default_cs.htm.
Poslanci Evropského parlamentu mohou také Komisi interpelovat, tj. klást jí otázky ohledně plánů Komise ve Vámi zmíněné oblasti. Co se týče této možnosti, obraťte se prosím na jednotlivé Vámi vybrané poslance Evropského parlamentu.

 

Máte-li nějaký konkrétní návrh, který se týká záležitosti spadající do oblastí činnosti Evropské unie, můžete Evropskému parlamentu také zaslat petici. Na základě článku 194 Smlouvy o Evropských společenstvích může Evropskému parlamentu předložit petici každý občan Evropské unie nebo osoba, která má bydliště v jednom z členských států, samostatně nebo společně s jinými osobami. Petice se musí týkat věci, která spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se podavatele přímo dotýká. Petiční právo zaručené Smlouvou může uplatnit rovněž jakákoli společnost, organizace nebo sdružení se sídlem v Evropské unii. Petice může mít formu stížnosti nebo žádosti a může se týkat otázek veřejného nebo soukromého zájmu. Petice může být individuální žádostí, stížností či připomínkou k uplatňování právních předpisů EU nebo apelem na Evropský parlament, aby se vyjádřil k určité záležitosti. Tyto petice umožňují Evropskému parlamentu upozorňovat na případy porušování práv evropských občanů ze strany členských států, místních úřadů nebo jiných institucí.
Více informací týkajících se postupu při podávání peticí naleznete zde:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=6F7B69486D6AC3E82194CB56E3749261.node2?id=49&language=CS

 

Závěrem mi dovolte, abych Vás informoval, že legislativní a pracovní program Komise na rok 2009 naleznete zde: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/clwp2009_cs.pdf.
Doufám, že Vám výše uvedené informace pomohou ve Vaší další činnosti.

 

S pozdravem

 

Jean-Louis COUGNON

 

7.7.2009 18:36:26 napsal A. Bednář panu Jean-Louis COUGNONovi

 

Vážený pane,

 

děkuji za informaci. Bylo by ovšem mnohem efektivnější, pokud by „Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení Korespondence s občany" nezatěžovalo občany popisováním správných postupů a předalo podnět k nápravě stavu kompetentní euroinstituci či kompetentním jednotlivcům přímo. Poznamenávám, že jde o podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20090512161046.

 

Příjemné euroúřadování a nepříliš horké euroléto Vám přeje

 

Ing. Arnošt Bednář
předseda o.s. PODNĚTY.CZ
http://www.podnety.cz
http://www.zpravodaj.podnety.cz

Přílohy: