DOPIS MÍSTOSTAROSTCE

Souvisí s podnětem číslo 20070920090000

Ing. Jitka Zikmundová , místostarostka Č.Krumlova, dne 5.2.2008 napsala:

 

Vážený pane Bednáři,

 

přeji Vám příjemný den. Rok je dlouhá doba, ale čas strašně utíká, pokud má člověk hodně úkolů a předsevzetí co vše chce udělat a vykonat, to je moje zkušenost z poslední doby. Komunikací úřadu a města Český Krumlov se zabývám, a to velmi intenzivně a považuji za svůj velký úspěch, že od října 2007 na radnici pracuje profesionální tým lidí, který společně se mnou připraví, nastaví a zavede komplexní strategii komunikace. Protože se tímto dosud nikdo nikdy systematicky nezabýval, pracujeme na detailech od corporate design - rozkreslení znaku, loga a pravidel používání až po velké věci jako internetová komunikace a zlepšení servisu občanům přímo na úřadě. A věřte, že je toho hodně a bude to ještě trvat až budou první viditelné výsledky, zatím je to mravenčí práce a nechceme se ukvapovat.

 

A. Bednář dne 5.2.2008 reaguje:

 

Vážená paní místostarostko,

 

díky za informaci, i když mne nepotěšila.
Z termínů: „komplexní strategie" a „corporate design" mi už naskakuje husí kůže. 
„Neukvapovat se" můžeme tak dlouho, dokud bude dostatek „mravenčí" práce. A kdyby došla, pak ten kdo se obává důsledků rozhodnutí, vždycky si nějaké „jehličí" najde. S logem bych počkal.
Troufám si tvrdit, že zpravidla pouze „šuplíkových" strategických, akčních či komunálních plánů máme stohy. Zjevně však stále zadrhává žádoucí základní a samoopravitelný mechanizmus řízení na základě výjimek, protože - jak píšete: „se tímto dosud nikdo nikdy systematicky nezabýval".

 

Profesionální týmy lidí (až příliš často z jiného města) už toho u nás a za velké peníze poněkud nešťastně „nastavily" tolik, že by měl konečně dostat rozhodující slovo podstatně levnější selský rozum větší skupiny obyvatel, zejména pedagogů.
Neznám detaily Vaší profesní zkušenosti či intuice, ale nepochybně se shodneme na tom, že vedoucí musí mít dostatek informací zejména od těch lidí, jejichž záležitosti spravuje, případně které řídí. Vy máte právě nyní příležitost podílet se výrazně na správě věcí 14 tis. svých spoluobčanů.
Určitě se shodneme i v tom, že budoucnost lze úspěšněji plánovat, pokud jsou k dispozici zkušenosti z minulosti. Víme však, že i ty jsou nám méně platné, nejsou-li dobře zatříděné. 
(Dál volně cituji z knihy Dona Fullera.)
„Jen kategorizovaná informace zůstanou živé, i když jsou v archivu. Musí být logicky provázány , oprošťovány od detailů, atd. Pak mohou sloužit i jako nástroj kontroly výkonů a k jejich porovnávání s vytčenými cíli".
Vracím se k detailu komunikace s obyvateli a hosty našeho města. Připomínám že mezi ně patří i zaměstnanci Městského úřadu.
Projekt www.ck.podnety.cz představuje aktuální výsledek čtyřiceti let koncepční i mravenčí práce na vývoji technologie sběru informací, na jejich kategorizaci a oprošťování od detailů. A pokud, jak říkáte „ bude to ještě trvat" než budou od Vás k dispozici první výsledky čehosi co může, ale nemusí být lepší - být Vámi, neváhám ani vteřinu.
Když už máte i subdoménu http://www.ck.podnety.cz a pan starosta dokonce iniciativně objíždí místa, na kterých autoři v podnětů signalizují „vadu stavu", proč nechcete oficiálně sdělit občanům, co aktuálně zeleně je psáno v textu podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20070920090000 ?

 

Příjemný den Vám přeje a na konstruktivní spolupráci s radními se (už snad až příliš mnoho roků) upřímně těší
výbor o.s. PODNĚTY.CZ
a zejména jeho současný předseda
Ing. Arnošt Bednář

Přílohy: