STAČÍ DOPLNIT JMÉNO

Nadační programy VODAFONE podporují činnost neziskových organizací,http://www.nadacevodafone.cz/index.php?lang=cs&path=grantove-programy/rok-jinak

 

„ROK JINAK" je novým inovačním programem této nadace. Čtyřem vítězům celonárodního výběrového řízení dává příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci svého výběru, a to za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu. Program je jedinečnou šanci pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a zrealizovat svůj neziskový sen. Uzávěrka pro příjem žádostí: 31.7.2009

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODNĚTY.CZ

 

(pro realizaci projektu NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ - NDOP)

 

TAKOVÉ LIDI HLEDÁ.

 

Nadace slibuje až 60 000 Kč hrubého/měs. (výše mzdy bude počítána z průměrného příjmu za posledních 6 měsíců) a úhradu dalších nákladů spojených s efektivní činností v nové roli (např. mobilní telefon, počítač, cestovné apod., do maximální výše 50 000 Kč/rok.

 

Sdružení nadaci doporučí toho z žadatelů, který prokáže že zejména je schopen (v rámci Stanov sdružení)

 

a) Zvládnout část práce, kterou v současné době zdarma vykonává předseda sdružení. ( Úprava textů došlých podnětů, jejich vklad na web, aktualizace záznamů, vedení záložní databáze podnětů, redakce Zpravodaje sdružení, aktualizace databáze členů sdružení a dalších provozních adresářů, marketing, vyhledávání zdrojů pro financování vývoje a realizace projektu, atd.)

 

b) Zřídit funkční jednotky regionální správy NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP) v dosud nepokrytých regionech. Aktuálně jde o kraje: Jihomoravský, Liberecký, Olomoucký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký

 

c) Vykonávat práci webmastera stránek www.podnety.cz a příslušných subdomén, případně stávajícímu programátorovi účinně vypomáhat.

 

d) Zajistit „legalizaci" projektu NDOP nejméně ve dvou městech s počtem více než 50 tis. obyvatel.

 

e) Vést agendu spojenou s existencí pracovního místa dle programu „ROK JINAK", včetně závěrečného vyúčtování.

 

Příloha: částečně vyplněný FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O GRANT „ROK JINAK" .