PODNĚTY PRO NEGRAMOTNÉ

Souvisí s podnětem číslo 20090607103915

Někteří politici a úředníci mají problém s myší. Neumí zřejmě kopírovat texty na monitorech svých počítačů - natož ukládat si celé webové stránky. Možná ale jen hledají způsob, jak ztížit občanům zveřejňování podnětů k nápravě stavu na internetu.

 

Jedno z měst totiž vzkazuje občanům:

 

„V případě, že je obsah podání tvořen odkazem na webovou stránku, je přijetí takového dokumentu odmítnuto."

 

(Nechtěl bych být v pozici starosty, který odmítne reagovat na upozornění „odkazem" a vzápětí se někdo kvůli tomu zraní!)

 

Co ale zbývá občanovi. Pokud někdo neumí číst, obrázku třeba porozumí.

 

Občanské sdružení PODNĚTY.CZ bylo nuceno vydat občanům „metodický pokyn":

 

Dál zveřejňujte své podněty na http://www.podnety.cz. By úřední šiml se nažral a otep sena zbyla pro koně tažné, posílejte svým vladařům maily, do kterých text z internetové adresy podnětu PŘEKOPÍRUJETE. A nebojte se podnětu anonyma. Pokud s ním souhlasíte - je i Váš. ( Navrhovaný postup je dokonce méně pracný než dosavadní!)

 

Rozlišujme však PODÁNÍ podnětu od UPOZORNĚNÍ na existující, se kterým třeba nesouhlasíte. Nesouhlas prostě ZDŮRAZNĚTE!

 

Příklad sestavy PODÁNÍ podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20090307190337mailem (doplněn je pouze text za slovem FOTOGRAFIE - někdy je třeba vkopírovaný text „rozřádkovat") ============================================================

KOMU: posta@prostejov.eu

 

KOPIE : jan.tesar@mestopv.cz; odbor_dopravy@mestopv.cz; zdenka.barvova@mestopv.cz

 

PŘEDMĚT: podnět městu Prostějov - http://podnety.cz/podnet-cislo-20090607103915

 

9.6.2009 7:10:20

 

Dobrý den

 

v souladu s ustanovením §16/g zákona č. 128/2000 Sb. podávám

 

podnět č.: 2009 03 07 19 03 37

 

Úroveň realizace: neznámá

 

Kde s řešením podnětu začít: Prostějov, Studentská ulice

 

Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta Ing. Jan Tesař (ODS), Odbor dopravy MěÚ Prostějov, Barvová Zdeňka - vedoucí oddělení dopravy a komunikací;
posta@prostejov.eu; jan.tesar@mestopv.cz; odbor_dopravy@mestopv.cz; zdenka.barvova@mestopv.cz;

 

Co je třeba udělat: Doplnit dopravní značení (značka zákaz stání s dodatkovou tabulkou pokračování) v obou směrech za křižovatku u nových městských domů na Studentské ulici v úseku mezi ulicemi Jezdecká - Lidická.
Důvod:
parkující vozidla komplikují provoz autobusů veřejné hromadné dopravy.
FOTOGRAFIE z adresy http://podnety.cz/podnet-cislo-20090607103915jsou Vám bez omezení k dispozici.

 

Podpis autora podnětu: Pavel D. F. Hrubý; Pavelec(n)volny.cz

============================================================

Upozornění pro „podavatele".

 

Neopomeňte odeslat HLÁŠENÍ o PÍSEMNÉM podání podnětu.

 

V tomto případě FORMULÁŘEM http://podnety.cz/prubeh-podnetu-20090307190337(pro každý podnět je jiný - viz odkaz z textu „Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.", který je na posledním řádku textu podnětu v internetové databázi.)

 

Do FORMULÁŘE napište: 9.6.2009 7:10:20 - Pavel D. F. Hrubý podal podnět mailem adresátům: posta@prostejov.eu; jan.tesar@mestopv.cz; odbor_dopravy@mestopv.cz; zdenka.barvova@mestopv.cz