VRČENÍ Z HLOUBI PSÍ BOUDY

Souvisí s podnětem číslo 20090608124742

Některé diskusní příspěvky na serveru www.demokracie.krumlov.cz působí spíše jako "poštěkávání z hloubi psí boudy". Jeden z občanů Č.Krumlova se dopustil pokusu o lekci z demokracie a píše panu "Anonymovi":

 

VOLIČ JE SPOLUODPOVĚDNÝ

 

Pokud jsem někoho pověřil správou svých věcí a kašlu na kvalifikovanou kontrolu jeho práce - jsem spoluodpovědný za škody, které pan pověřený páchá.

 

Pokud namísto kontroly jen "z hloubi psí boudy" poštěkávám, sotva se mohu divit, že na mne pověřený kašle. A to že kašle je někdy víc než zřejmé.

 

Z pohledu diskutujících na tomto serveru např. paní místostarostka Č.Krumlova kašle na to, že kdosi opakovaně upozorňuje na fakt, že p.p. užívá služební automobil v rozporu s dobrými mravy. Možná to není pravda a třeba si myslí, že jedná „v mezích zákona". Ostatně - osobní podíl na plýtvání prostředky daňových poplatníků si mnoho roků nepřipouštěl dokonce ani předseda instituce (NKÚ), která má nejvyšší odpovědností za jejich NEplýtvání!

 

Je ovšem třeba - milý Anonyme - nehartusit jen z hloubi anonymního obýváku. Ještě nám (naštěstí) páni poslanci neodebrali možnost zjistit potřebná fakta zákonným způsobem. ( Mám na mysli §13 zákona č. 106/99Sb o právo na informace.)

 

A pokud se přitom "kulišárna" potvrdí, existuje zákonný prostředek, kterým lze dosáhnout nápravy stavu i v období mezi volbami komunálních politiků. ( Jde o §16/g zákona č. 128/2000 Sb , podle kterého obce reagovat na podněty musí.)

 

Potřebné části textů cit. zákonů jsou např. na adresách:

 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99106&cd=76&typ=r

 

http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-39-prava-obcanu-obce-a-kraje.html

 

Protože sotva lze očekávat, že žádost o informaci odešle diskutující ANONYM, „riskuji kůži" místo něj.

 

Odesílám (formulářem http://podnety.cz/formular-podnetu ) do databáze podnětů text http://podnety.cz/podnet-cislo-20090608124742

 

Současně žádám město Č.Krumlov o informaci k důvodnosti podezření, které vyplývá z diskusních příspěvků, na něž z textu shora uvedeného podnětu odkazuji.

 

JE TO DOCELA SNADNÉ - užívám šablonu http://podnety.cz/vzor-zadosti-o-poskytnuti-informace

 

TOTÉŽ VŠAK MŮŽE OBČAS UDĚLAT KAŽDÝ OBČAN A MOŽNÁ BY POTOM NEBYLO TŘEBA „VRČETI NAHLAS Z HLOUBI PSÍ BOUDY".

 

Text žádosti o informaci, kterou jsem odeslal mailem:

 

Komu: podatelna@mu.ckrumlov.cz

 

Kopie: podnety@podnety.cz

 

Předmět: žádost o informaci podle zákona 106/1999Sb k podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20090608124742

 

8.6.2009 14:09

 

Dobrý den,

 

podle §13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následující informace:

 

zda, kdy, případně jak bude realizován podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20090608124742

 

Tuto žádost budu považovat za vyřízenou i v případě, když bude informace zveřejněna na internetu (dle §4 uvedeného zákona) např. využitím formuláře http://podnety.cz/prubeh-podnetu-20090608124742

 

Protože mne detaily nezajímají (informace může být velice stručná) předpokládám, že úhradu nákladů požadovat nebudete. (§17, odst.2)

 

S pozdravemIng. Arnošt Bednář
Sídliště Vyšný č. 102
381 02 Český Krumlov

 

PS: http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-230-vrceni-z-hloubi-psi-boudy.html

Přílohy: